خانه / اخبار اجتماعي / ‘فلج اطفال در جهان ريشه کن می شود’ 23/8/84

‘فلج اطفال در جهان ريشه کن می شود’ 23/8/84

‘فلج اطفال در جهان ريشه کن می شود’

سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارشی گفته است که نسبت به ريشه کنی بيماری فلج اطفال در سرتاسر جهان تا پايان سال 2004 ميلادی خوشبين است.
اين گزارش در پی از سرگيری برنامه واکسيناسيون عليه اين بيماری در بخش هايی از شمال کشور آفريقايی نيجريه از اول هفته جاری انتشار می يابد که سال گذشته و در پی اظهار ترديد رهبران مسلمانان ايالت های کادونا و کانو در مورد امن بودن واکسيناسيون متوقف شده بود.

در طول اين مدت، فلج اطفال در اين ايالت ها عده ای را مبتلا کرد و به مناطق ديگر آفريقا نيز گسترش يافت.

سازمان بهداشت جهانی در نظر دارد تا پايان سال جاری برنامه واکسيناسيون عليه فلج اطفال را در 22 کشور ديگر آفريقايی به اجرا بگذارد.

در عين حال، اين سازمان به وجود موانعی در راه دستيابی به هدف خود اشاره کرده و به خصوص کمبود منابع مالی را مورد تاکيد قرار داده است.

همزمان، واکسيناسيون گسترده در ساير نواحی آسيب پذير جهان، از جمله کشورهای جنوب آسيا، ادامه دارد با اين هدف که در سطح جهانی از شيوع بيماری جلوگيری شود.

برنامه ريشه کنی فلج اطفال از سال 1988 آغاز شده و گرچه در سال های نخست، اين برنامه موفقيت قابل توجهی به دست آورد اما بعدا مشکلاتی در تکميل آن بروز کرد.

در صورتی که برنامه واکسيناسيون به طور کامل و در تمامی کشورها به اجرا گذاشته نشود خطر بروز مجدد بيماری در سطح گسترده وجود دارد.

براساس تخمين های صورت گرفته، ميزان ابتلا به بيماری فلج اطفال در سال 1988 به حدود 350 هزار نفر در سطح جهان می رسيد که در سال 2003 به کمتر از ده هزار مورد کاهش يافت.

واکسيناسيون فلج اطفال با خوراندن مايع مخصوص صورت می گيرد و به دليل سادگی اجرا و کم بودن نسبی هزينه قابل اجرا در اکثر نقاط است.

تاکنون تلاش منسجم جهانی در مبارزه با آبله اين بيماری را در سطح جهانی ريشه کن کرده که دليل آن نيز ساده بودن واکسيناسيون و همکاری تمامی کشورها در اجرای برنامه ريشه کنی بوده است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …