‘فلج اطفال در جهان ریشه کن می شود’ ۲۳/۸/۸۴

‘فلج اطفال در جهان ریشه کن می شود’

سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارشی گفته است که نسبت به ریشه کنی بیماری فلج اطفال در سرتاسر جهان تا پایان سال ۲۰۰۴ میلادی خوشبین است.
این گزارش در پی از سرگیری برنامه واکسیناسیون علیه این بیماری در بخش هایی از شمال کشور آفریقایی نیجریه از اول هفته جاری انتشار می یابد که سال گذشته و در پی اظهار تردید رهبران مسلمانان ایالت های کادونا و کانو در مورد امن بودن واکسیناسیون متوقف شده بود.

در طول این مدت، فلج اطفال در این ایالت ها عده ای را مبتلا کرد و به مناطق دیگر آفریقا نیز گسترش یافت.

سازمان بهداشت جهانی در نظر دارد تا پایان سال جاری برنامه واکسیناسیون علیه فلج اطفال را در ۲۲ کشور دیگر آفریقایی به اجرا بگذارد.

در عین حال، این سازمان به وجود موانعی در راه دستیابی به هدف خود اشاره کرده و به خصوص کمبود منابع مالی را مورد تاکید قرار داده است.

همزمان، واکسیناسیون گسترده در سایر نواحی آسیب پذیر جهان، از جمله کشورهای جنوب آسیا، ادامه دارد با این هدف که در سطح جهانی از شیوع بیماری جلوگیری شود.

برنامه ریشه کنی فلج اطفال از سال ۱۹۸۸ آغاز شده و گرچه در سال های نخست، این برنامه موفقیت قابل توجهی به دست آورد اما بعدا مشکلاتی در تکمیل آن بروز کرد.

در صورتی که برنامه واکسیناسیون به طور کامل و در تمامی کشورها به اجرا گذاشته نشود خطر بروز مجدد بیماری در سطح گسترده وجود دارد.

براساس تخمین های صورت گرفته، میزان ابتلا به بیماری فلج اطفال در سال ۱۹۸۸ به حدود ۳۵۰ هزار نفر در سطح جهان می رسید که در سال ۲۰۰۳ به کمتر از ده هزار مورد کاهش یافت.

واکسیناسیون فلج اطفال با خوراندن مایع مخصوص صورت می گیرد و به دلیل سادگی اجرا و کم بودن نسبی هزینه قابل اجرا در اکثر نقاط است.

تاکنون تلاش منسجم جهانی در مبارزه با آبله این بیماری را در سطح جهانی ریشه کن کرده که دلیل آن نیز ساده بودن واکسیناسیون و همکاری تمامی کشورها در اجرای برنامه ریشه کنی بوده است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …