خانه / اخبار اجتماعي / هشدار نسبت به شيوع مجدد بيماری های ريشه کن شده 23/8/84

هشدار نسبت به شيوع مجدد بيماری های ريشه کن شده 23/8/84

هشدار نسبت به شيوع مجدد بيماری های ريشه کن شده
سه سازمان وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داده اند اگر پول بيشتری صرف ايمن ساختن کودکان کشورهای فقير نشود، بيماری هايی چون ديفتری و سل مجددا در همه جهان شيوع پيدا خواهد کرد.

سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل (يونيسف) و بانک جهانی در گزارشی گفته اند واکسن بيماری ها در گذشته جان ميلياردها نفر را نجات داده است اما انواع واکسن ها همچنان از دسترس مردمی که بيش از همه به آنها نياز دارند، خارج است.

بنابر اين گزارش، از هر بيست کودکی که در مناطق دورافتاده کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، تنها يک کودک نسبت به بيماری هايی چون سل، کزاز و سياه سرفه واکسينه می شود.

سازمان های امدادی می گويند عامل عمده اين موضوع کمبود منابع مالی است.

در گزارش سه سازمان وابسته به سازمان ملل آمده است که ميليون ها کودک در سراسر جهان همچنان در اثر ابتلا به بيماری هايی چون سل و سرخک در معرض خطر مرگ قرار دارند در حالی که واکسن اين بيماری ها وجود دارد.

اين گزارش هشدار می دهد که بازگشت بيماری ديفتری در اروپای شرقی و بروز دوباره سل در همه جهان نشانه های شومی در اين باره است که اگر واکسيناسيون کودکان ناديده گرفته شود، جهان با چه فاجعه ای روبرو خواهد بود.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …