خانه / اخبار صنفي / مقايسه تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده با تعرفه‌هاي سال 86

مقايسه تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده با تعرفه‌هاي سال 86

مقايسه تعرفه‌هاي نظام پزشكي سال‌هاي 86 و 87

مقايسه تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده با تعرفه‌هاي سال گذشته افزايش كلي حدود 25 درصد را در مقايسه با تعرفه‌هاي اين سازمان در سال گذشته نشان مي‌دهد. با اين حال اين افزايش در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. 
   
 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از فارس ، بر اساس ابلاغيه سازمان نظام پزشكي در تاريخ 15 فروردين 87 به شوراهاي هماهنگي نظام پزشكي سراسر كشور درباره تعرفه‌هاي خدمات درماني و تشخيصي در بخش خصوصي، حق ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي 5 هزار تومان تعيين شد در حالي كه همين تعرفه‌ها در ابلاغيه اين سازمان به تاريخ سوم ارديبهشت سال گذشته 4 هزار تومان بود كه افزايش 25 درصدي را نشان مي‌دهد.
بر همين اساس تعرفه ويزيت پزشكان و دندانپزشكان متخصص در سال جاري با 20 درصد افزايش 8200 تومان اعلام شد در حالي كه اين تعرفه سال گذشته 6900 تومان تعيين شده بود، تعرفه ويزيت پزشكان فلوشيب، فوق متخصص و روانپزشك نيز امسال 10 هزار تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 8 هزار و 500 توماني آن در سال گذشته افزايشي معادل 18 درصد را نشان مي‌دهد.
سازمان نظام پزشكي در ابلاغيه امسال خود تعرفه ويزيت فوق متخصصان روانپزشكي را 13 هزار تومان اعلام كرد در حالي كه سال گذشته تعرفه جداگانه‌اي براي اين گروه از پزشكان مصوب نشده بود.

تعرفه گروه‌هاي پروانه دار پزشكي

تعرفه خدمات كارشناسان پروانه دار گروه پزشكي در سال جاري 3 هزار و 800 تومان اعلام شد كه با توجه به تعرفه 3 هزار توماني آن در سال گذشته بيش از 25 درصد افزايش يافته است، تعرفه خدمات كارشناسان ارشد گروه هاي پزشكي پروانه دار نيز 4 هزار و 200 تومان در سال 87 اعلام شد كه با توجه به تعرفه 3 هزار و 400 توماني آن در سال 86 حدود 25 درصد افزايش دارد.
خدمات گروه‌هاي پروانه دار داراي مدرك PHD نيز امسال 5 هزار تومان اعلام شد كه با توجه به تعرفه 4 هزار توماني خدمات آنان 25 درصد افزايش يافته است.
سازمان نظام پزشكي امسال در تبصره‌اي جديد تعرفه ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي با سابقه بيش از 15 سال كار طبابت را با 20 درصد افزايش نسبت به ساير اين پزشكان و دندانپزشكان 6 هزار تومان اعلام كرد كه در مقايسه با تعرفه 4 هزار توماني آنان در سال گذشته 50 درصد افزايش يافته است.

تعرفه داروخانه‌ها

بر اساس ابلاغيه سازمان نظام پزشكي حق فني داروخانه‌ها به ازاي هر نسخه 700 تومان تعيين شد كه در ساعات شب يعني از ساعت 22 تا 8 صبح 10 درصد افزايش مي‌يابد، حق ساخت داروهاي جالينوسي نيز با 15 درصد افزايش نسبت به تعرفه سال 86 اعلام شد كه قرار است جدول آن بعداً ارسال شود در حالي كه سال گذشته سازمان نظام پزشكي حق فني داروخانه ها را بر اساس قيمت نسخه دارويي تعيين كرد و براي نسخ 400 تا 1250 توماني 400 تومان حق فني و براي نسخ بالاي 1250 تومان 600 تومان حق فني تعيين كرد به اين ترتيب حق فني داروخانه‌ها براي نسخ زير 1250 تومان 75 درصد و براي نسخ بيش از 1250 تومان 15 درصد افزايش يافته است.
درباره تعرفه خدمات جراحي نيز سازمان نظام پزشكي تعرفه k جراحي را امسال 36 هزار تومان اعلام كرد كه نسبت به تعرفه 30 هزار توماني آن در سال گذشته 20 درصد افزايش يافته است، ضريب k داخلي نيز امسال 2هزار و 760 تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 2 هزار و 300 توماني آن در سال گذشته 20 درصد افزايش دارد.

افزايش ضريب k جراحي

تعرفه k بيهوشي نيز امسال 12 هزار تومان اعلام شد كه با توجه به تعرفه 10 هزار توماني آن در سال گذشته 20 درصد بيش‌تر شده است، تعرفه k فيزيوتراپي نيز امسال 288 تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 240 توماني آن در سال گذشته 20 درصد بيشتر شده است، تعرفه k دندانپزشكي نيز در سال گذشته 360 تومان بود كه امسال با 18 درصد افزايش به 420 تومان رسيد.
سازمان نظام پزشكي در ابلاغيه خود تمام اين ارقام را به عنوان حداكثر و سقف تعرفه‌ها در نظر گرفته است.

افزايش هتلينگ بيمارستاني در سال 87

بر اين اساس در بخش خدمات هتلينگ يا تخت روز مراكز پزشكي خصوصي، تعرفه هر تخت در اتاق 3 تخته عمومي در بيمارستان درجه يك در سال جاري 60 هزار تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 45 هزار توماني آن در سال گذشته حدود 35 درصد افزايش يافته است، نسبت هزينه تعرفه ساير تخت‌هاي بيمارستاني در مقايسه با اين تخت به جز تخت‌هاي CCU بين سال‌هاي 86 و 87 تفاوت ندارد.
تعرفه هتلينگ هر تخت در اتاق دو تخته 5/1 برابر، تعرفه هتلينگ هر تخت در يك اتاق يك تخته 2 برابر، هتلينگ هر تخت ICU معادل 25/4 برابر، هتلينگ هر تخت NICU ‌معادل 5 برابر و هتلينگ هر تخت سوختگي 3 برابر هزينه هتلينگ هر تخت اتاق 3 تخته عمومي تعيين شد اما نسبت هتلينگ هر تخت CCU كه در سال 86 معادل 33/2 برابر اين تخت بود در سال جاري كاهش يافت و معادل 86/1 برابر واحد شد.
بر اساس مصوبات سازمان نظام پزشكي در سال‌هاي 86 و 87 تعرفه هتلينگ هر تخت بيمارستاني در بيمارستان درجه دو معادل 80 درصد همان تعرفه در بيمارستان درجه يك و تعرفه هتلينگ هر تخت بيمارستاني در بيمارستان درجه 3 معادل 60 درصد تعرفه آن در بيمارستان درجه يك است.

تعرفه خدمات آزمايشگاهي و تصوير‌برداري

اين سازمان همچنين تعرفه خدمات آزمايشگاهي تشخيص طبي را امسال20 درصد نسبت به تعرفه‌هاي سال 86 افزايش داد، تعرفه‌هاي خدمات تصويربرداري نيز بين 5 تا 25 درصد افزايش يافتند به طوري كه تعرفه MIR معادل 5 درصد، تعرفه سونوگوافي 10 درصد، تعرفه سي‌تي‌اسكن 15 درصد، تعرفه راديوگرافي 25 درصد و تعرفه خدمات پزشكي هسته‌اي 20 درصد نسبت به تعرفه‌هاي سال 86 افزايش يافت كه رقم آن در ابلاغيه اين سازمان درج نشده ولي تأكيد شده كه كتابچه اين تعرفه‌ها متعاقباً به اين مراكز ارسال مي‌شود.
 

همچنین بررسی کنید

تعرفه‌گذاري خدمات پرستاران تا پايان امسال به صورت پايلوت در يکي از شهرهای ایران اجرا خواهد شد

تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري امسال در يکي از شهرها به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود . وزير …

وزير بهداشت ایران گفت : اضافه كار معوقه پرستاران بزودي پرداخت مي‌شود

پرداخت اضافه كار پرستاران سراسر كشور به طور متوسط 8 تا 10 ماه است كه …