خانه / اخبار علوم پايه / مهندسي بافت نويد بخش ترميم زخم ( دانشمندان روزي خواهند توانست اندام هاي كامل مانند كليه ها و كبد و… را در آزمايشگاه رشد دهند )

مهندسي بافت نويد بخش ترميم زخم ( دانشمندان روزي خواهند توانست اندام هاي كامل مانند كليه ها و كبد و… را در آزمايشگاه رشد دهند )

مهندسي بافت نويدبخش ترميم زخم
علاقه وافر علمي، پزشكي و تجاري در شناخت هر چه بيشتر روش هاي همانند سازي بافت وجود دارد. اين علاقه با ظهور مهندسي بافت در آزمايشگاه نيز افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از مهندسی پزشکی ، مهندسي بافت نويد بخش اين مطلب است كه دانشمندان روزي خواهند توانست اندام هاي كامل مانند كليه ها و كبد و… را در آزمايشگاه رشد دهند البته اين رشته هم اکنون در ابتداي راه است و مسيري طولاني اما روشن و اميد بخش را در پيش رو دارد.‏

مهندسان بافت ابتدا بايد مشخص سازند كه بدن چگونه به طور طبيعي خود را ترميم مي کند تا بتوانند چگونگي ترميم زخم توسط خود بدن را معين سازند. ‏
سه روش اصلي مهندسي بافت عبارتند از :‏
1- تزريق سلول هاي آلوژنيك يا اگزوژنيك به تنهايي.‏
2-‏‎ ‎بازسازي بافت هدايت شده، تنها با استفاده از ماتريكس هاي مهندسي شده. 
3- استفاده از سلول هاي قرار گرفته بر روي يا درون ماتريكس. ‏

 با به كارگيري سلول هاي ايزوله شده يا جايگزين هاي سلولي از عوارض بالقوه جراحي جلوگيري مي شود و امكان روش هاي ژن درماني پيش از تزريق فراهم مي‌شود، اما امكان رد پيوند يا از دست رفتن عملكرد نيز وجود دارد.‏
ساختمان هاي سلول – ماتريكس كه متداول ترين روش در مهندسي بافت هستند، سيستم هاي باز يا بسته را شامل مي شود. سيستم باز كشت سلولي ‏in vitro)‎‏ ) از سلول هاي جدا شده شروع مي شود، سپس سلول ها بر روي يك داربست سنتزي يا طبيعي كشت مي‌شوند، استراتژي رايجي كه براي توليد بافت جديد به كار مي رود، شامل تكثير سلول هاي جدا شده از نمونه در ‏vitro‏ است كه عمدتا با استفاده از تكنولوژي راكتور زيستي و داربست هاي سه بعدي مناسب صورت مي گيرد.

 يك غشاي تراوا امكان تبادل گاز را فراهم مي آورد و محيط ميكروگراويتي ايجاد شده با چرخش راكتور زيستي، فشار جريان بر ساختار را كاهش مي دهد و محيطي براي رشد بافت جديد فراهم مي سازد. براي طراحي بافت هاي زنده در ‏vitro‏ سلول هاي كشت شده براي رشد بر روي داربست هاي تجزيه پذير فعال زيستي تحريك مي شوند و داربست ها سيگنال هاي فيزيكي و شيميايي براي هدايت، تمايز و تجمع آنها به صورت بافت سه بعدي را فراهم مي سازند، پس از كشت در زمان مناسب، ساختار سلول – ماتريكس در ميزبان كاشته مي شود. ماتريكس توليد بافت جديد را هدايت مي كند و حمايت ساختاري فراهم مي سازد.‏
در سيستم بسته، سلول ها توسط غشاء نفوذ پذير از بدن جدا مي شوند، اين غشاء تبادل مواد غذايي و مواد زايد را امكان پذير مي سازد اما سلول ها را از پاسخ ايمني حفظ مي كند.‏
روش ديگر شامل پيوند يك پليمر بدون سلول به درون نقص عضو است كه سپس پليمر پيوندي در معرض نفوذ سلول هاي بافت مجاور قرار مي گيرد يا اينكه سلول ها پس از چند روز تزريق مي شوند. گاهي نيز از كشت داربست با سلول ها و قرار دادن آن در بدن بيمار با در نظر گرفتن بدن به عنوان يك راكتور زيستي طبيعي جهت ازدياد سلول ها استفاده مي شود.‏

نویسنده: مصطفي سليمان نژاد نجف آبادي
     
منابع:

1- “فناوري مهندسي بافت” دکترقاسم آهنگري.‏

‏2- “مباني زيست مواد” دکتر سربلوکي زاده كتاب 1386‏

‎3- “tissue Engineering and Novel Deliverly Systems” book 2004

4- Altala A., lanza R.P. 2002. “Methods of tissue engineering” dent. 1 :1-16‎

5- Joseph Yang, Masayuki Yamato, Tatsuya Shimizu, Hidekazu Sekine, Kazuo Ohashi,Masato Kanzaki, Takeshi Ohki, Kohji Nishida, Teruo Okano,”Reconstruction of functional tissues with cell sheet engineering” August 2007‎

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …