حداقل نمرات قبولی درآزمون سال ۱۳۸۵ — بیهوشی — زن

حداقل نمرات قبولی درآزمون سال ۱۳۸۵

بیهوشی

زن

سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۲۹۶ http://www.pezeshk.us/
اصفهان http://www.pezeshk.us/
اهواز http://www.pezeshk.us/
ایران http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز http://www.pezeshk.us/
تهران http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی http://www.pezeshk.us/
شیراز http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۲۹۳ http://www.pezeshk.us/
گیلان ۳۱۰ http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین ۳۰۱ http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۲۹ http://www.pezeshk.us/
همدان ۲۹۴ http://www.pezeshk.us/
یزد ۳۱۳ http://www.pezeshk.us/
بندرعباس http://www.pezeshk.us/
بابل http://www.pezeshk.us/
کردستان

 

http://www.pezeshk.us/

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جدید بر ضرورت کنترل اپیدمی چاقی در جهان تاکید کرد