خانه / اخبار مامایی / موارد مجاز سقط جنين ( بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكى قانونى كشور ایران )

موارد مجاز سقط جنين ( بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكى قانونى كشور ایران )

موارد مجاز سقط جنينبخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكى قانونى كشور ایران

1-در صورتى كه ادامه باردارى مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود ، در خواست صدور مجوز سقط درمانى (تنها در ادارات كل پزشكى قانونى استانها )  مورد پذيرش قرار مى گيرد ، البته در صورت دستور مقام قضايى يا در خواست زوجين با معرفى نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهار ماهگى).

2- معرفى نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج )، مشخصات شناسنامه اى جهت احراز هويت ، تشخيص بيمارى و روش تشخيص (علائم ، نشانه ها و آزمايشهاى پاراكلينيك ) بوده و به پيوست آن ، تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش هاى پاراكلينيك (داراى عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه اى ) ارايه گردد.

3- در مورد انديكاسيون هاى جنينى انجام حداقل 2 نوبت سونوگرافى و در مورد انديكاسيونهاى مادرى ، انجام حداقل يك نوبت سونوگرافى براى تعيين سن باردارى و ارايه آن به پيوست معرفى نامه پزشك الزامى است.

4- ارايه حداقل دو مشاوره تخصصى در تاييد تشخيص بيمارى به پيوست  معرفى نامه پزشك الزامى است.

5- در موارد خارج از فهرست انديكاسيون هاى اعلام شده ، ارايه حداقل 3 مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامى است.

انديكاسيون هاى  سقط جنين در بيمارى هاى مادر

·  قلب

1-  هر بيمارى دريچه اى كه به نارسايى قلبى منجر به فانكشنال كلاس 3 و 4 رسيده و غير قابل برگشت به 2 باشد

2-  هر نوع مسائل حاد قلبى غير از عروق كرونر كه به فانكشنال كلاس 3 و4 رسيده باشد ،از قبيل ميوكارديت و پريكارديت .

3-  سابقه بيمارى كارديو ميو پاتى ديلاته در باردارى هاى قبلى .

4-  سندرم مارفان در صورتى كه قطر آئورت صعودى بيش از 5 سانتى متر باشد .

5-  آيزن منگر

·   گوارش

1-كبد چرب باردارى

2-واريس مرى گريد 3

3-سابقه خونريزى از واريس مرى به دنبال افزايش فشار وريد پورت

4-هپاتيت اتوايميون غيرقابل كنترل

نفرو لو ژى
1- نارسايى كليه

2- فشار خون غير قابل كنترل با داروهاى مجاز در دوران باردارى

·  ريه

1- هر بيمارى ريوى اعم از آمفيزم ، فيبروز ، كيفو اسكوليوز و برونشكتازى به شرط ايجاد هيپرتانسيون پولمونر ، حتي از نوع خفيف

·  هماتولوژى

 كوآگولوپاتى هايى كه با تجويز هپايرين منجر به تشديد بيمارى ديگرى گردد كه جان مادر را تهديد كند .

·  عفونى

 ابتلا به ويروس HIV كه وارد مرحله بيمارى ايدز شده باشد .

· رو ماتولوژى

1-لوپوس فعال غير قابل كنترل با در گيرى يك ارگان ماژور.

2-واسكوليت ها ، زمانى كه ارگانهاى ماژور درگير باشند.

· جراحى اعصاب

تمامى توده هاي فضا گير CNS   با توجه به نوع و محل آن كه شروع درمان در جنين و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جانى گردد.

· پوست

پمفيگوس وولگاريس ، پسوريازيس شديد و ژنراليزه و ملانوم نوع پيشرفته كه باعث  خطر جدى جانى براى مادر شود.

· نورولوژى

1-اپى لپسى هايى كه على رغم درمان چند دارويى مقاوم به درمان باشد.

2-ام اس هايى كه بيمار ، ناتوان و از كارافتاده شده باشد.

3-مياستنى گراو در مراحل پيشرفته ، به شرط اينكه خطر جانى براى مادر داشته باشد.

4-انواعى از بيمارى هاى  موتور نورون مثلALS  كه با باردارى تشديد يابد و براى  مادر خطر جدى جانى داشته باشد.

و اما انديكاسيون هاى سقط جنين در بيمارى ها و ناهانجارى هاى جنينى كه به مرگ جنين داخل رحم (مرده زايى) يا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنين منجر  مى شوند. عبارتند از :

·   جراحى و ارتوپدى

1-استئوژنزيس ايمپرفكتاى مادرزادى

2-ديسپلازى استخوانى – غضروفى كشنده يا استيل اپى فيزال

3-بيمارى استئوپتروزيس انفانتيل (فرم بدخيم)

·   نفرولوژى و اورولوژى

1-آژنزى دو طرفه كليه

2-كليه پلى كيستيك نوع مغلوب

3-ديسپلازى مولتى سيستيك كليه ها

4-سندرم پوتر

5-سندرم نفروتيك مادرزادى به شرط ايجاد هيدروپس

6-اختلال كروموزومى كه موجب ضايعات پيشرفته و به ويژه گرفتارى مغز و كليه گردد (مانند سندرم واكترل)

7-هيدرونفروز شديد دو طرفه كليه ها

·   هماتولوژي

1-آلفا تالاسمي (به شكل هيدروپس فتاليس)

2-اختلال ترومبوتيك مثل كمبود پروتئين C (هموزيگوت ) و فاكتور 5 ليدن (هموزيگوت)

·   نوزادان

1-تريزومى 13

2-تريزومى 18

3-تريزومى 3/8/16

4-آنانسفالى

5-هيدروپس فتاليس با هر مكانيسم

6-سندرم فرياد گربه

7-هولوپروزنسفالى

8-سيرنگوميليا

9-كرانيوشيسيس

10- مننگوانسفالوسل ، مننگوهيدروانسفالوسل

11- ديسپلازى تاناتوفوريك يا كوتولگى كشنده نوزادى

12- سيكلو بيا همراه با هولوپروزنسفالى

13- ايكتيوزيس گراويس مادرزادى

14- شيزنسفالى

15- اگزانسفالى

مركز پيشگيرى از قصور پزشكى

معاونت انتظامى

سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران

همچنین بررسی کنید

مصرف صابون‌های آنتی‌باکتریال در بارداری موجب چاقی کودکان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که استفاده از …

علائم حاملگی مولار

علائم حاملگی مولار ممکن است در ابتدا علائم یک حاملگی معمولی را داشته باشید، اما …