روسای دانشگاههای علوم پزشکی به تدریج عوض می‌شوند ۲۲/۸/۸۴

روسای دانشگاههای علوم پزشکی به تدریج عوض می‌شوند

معاون هماهنگی وزارت بهداشت گفت: تغییر روسای دانشگاههای علوم پزشکی به منظور چرخش نخبگان و در جهت بهبود مدیریت و ایجاد فرصت برای سایر مدیران در دستور کار وزارت بهداشت است و بر این اسا

همچنین بررسی کنید

هسته‌های گزینش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران آمادگی خود را برای استخدام ۲۰ هزار پرستاراعلام کردند

اعلام آمادگی هسته‌های گزینش وزارت بهداشت ایران برای استخدام ۲۰ هزار پرستار در پی انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه سال ۱۳۸۹ در۵۱ رشته و۲۴ شهر برگزار می شود

رقابت ۴۹ هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …