صید تجاری بی‌رحمانه ماهی ها ، می‌تواند باعث تغییرات تکامل سریع در این موجودات شود.

تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد صید تجاری بی‌رحمانه که طی آن فقط ماهیهای کوچکتر و جوانتر در آبها برجای می‌مانند می‌تواند باعث تغییرات تکامل تدریجی سریع در این موجودات شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از خبرگزاری فرانسه  ، معکوس کردن این تغییرات در بین جمعیت ماهیها که تلاشی نومیدانه برای سازگاری با شرایط محیط محسوب می‌شود دشوار یا ناممکن است.

چرخه‌های رشد و کاهش جمعیت در گونه‌های ماهیهایی که صید بی‌رویه می‌شوند آسیبهای اقتصادی زیادی بر اجتماعات ماهیگیر وارد می‌کند و می‌تواند به انقراض نسل ماهیها بینجامد.

این مطالعه می‌تواند سرنخ‌های مهمی در مورد نحوه احیای جمعیت ماهیها فراهم کند که به علت دهها سال ماهیگیری صنعتی در بسیاری موارد جمعیت آنها ‪ ۹۰‬درصد کاهش یافته است.

نوسانات حجم جمعیت ماهیهایی که بسیار صید می‌شوند از ساردین تا ماهی تون در مقایسه با گونه‌هایی که برای مصرف غذایی صید نمی‌شوند همواره مورد پرسش دانشمندان بوده است.

برای کشف علت این پدیده، دانشمندان به سرپرستی جورج سوگیهارا از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو یک مجموعه نادر اطلاعات در مورد گونه‌های صید شده و صید نشده در سواحل کالیفرنیا طی یک دوره ‪ ۵۰‬ساله را بررسی کردند.

آنها با در نظر گرفتن سه توضیح احتمالی برای این فرضیه که می‌گوید نوسانات جمعیت ماهیها به سادگی بازتاب شدت ماهیگیری تجاری است هیچ شواهدی نیافتند.

آنها دریافتند بچه ماهی‌ها که به علت کوچک بودن برای عرضه به بازار نامناسبند و به همین علت صید نمی‌شوند در برابر شرایط زیست دریا نظیر تغییرات دمای سطح آب، جریانات دریایی یا بادها آسیب پذیرترند.

این عامل مهم تاثیر شرایط محیطی بر جمعیت‌های ماهیان فاقد توازان سنی نیست، بلکه فقدان ذاتی ثبات است که به علت جوان بودن جمعیت ایجاد می‌شود.

این محققان دریافتند نابودی ماهی‌های بزرگتر و مسن تر جمعیت به دو روش باعث بلوغ زودرس در ماهیهای بازمانده می‌شود.

در برخی موارد ماهی کوچکتر در واقع سازگاری فیزیکی با شرایط جدید پیدا می کند تغییراتی که امکان معکوس کردن آن هست.

اما محققان شواهدی نیز برای یک تاثیر ژنتیکی یافتند که شواهد اخیر را تایید می‌کند. این شواهد نشان می‌دهد تغییرات تکاملی که عامل آن محیط زیست است می‌تواند بسیار سریعتر از آنچه تصور می‌شود رخ دهد.

نیلز استرنث و تریستان رویر از دانشگاه اوسلو می‌گویند مدیریت شیلات باید به اقدامات پیشگیرانه اولویت دهد.

انی محققان می‌گویند هنگامی که آثار زیست بوم شناسی ماهیگیری یک جمعیت خاص مشاهده می‌شود، پیامدهای تکاملی آن ایجاد شده و قابل معکوس کردن نیست نتایج این تحقیق در مجله نیچر منتشر شده است

همچنین بررسی کنید

نقشه ژنتیکی انسان به درمان مرگبارترین سرطان ها نیز کمک خواهد کرد

امسال شستمین سالگرد کشف دی ان ای و دهمین سالگرد تهیه نقشه ژنتیکی انسان است. …

ژن درمانی می تواند بینایی را در اکثر موارد نابینایی های ژنتیکی بازگرداند

محققان علوم پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا می گویند موفق به ابداع یک روش جدید ژن …