بیماریهای پریودنتال

بیماریهای پریودنتال

هدف :  برای بیماران جوان ومسن حفظ فانکشن وحذف یا پیشگیری از پیشرفت بیماری التهابی  می باشد .
برای سالمندان یک روش غیر جراحی ،‌ اغلب اولین انتخاب درمان می باشد .
۱- کنترل پلاک با استفاده نخ دندان ومسواک
۲- افرادمسنی که از دهانشویه کلروهگزیدین ۲/۰ % استفاده شود .
۳- استفاده از دهانشویه فلوراید
۴- مواد جایگزین بزاق
ژنژیویت درکودکان دارای overbite  و over jet و همچنین انسداد مسیر بینی و عادت تنفس دهانی ،،‌بیشتر به وقوع می پیوندد .

 درمان بیماریهای پریودنتال به منظور مراقبت ونگهداری از انساج پریودنشیوم صورت می گیرد، به منظور انجام درمان صحیح وکامل به نکات زیر توجه نمائید.
۱- برطرف نمودن التهاب لثه و حذف عواملی که آنرا ایجاد می نمایند شامل : تجمع پلاک میکروبی ، پرکردگی های نامناسب و نواحی گیر غذایی .
۲- برقرار نمودن اکلوژن قابل قبول برای بیمار.
۳- درنظرگرفتن شرایط سیستمیک بیمار دررابطه با اثرات ناشی از آن برروی بیماریهای پریودنتال .
تشخیص :
۱- چه عواملی درتجمع پلاک میکروبی دخالت داشته و چگونه این عوامل درایجاد التهاب وتشکیل پاکتهای پریودنتال نقش دارند ؟
۲- آیا انساج پریودنشیوم علائمی از وجود ترومای ناشی از اکلوژن را نشان میدهند یا خیر؟
۳- آیا اکلوژن بیمار مسئول ایجاد ضایعات تروماتیک می باشد یا خیر؟
۴- آیا تغییرات در لثه و سایر انساج پریودنتال توسط عوامل محرک موضعی موجود قابل توجیه می باشند و یا عوامل دیگری در اتیولوژی بیماری دخالت دارند؟
مشاهدات بالینی :
۱- خونریزی از لثه ها می تواند به صورت خود به خود ،  متعاقب غذا خوردن ، مسواک زدن و یا حتی درهنگام خواب اتفاق افتد .
• خونریزی لثه در رابطه با دوران قاعدگی و یا عوامل اختصاصی دیگر می باشد یا خیر؟
• آیا طعم بد دهان ونواحی گیر غدایی وجود دارد ؟
    ۲-  وجود دندانهایی که بیش از حد فیزیولوژیک لق میباشند بررسی شود . سابقه دندان قروچه،‍Clinching   و Braxism  و قفل کردن فک و فشاردادن آن روی هم ، عادات جویدن تنباکو ، کشیدن سیگار ، جویدن ناخنها و  گاز گرفتن اجسام خارجی وجود دارد .
                                                                                                                                                                                           
۳-  بررسی رادیوگرافی های داخل دهانی شامل چهارده فیلم پری اپیکال و رادیوگرافی های Bite-Wing خلفی          
      میباشد  و همچنین جهت بررسی قوس دندانی وانساج اطراف دندانها رادیوگرافی پانورامیک وجود داشته باشد.
۴- میزان ترشح بزاق ، گزروستومیا یا سیالوره وجود دارد ؟

معاینه کلینیکی :
۱- معاینه دندانها
    این بررسی برای تشخیص پوسیدگیها ، ضایعات تکاملی ، فرمهای غیرطبیعی ، سایش ، حساسیت دندان و تماسهای بین دندانی انجام می گیرند.
۲- معاینات انساج پریود نشیوم
    درمعاینات انساج پریودنشیوم علایم اولیه ناشی از بیماریهای پریودنتال تشخیص داده میشود . معاینات باید برطبق ترتیب مشخصی انجام شود ، از ناحیه مولرهای فک بالا شروع شده و سپس به ترتیب ازآن قسمت سایر دندانها نیز تحت بررسی قرار گیرند درنتیجه :
• یافتن کلکلوسهای زیرلثه ای وتعیین میزان تجمع پلاک دندانی توسط سوند یا پروب پریودنتال صورت می گیرد . استفاده از پوارهوا برای کنارزدن لثه کمک خوبی در یافتن کلکلوسهای زیر لثه ای محسوب می شود . بهترین وسیله برای تعیین کلکلوسهای زیر لثه ای سوند شماره ۱۷ میباشد ودرمورد کلکلوسهای فوق لثه ای می توان از پروب پریودنتال استفاده  نمود.
• برای بررسی دقیق لثه ابتدا باید آنرا خشک کرد تا امکان انعکاس نور که سبب اشکال می شود از بین برود . معاینه مستقیم چشمی و بررسی ناحیه توسط وسایل ولمس نمودن (Pulpation) نیز باید صورت گیرد.

مشخصات لثه باید مورد بررسی قرار گیرند که عبارتند از :
   رنگ ، اندازه ، فرم ، قوام ، نمای ظاهری ، موقعیت ، خونریزی ودرد ، موضعی یا منتشر  بودن بیماری  و مزمن یا حاد بودن آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
• پاکتهای پریودنتال
۱- وجود پاکت وبررسی آن درسطوح مختلف دندانی .
۲-  نوع پاکت پریودنتال که ممکن است فوق استخوانی ویا تحت استخوانی باشد . پاکتهای پریودنتال همچنین ممکن است از نوع ماده ساده ، مرکب و یا پیچیده باشند .
۳- عمق پاکتهای پریودنتال
۴- موقعیت اپتیلیوم چسبنده روی ریشه

تنها راه دقیق بررسی پاکتهای پریودنتال ، معاینه آن توسط پروب پریودنتال میباشد ، پاکتها توسط بررسی های رادیوگرافیک قابل تشخیص نمی باشند . پروب پریودنتال برحسب میلی متر درج شده که بسته به نوع پروب نحوه درجه بندی آن فرق دارد . درجات ممکن است به صورت ۱، ۲، ۳، ۵،  ۷و ۱۰ میلیمتر ویا دراندازه های ۳ ،  ۶ و ۱۰ میلیمتر باشد ، پروب پریودنتال به صورت عمودی و موازی محور طولی دندان مورد استفاده قرار میگرد و باید آن را تا تماس نوک پروب به عمق پاکت فرو برد به هیچ وجه نباید سعی شود که پروب را با فشار به نسج زیرین آن داخل نمود.
• ضایعات جامی شکل بین دندانی باید مورد بررسی قرار گیرند، برای مشخص نمودن اینگونه ضایعات باید پروب را بطور  مایل از سطح باکال ولینگوال داخل پاکت نمود تا فرورفتگی احتمالی این ضایعات درزیر نواحی تماس بین دندانی مشخص شود .
با استفاده از پروب پریودنتال می توان عمق وشکل پاکت را مشخص نمود.

• طرح درمان :
 بیش از هرگونه درمانی باید طرح درمان را برنامه ریزی نمائیم و باید پیش آگهی دندانها مورد بررسی قرار گیرند.
۱- آیا بیماری موجود قابل درمان است؟
۲- آیا تمامی دندانها قابل نگهداری می باشند ؟
۳- آیا دندانهای باقیمانده می توانند به عنوان پایه های مناسبی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته توسط کاربرد پروتزهای ثابت یا متحرک مورد استفاده قرارگیرند؟
 تنظیم طرح درمان
هدف : تعیین سلسله مراتبی است که درانجام مراحل درمانی بطور هماهنگ مورداستفاده قرارمی گیرند وهدف نهایی از انجام آنها ایجاد انساج پریودنشیم سالم وتامین  عملکرد صحیح دندانها می باشد.

۱- درمانهای مربوط به انساج نرم:
• برطرف نمودن التهاب لثه وحذف پاکتهای پریودنتال وعوامل ایجاد کننده آنها ، برقراری فرم طبیعی لثه ، تامین میزان کافی لثه چسبنده ، ترمیم نواحی پوسیدگی ، تصحیح مارجین پرکردگی های موجود ، دوباره شکل دادن فرم سطوح دندانی درنواحی پروگزیمالی ،باکالی ، لینگوالی ، تصحیح مارجینال ریج پرکردگی های موجود.
۲- درمان اکلوژن بیمار
• تنظیم کلوژن برای ایجاد انساج پریودنشیم :
 تصحیح اکلوژن ، کاربرد پرکردگی ها و پروتزها و درمانهای ارتودنسی
۳- بررسی شرایط عمومی بیمار

آیا بیمارنارسایی سیستمیک دارد ؟
مراحل انجام درمان
۱- کنترل پلاک میکروبی – بررسی تغذیه بیمار بخصوص درموارد پوسیدگیهای سریع و شدید ، جرم گیری وصاف نمودن سطوح ریشه دندانها و تصحیح پرکردگی ها و پروتزهایی که جنبه تحریکی دارند .
۲- خارج نمودن پوسیدگی ها و پرکردگی های نامناسب ، تصحیح اکلوژن ، انجام درمانهای ساده ارتودنسی ، کاربرد اسپلینتهای موقت ، بررسی واکنش بیمار نسبت به درمانهای انجام شده ارزیابی عمق پاکتهای پریودنتال ، تعیین شدت التهاب لثه و بررسی پلاک میکروبی ، کلکلوس و پوسیدگی ها .
۳- جراحی پریودنتال ودرمانهای اندودنتیک .
۴- درمانهای دائمی ترمیمی ، پروتزهای ثابت ومتحرک و بررسی واکنش انساج پریودنیشم نسبت به این درمانها انجام می شود .
۵- مراقبتهای پس از درمان : معاینات مجدد بیمار درفواصل منظم به منظور بررسی بهداشت دهان ، وجود کلکلوس ، شرایط لثه از نظر عمق پاکتهای پریودنتال ومیزان شدت التهاب ، پوسیدگی ها ، بررسی اکلوژن ، لقی دندانها و بروز سایر تغییرات پاتولوژیک صورت می گیرد.

درمان بیماریهای پریودنتال
الف: فاز۱
هدف درمان تغییر یا حذف اتیولوژی میکروبی و عوامل دخیل در بیماریهای لثه ای و پریودنتال است.
نتیجه کار:
– توقف پیشرفت بیماری و حفظ سیستم دندانی .
– راحتی و فانکشن.
– زیبایی مناسب.

فاز ۱ درمان تحت عناوین مختلفی نامیده میشوند:

– درمان اولیه (initial therapy) .
– درمان غیر جراحی(non- surgical periodontal  therapy).
– درمان وابسته به علت(cause- related-therapy).
– فاز اتیوتروپیک درمان( etiotropic phase of therapy).

همچنین بررسی کنید

مراقبت ازسلامت دهان و دندان در روزهای کرونایی

مراقبت از سلامت دهان و دندان‌ها حتی در دوران همه‌گیری یک بیماری، ضروری است و …

۷ روش موثر کشتن باکتری‌های دهان و رفع بوی بد دهان

برای رفع و درمان بوی بد دهان راه‌های ساده و مفیدی وجود دارد که در …