خانه / اخبار مامایی / نكات مهم که در هنگام واسیناسیون باید رعایت گردد

نكات مهم که در هنگام واسیناسیون باید رعایت گردد

نكات مهم که در هنگام واسیناسیون باید رعایت گردد :
1- شروع برنامه ايمن سازي كودكان نارس (كمتر از 37 هفته) با وزن بيش از 2000 گرم همانند جدول ايمن سازي عادي است.

2- نوزادان نارس با وزن تولد كمتر از 2000 گرم بايستي چهار نوبت واكسن هپاتيت ب در زمانهاي بدو تولد– يك-  دو و شش ماهــگي دريافت كنند. ولي چنانچه اين نوزادان بعد از يكماهگي براي دريافت اولين نوبت واكسن مراجعه نمايند بدون توجه به وزن تولد برنامه ايمنسازي همانند ساير كودكان خواهد بود.

3- واكسيناسيون شيرخواراني كه در نوزادي تعويض خون شده‌اند يا خون و فرآورده‌هاي خوني دريافت كرده‌اند، بايد مطابق جدول ايمن سازي انجام شود.

4- واكسيناسيون شيرخواراني كه در نوزادي به هر علت دچار زردي شده‌اند، بايد مطابق جدول ايمنسازي انجام شود.

5- در افراد مبتلا به هموفيلي و بيماريهاي خونريزي دهنده‌‌‌ كليه واكسنهاي تزريقي بايستي زير نظر پزشك انجام گيرد.

6- سوء تغذيه نه تنها مانعي براي ايمن سازي نيست، بلكه ايمن سازي بموقع كودكان مبتلا به سوء تغذيه لازم است.

7- شل بودن مدفوع و يا سرماخوردگي و تب مختصر مانع ايمن سازي نيست.

8- برنامه زمان بندي دريافت واكسن در افرادي كه تزريق مكرر خون دارند (مانند بيماران مبتلا به تالاسمي)، مطابق جدول روتين مي‌باشد.
9- در صورتيكه واكسن‌هاي زنده ويروسي تزريقي بطور همزمان مورد استفاده قرار نگيرند، بايد بين آنها حــداقل يك مـاه فاصله باشد.

10- در صورت تزريق گاماگلوبولين عضلاني به كودكان فاصله تجويز واكسن‌هاي ويروسي زنده ضعيف شده (به‌جز واكسن پوليو خوراكي و تب زرد)، با گاماگلوبولين و فرآورده‌هاي خوني حداقل 3 ماه و در مورد  گاماگلوبولين وريدي حداقل 6 ماه خواهد بود.

11- چنانچه طي دو هفتـه بعد از تلقـيح واكسن‌هاي زنده ويـروسي (به‌جز واكسن پوليو خوراكـي و تب زرد) به هر علـت ‌گاماگلوبولين عضلاني و فرآورده‌هاي خوني تزريق شود، بايد پس از سه ماه و  در صورت گاماگلوبولين وريدي پس از شش ماه اين واكسن‌ها تكرار شود (در مورد تزريق حجم‌هاي زياد گاماگلوبولين ممكن است با نظر پزشك اين حداقل زمان افزايش يابد).

12- براي گروههاي سيار در مناطق كوهستاني و يا صعب العبور،‌ فاصله واكسيناسيون سه گانه، فلج اطفال و نوبتهاي اول و دوم « هپاتيت ب»‌ را به يكماه مي‌توان تقليل داد.

13- در صورت فقدان كارت ايمن سازي يا سابقه معتبر ايمن سازي، پس از بررسي كامل و دقيق از جمله حافظه مادر در صورت نياز ايمنسازي ادامه يابد.

 14- ملاك سابقه‌ معتبر واكسيناسيون سند معتبري است كه نشان‌دهنده واكسيناسيون‌ فرد باشد از قبيل‌كارت واكسيناسيون، ثبت در دفاتر مراكز بهداشتي درماني، خانه‌هاي بهداشت و تيم‌هاي سيار و گواهي پزشك.
   
15- در زنان حامله استفاده از واكسنهاي ويروسي زنده (به‌جز پوليو وتب زرد) ممنوع است بجز مواردي كه خطر ابتلاء به بيماري بر عوارض آن غالب باشد.
 16- در صورتيكه مابين دزهاي ‌يك واكسن فاصله‌اي بيش از مقدار توصيه شده باشد نيازي به شروع مجدد سري واكسيناسيون از ابتدا يا تجويز دوز اضافي نيست و بايستي برنامه ايمنسازي را در هر زمان ادامه داد.

17- از تزريق واكسنها در ناحيه سرين به دليل احتمال آسيب به عصب سياتيك و يا كاهش اثر بخشي واكسن به علت بافت چربي زياد آن ناحيه بايستي خودداري نمود.

 18- در كودكان كوچكتر از دوسال تزريق واكسن در ناحيه قدامي خارجي ران و در افراد بالاتر از دو سال تزريق در عضله دلتوئيد، صورت مي‌گيرد.

19- در افراد بالاي دو سال چنانچه حجم عضله دلتوئيد كم باشد تزريق در ناحيه قدامي خارجي ران صورت مي‌گيرد.

20- اگر لازم باشد در يك جلسه واكسيناسيون بيش از يك نوع واكسن تزريق شود بايد در محل‌هاي جداگانه (حداقل بفاصلة ‌5/2 سانتيمتر) و يا در دو سمت انجام شود.

21- محل تزريق زيرجلدي واكسنها  همان محلهايي است كه تزريق عضلاني انجام مي‌گيرد.

22- واكسن BCG  بايد در حد فاصل يك سوم فوقاني و دوسوم تحتاني بازو تزريق گردد.

23- در افراد مبتلا به ايدز فقط واكسن ب. ث. ژ منع استفاده دارد و استفاده از ساير واكسنهاي برنامه گسترش ايمنسازي بلامانع مي باشد.
          
24- كساني كه در سن سه ماهگي و بالاتر واكسن ب. ث. ژ دريافت نموده‌اند و درعرض 72 ساعت در محل تزريق واكنش نشان داده‌ا‌ند بايستي توسط پزشك از نظر سل بررسي گردند.

25- اگر كودكي در هنگام دريافت قطره فلج اطفال مبتلا به اسهال شديد باشد و همزمان قطره به او خورانده شود بايستي يك در اضافي واكسن با فاصله حداقل يكماه دريافت دارد.  

26- واكسيناسيون كودكان HIV مثبت فاقد علامت كاملاً ضروري است و طبق برنامه جاري ايمنسازي بايستي انجام شود ليكن بهتر است در صورت در دسترس بودن بجاي OPV از IPV استفاده شود.

27- تغذيه با هر نوع شير، از جمله شير مادر، با خوراندن قطره فلج اطفال مغايرتي ندارد و لازم نيست كه قبل و يا بعد از خوراندن قطره شير قطع شود. درصورت  استفراغ در كمتر از 10 دقيقه پس از دريافت قطره فلج اطفال  بايستي تجويز قطره تكرار شود.

28- پوليو صفر بايد در بدو تولد و هنگام خروج از زايشگاه تجويز شود اما اگر به هر دليل، تجويز واكسن در آن زمان مقدور نباشد، در اولين فرصت ممكن تا روز سي‌‌ام تولد بايستي تجويز شود و بعد از آن تجويز پوليو صفر ضرورتي ندارد.
 
29- قطره فلج اطفال براي افراد بالاي 18 سال توصيه نمي‌شود.

30- در بيماران دچار آترزي مري (Esophagial Atresia) كه داراي گاستروستومي مي‌باشند بهتر است، به جاي OPV از واكسن تزريقي فلج اطفال (IPV) استفاده گردد.

    31- در كودكان داراي نقص اوليه سيستم ايمني و كودكان تحت درمان با داروهاي پايين آورنده قدرت دفاعي بدن نظير كورتيكواستروئيدها و يا كودكان تحت درمان با اشعه و مبتلايان به لوسمي- لنفوم و سرطانها، استفاده از واكسن پوليو زنده خوراكي ممنوع است و به جاي آن بايد از واكسن كشته تزريقي استفاده كرد.

32- توصيه مي شود همزمان با تزريق واكسن ثلاث يك دز قطره استامينوفن تجويز و به والدين آموزش داده شود تا در صورت تب يا بيقراري هر چهار ساعت آن را تكرار كنند.
 
   33- اگر پس از تزريق واكسن سه گانه، درجه حرارت بدن كودك بالاتر از 40 درجه سانتي گراد (زيربغل)، گريه مداوم بيش از سه ساعت كه قابل آرام كردن نباشد و يا تشنج ظرف 72 ساعت رخ دهد در نوبتهاي بعدي به ‌جاي واكسن سه گانه بايد واكسن دوگانه خردسالان تزريق گردد.
  
     34- تزريق واكسن سه گانه در كودكان داراي ضايعات مغزي پيشرونده ممنوع است و بايد به آنها واكسن دوگانه خردسال تزريق كرد.
     
    35- فاصله بين نوبت سوم و چهارم واكسن سه گانه نبايد از 6 ماه كمتر باشد.
 
   36- پس از پايان سن 6 سال و 11 ماه و 29 روز تلقيح واكسن سه گانه مجاز نيست و بايد به جاي آن، واكسن دوگانه بزرگسالان را تزريق كرد.

  37- در مورد كساني كه سابقه تشنج دارند و با مصرف دارو تحت كنترل هستند تزريق واكسن DTP بلا مانع است.

38- براي حفظ ايمني پس از  پنج  نوبت تلقيح واكسن سه گانه يا دوگانه، واكسن دوگانه ويژه بزرگسالان بايد هر ده سال يك بار تكرار شود.

39- جهت بالا بردن سطح ايمني بزرگسالان در مقابل ديفتري توصيه مي‌شود در كليه موارديكه بايد در بالغين واكسن كزاز تزريق شود، منجمله در زنان باردار و زنان سنين باروري    (49 – 15ساله) واكسن دوگانه ويژه بزرگسالان تلقيح شود.

40- واكسنهاي سه گانه، دوگانه بزرگسالان و خردسالان را بايد حتماً به شكل داخل عضلاني و عميق تزريق كرد (تزريق اين نوع واكسنها در زير جلد يا داخل جلد مي‌تواند موجب تحريك موضعي، تشكيل گرانولوم، نكروز بافتي و بروز آبسه استريل شود).

41- در حال حاضر دوز يادآور واكسيناسيون « هپاتيت ب » توصيه نمي‌شود.

42- در صورتيكه نوبتهاي قبلي‌ واكسيناسيون « هپاتيت ب» با استفاده‌ يكي از دونوع واكسن پلاسمايي يا نوتركيبي (Recombinant) باشد، ادامه واكسيناسيون با نوع ديگر در نوبتهاي بعدي بلامانع است.

43- اگر پس از تولد و تزريق واكسن هپاتيت ب مشخص شود كه نوزاد از مادر HBsAg+  به‌ دنيا آمده است حداكثر زمان دريافت ايمونوگلوبولين اختصاصي هپاتيت ب يك هفته بعد از تولد مي‌باشد.

  44- در صورتيكه نوزاد از مـادر HbsAg+  متـولدشده باشد، بايد بطور همـزمان نيم ميلي ليتر  « ايمونوگلوبولين» اختصاصي « هپاتيت ب » در عضله يك ران و واكسن « هپاتيت ب » در عضله ران ديگر در اسرع وقت و ترجيحاً در ظرف 12 ساعت پس از تولد تزريق شود. در صورت عدم دسترسي به ايمونوگلوبولين اختصاصي، تزريق واكسن « هپاتيت ب »‌ به تنهايي نيز در ساعات اوليه پس از تولد حدود 70 تا 80 درصد ايمني ايجاد مي‌كند.

45- در افراد مبتلا به هموفيلي، واكسن « هپاتيت ب »  بايد زير جلد تزريق شود.

46– نوزاداني‌كه ازمادران HBsAg+ متولد شده‌اند‌ و علاوه بر دريافت نوبت اول واكسن، ايمونوگلوبولين نيز دريافت داشته‌اند در سن 15-9 ماهگي بايد از نظر HBsAg و HBsAb  كنترل شوند.

47 – واكسيناسيون « هپاتيت ب » هيچگونه مورد منع تلقيح ندارد، حتي اگر فرد HBsAg مثبت باشد.

 48- گروههاي پرخطر براي ايمن سازي هپاتيت « ب» به شرح زير مي‌باشد:
  الف ـ كليه پرسنل شاغل در مراكز درماني بستري و سرپايي‌كه باخون و ترشحات آغشته ‌به خون به نحوي در تماس هستند شامل: پزشكان، پرستاران، ماماها، بهياران، كمك بهياران، واكسيناتورها، دندانپزشكان، كمك دندانپزشكان، كارشناسان و تكنسين‌هاي آزمايشگاههاي تشخيص طبي، نظافتچيان واحدهاي بهداشتي درماني و آزمايشگاههاي تشخيص‌طبي، دانش آموزان بهورزي، دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و مامايي، … 
 ب ـ  بيماران تحت درمان دياليز و افرادي كه بطور مكرر خون يا فرآورده‌هاي خوني دريافت مي‌كنند (تالاسمي، هموفيلي و…).
 ج –  اعضاء خانواده، فرد HBsAg+ ساكن در يك واحد مسكوني
 د – كودكاني‌كه در كانونهاي اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شوند، كودكان عقب مانده ذهني و پرسنل مؤسسات نگهداري اين كودكان و خانه سالمندان
هـ ـ آتش نشانها،‌ امدادگران اورژانس، زندانبانان، كارشناسان آزمايشگاههاي تحقيقات جنايي و صحنه جرم
   و ـ افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي و اعتياد تزريقي كه تحت پيگيري مداوم هستند.
ز ـ افراد آلوده به هپاتيت C كه حداقل يك تست تكميلي مثبت دارند.
 ح- زندانياني كه داراي رفتارهاي پرخطر هستند و محكوميت آنها بيش از 6 ماه مي‌باشد.
  ط- رفتگران شهرداريها.

49- افرادي كه جزء گروه پرخطر هستند و در آنها تجويز واكسن هپاتيت ب توصيه شده، سه ماه بعد از دريافت آخرين دوز واكسن تيتر آنتي‌بادي(HBsAb) آنها كنترل و در صورتيكه تيتر آنتي‌بادي آنها كمتر از ده باشد يك دوره كامل واكسيناسيون (سه نوبت) با دوز دو برابر معمول دريافت نمايند ولي ساير افرادي كه جزء گروههاي پرخطر نيستند نياز به بررسي تيتر آنتي‌بادي ندارند.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …