دانشمندان ژاپنی اعلام کردند که خون عادت ماهانه برای ترمیم بافت قلب قابل استفاده است.

دانشمندان ژاپنی اعلام کردند که خون عادت ماهانه برای ترمیم بافت قلب قابل استفاده است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، دانشمندان در این پژوهش، نمونه‌های خونی از ۹ زن را تهیه کرده و حدود یک ماه آنها را مورد آزمایش و کشت قرار دادند.

این پژوهشگران متوجه وجود سلول‌هایی در این خون شدند که می‌توانند شبیه به سلول‌های بنیادی عمل کنند.

ادامه مطالعات نشان داد: حدود ۲۰ درصد از این سلول‌ها حدود سه روز پس از این که با سلو‌ل‌های حاصل از قلب موش‌های آزمایشگاهی در لوله ازمایش قرار گرفتند، شروع به ضربان کردند و در نهایت این سلول‌ها که از خون عادت ماهانه گرفته شده بودند تشکیل یک بافت صفحه مانند شبیه به بافت ماهیچه قلب را دادند.

به گفته پژوهشگران ژاپنی؛ موفقیت این روش ۱۰۰ برابر بیشتر از روش استفاده از سلول‌های بنیادی است که از بافت مغز استخوان انسان گرفته می‌شود.

این تحقیقات از سوی یک متخصص قلب دانشکده پزشکی دانشگاه کیو به همراه گروهی از متخصصان صورت گرفته است.

نتایج ابتدایی این تحقیق در نشریه آمریکایی استمسل به چاپ رسیده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …