تعرفه‌های پزشکی دولتی سال ۱۳۸۷ کشور ایران با ۱۴درصد افزایش ابلاغ شد

تعرفه‌های پزشکی دولتی با ۱۴درصد افزایش ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، محمد حسن ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگاران ، افزود: تعرفه‌های دولتی امسال در کارگروه تعیین تعرفه‌های پزشکی دولتی به ریاست وزیر بهداشت که به دستور رئیس جمهوری تشکیل شده بود تعیین و در هیئت وزیران به تصویب رسید و صبح امروز با امضای معاون اول رئیس جمهوری به تمام مراکز درمانی تشخیصی دولتی سراسر کشور ابلاغ شد.
وی افزود: تعرفه های پزشکی امسال به نحوی تعیین شده است که نرخ ویزیت خدمات تشخیصی و دولتی در بخش دولتی به طور متوسط در حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است و با توجه به اینکه ۱۰۰درصد خدمات بستری دولتی و بیش از ۹۰ درصد خدمات سرپایی دولتی تحت پوشش بیمه هاست، سهم پرداختی مردم از این هزینه ها در حد بسیار ناچیزی افزایش یافته است.
وی گفت: بر این اساس مابه التفاوت سهم پرداختی مردم از ویزیت یک پزشک عمومی و متخصص نسبت به سال گذشته ۱۰۵ تومان و مابه التفاوت سهم پرداختی مردم از حق ویزیت یک پزشک متخصص ۱۵۰ تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مورد هزینه حق العمل یا ضریب k نیز مابه التفاوت هزینه هر K داخلی نسبت به سال گذشته ۳۰ تومان، مابه التفاوت هر K داخلی ۵ تومان، مابه التفاوت ضریب هر K بیهوشی ۱۵تومان، تفاوت ضریب هر K دندانپزشکی ۴ تومان و تفاوت هر ضریب K فیزیوتراپی نیز نسبت به حق العمل سال گذشته ۲ تومان است.
ابوالحسنی گفت: در مورد خدمات هتلینگ بیمارستانهای دولتی نیز هزینه هر شب یک تخت در یک اتاق ۳ تخته درجه نسبت به پارسال ۱۷۷ تومان،‌ هزینه هتلینگ هر تخت بیمارستانی در یک اتاق ۳ تخته درجه دو ۱۴۰ تومان و هزینه اقامت هر شب در یک تخت بیمارستانی در یک اتاق سه تخته درجه سه ۱۰۶ تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 

همچنین بررسی کنید

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران تا پایان امسال به صورت پایلوت در یکی از شهرهای ایران اجرا خواهد شد

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری امسال در یکی از شهرها به صورت آزمایشی اجرا می‌شود . وزیر …

وزیر بهداشت ایران گفت : اضافه کار معوقه پرستاران بزودی پرداخت می‌شود

پرداخت اضافه کار پرستاران سراسر کشور به طور متوسط ۸ تا ۱۰ ماه است که …