پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار اجتماعي / نقش بهداشت روان در رضايت شغلي

نقش بهداشت روان در رضايت شغلي

نقش بهداشت روان در رضايت شغلي
رضايت از شغل مفهوم پيچيده و چند بعدي است كه با عوامل مختلف رواني  و اجتماعي ارتباط دارد به عبارتي ديگر عوامل مختلف نقش عمده اي در ايجاد رضايت يا عدم رضايت شغلي ايفا مي كنند .


عواملي مانند تغيير روحيه، بي حوصلگي كه خود ناشي از عوامل مختلف مي باشند ، تشديد كننده افت كاركردي در محيط هاي كاري مي باشند كه توجه به بهداشت روان در محيط هاي كاري مي تواند در بهبود شرايط مفيد واقع شود .

توجه به نكات زير مي تواند در رضايت شغلي كاركنان مؤثر واقع شود .
۱-  لازم است مديران ادارات، مؤسسات و كارخانجات از بكارگيري روشهاي مبني بر زور ، اجبار،توبيخ در محيط كاراجتناب كنند. اگر كاركنان بدليل ترس و براي جلوگيري از تنبيه و يا توبيخ كاركنند به مرور زمان دچار اختلال رواني خاص محيط كار خواهند شد.
۲-  مسئولين و مديران هر اداره ويا كارخانه بايد مفاهيم اساسي و اصولي بهداشت روان را شناخته و در صدد تأمين بهداشت روان كليه كاركنان تحت نظارت خود در محيط كار اقدام كنند .
۳-  مديران و رهبران هر اداره يا مؤسسه بايد نسبت به تأمين سلامت جسمي كاركنان دقت و توجه داشته باشند.
۴-  بوجود آوردن انگيزه و علاقه به كار در كاركنان از طرق مختلف از وظايف مديران سازمانها و مؤسسات مي باشد.
۵-  شرايط محيط كار از نظر آلودگي محيط ، ساعات طولاني كار،رفتار ناعادلانه و غير منصفانه مسئولين با كاركنان باعث به خطر افتادن امنيت شغلي آنها خواهد شد.
۶-  نبايد رفتار كاركنان را بدليل بي حوصلگي ، عصبانيت،پرخاشگري و . . . را جدي گرفته و درصدد برخورد با آنها درآمد بلكه بايد در خصوص بررسي مشكل آنها و رفع آن اقدام نمود .
۷-  مديران نبايد قضاوت كوركورانه و پيش داوريهاي غلط در مورد كاركنان داشته  باشند و سعي كنند هميشه منصفانه برخورد نمايند .
۸-  با ارزشيابي صحيح و تشويق بجا روحيه كارائي كاركنان را بايد افزايش داد .

تلگرام

مطلب پیشنهادی

راهکارهای طلایی برای ترغیب کودکان به انجام تکالیف مدرسه

اکثر والدین انتظار دارند که کودکانشان زمانی را برای انجام دادن تکالیف مدرسه اختصاص دهند …

چرا کودکان جذب وسایل بزرگتر ها می شوند؟

هر زمان که  متوجه دست زدن کودک به وسایل بزرگترها شدید، خونسردی خودتان را حفظ …