پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / گزارش تحقيق و تفحص از آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت ( به ويژه آزمون دستياري سال 1382 ) در صحن علني مجلس قرائت شد .

گزارش تحقيق و تفحص از آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت ( به ويژه آزمون دستياري سال 1382 ) در صحن علني مجلس قرائت شد .

گزارش تحقيق و تفحص از آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به ويژه آزمون دستياري سال 1382 در واپسين روزهاي فعالیت مجلس هفتم در صحن علني قرائت شد . گزارشی که قرائت شدن و یا نشدنش هیچ تاثیری بر سرنوشت پزشکانی که در آن آزمون حق شان خورده شده ندارد و از نکات جالب آن است که این گزارش هیچ تاثیری در سرنوشت متخلفین آن آزمون ها ( که آکنون همه متخصصین هستند و نه متخلفین) نیز ندارد و جالب اینکه این گزارش  تاثیری در هیچ چیز ندارد و تنها نشان دهنده یک نکته است . یک اداره دولتی توانست با مجلس یک کشور همکاری نکند .متخلفین  توانستند بعد از تخلف حتی از فاش شدن نامشان در صحن علنی  مجلس جلوگیری کنند .  متاسفانه این گزارش و تحقیق نکته جدیدی نداشت آنچه را گفت که شرکت کنندگان آن آزمون ها و رسانه هاي ايران  در یک ماه اول آزمون اعلام کردند . این گزارش در انتها به وزارتخانه اي که در تهیه اين گزارش همکاری نکرد ( منظور وزارت بهداشت است )  پیشنهاد داد :

وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکي و دستگاه قضايي پيگيري جدي موضوع تا حصول نتيجه نهايي در ارتباط با آزون دوره سي‌ويکم و تقلب در ساليان قبل را دنبال نمايند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، دکتر محمدعلي حياتي مخبر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم ضمن قرائت اين گزارش تاکيد کرد که مسايل مطرح شده در اين تحقيق و تفحص هيچ ارتباطي به مسوولان وزارت بهداشت دولت نهم ندارد. متن کامل اين گزارش به شرح زير است:
1) مقدمه:
يکي از مهم‌ ترين حوزه‌هاي فعاليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حوزه شوراي عالي آموزش پزشکي و تخصصي است که همه ساله امتحانات زيادي در اين حوزه اجرا شده و بخش مهمي از قوانين و دستورالعمل‌ها مربوط به آن است، در ميان امتحانات برگزار شده، آزمون دستياري پزشکي از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي‌باشد.
رقابت سنگين پزشکان شرکت‌کننده در اين آزمون و ميزان پذيرش اندک شرکت‌کنندگان براي ورود به دوره تخصصي باعث شده است تا برگزاري اين آزمون از حساسيت و اولويت خاصي برخوردار باشد. متاسفانه در سال 80 نحوه برگزاري اين آزمون از سوي شوراي عالي آموزش پزشکي و تخصصي و نيز وجود مشکلات ساختاري در دبيرخانه اين شورا، بر دامنه نگراني‌ها افزوده و به همين دليل پس از برگزاري آزمون سال 82 اعتراضات و شکايات فراواني از عملکرد مسوولان برگزار کننده و نيز نحوه اجراي آزمون به مراجع مختلف صورت گرفته است.
در پي ارايه تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 14 نفر از نمايندگان مجلس سوالي را در راستاي ايفاي وظيفه نظارتي خويش و با هدف روشن شدن اذهان عمومي از روند برگزاري آزمون از وزير سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مطرح نمودند. ولي به دليل عدم ارايه اطلاعات آزمون دستياري از سوي مسوولان وقت وزارتخانه، درخواست تحقيق و تفحص از نحوه برگزاري آزمون طرح و پس از تصويب در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيد.
گزارش پيش‌رو، چگونگي انجام مراحل تحقق و تفحص را تشريح و با ارايه يافته‌هاي کميته تحقيق، به بيان نتايج و راهکارهاي مورد نظر خواهد پرداخت.
2) سابقه آزمون:
الف- بر طبق اعلام رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تاريخ 16/11/82 به عنوان روز برگزاري آزمون دستياري پزشکي در سال 82 تعيين مي‌گردد ولي به دلايل نامشخصي برگزاري آزمون از تاريخ فوق، به روز 14/12/82 منتقل مي‌گردد.
ب- پس از برگزاري آزمون، گزارش‌هاي متعددي دال بر وجود تقلب، خريد و فروش سوالات، تخلف در نحوه برگزاري آزمون منتشر گرديد و در همين راستا چندين تحصن و تجمع اعتراض‌آميز از سوي پزشکان شرکت کننده در آزمون، در مقابل مراجع نظارتي و قضايي برگزار شد. به دنبال موارد فوق، شکايت‌هاي متعددي به مراجع قضايي و نظارتي انجام پذيرفت.
3) مراحل انجام تحقيقات از سوي کميته تحقيق و تفحص:
الف- در تاريخ 26/3/83، چهارده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص تخلف در امتحان ورودي سي و يکمين دوره دستياري تخصصي پزشکي سوالي را از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌نمايند. سوال مربوطه به کميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع شده و وزير محترم سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با حضور در جلسه مورخ 9/4/83 کميسيون آموزش و تحقيقات به ارايه توضيحاتي در مورد برگزاري آزمون مي‌پردازد که نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير محترم، قانع نشده و توافق گرديد تا کميته‌اي متشکل از آقايان دکتر حيدرپور، دکتر رياض، دکتر اميرحسن خاني و دکتر زاکانيد موضوع را دقيقا بررسي و نتيجه را به کميسيون ارايه دهند.
کميته در تاريخ 16/4/83 به وزارت بهداشت و درمان معرفي شد و اولين جلسه کميته در تاريخ 17/4/83 در محل دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي تخصصي برگزار و ليستي از اطلاعات مورد نياز کميته به دبيرخانه مربوطه ارايه گرديد.
در تاريخ 20/4/83 بخشي از اطلاعات مورد درخواست از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي تخصصي در اختيار کميته قرار گرفت ولي با بررسي اطلاعات ارسالي مشخص گرديد که اطلاعات داراي نواقص فراوان بوده و قابل بهره‌برداري نمي‌باشد.

پس از پيگيري کميته جهت تکميل اطلاعات، مسوولان دبيرخانه آموزش پزشکي تخصصي، اعلام نمودند مقام وزارت دستور داده‌اند که اطلاعات به صورت پرينت شده و مکتوب در اختيار مجلس قرار گيرد. به همين دليل اطلاعات جامع و کامل به مجلس ارايه نشده است.
در تاريخ 23/4/83 طي نامه‌اي به شماره 37/38/د کميسيون آموزش و تحقيقات مجددا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درخواست کرد تا اطلاعات دقيق‌تري به کميته تحقيق مجلس ارايه دهند، پس از اين نامه در 6 نوبت و در مدت حدود 20 روز بخش ديگري از اطلاعات مورد نياز به کميته تحقيق مجلس ارايه گرديد که متاسفانه با بررسي‌هاي انجام شده اين اطلاعات نيز داراي ابهامات و نواقص فراوان بودند.
به علت کارشکني‌هاي انجام شده در نحوه ارايه اطلاعات به کميته تحقيق مجلس، وزير محترم وقت بار ديگر به کميسيون آ‌موزش و تحقيقات دعوت و در حضور وي و معاون پارلماني و دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي، ضمن پرداختن به ابهامات موجود، به عدم ارايه اطلاعات از وزارت بهداشت و درمان به مجلس اعتراض شد.

عليرغم قول‌هاي مکرر، اطلاعات کامل به کميته داده نشده و بعد از حضور معاون پارلماني وزارتخانه و دبير شوراي عالي آموزش پزشکي و تخصصي در کميسيون اصل نود مجلس لوح فشرده اطلاعات مربوط به امتحان دوره سي‌و‌يکم به کميته تحويل گرديد ولي در بررسي انجام شده معلوم شد که بخشي از اطلاعات از لوح فشرده مزبور حذف شده است.
براي بار سوم وزير، معاون پارلماني و دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي به کميسيون آموزش و تحقيقات دعوت شده و بعد از طرح موضوع، آقاي دکتر ن-پ دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي به صراحت اعلام داشتند که عدم ارسال کامل اطلاعات براي ممانعت از بررسي کامل نمايندگان بوده است. البته اين گفته مورد اعتراض وزير قرار گرفت و باعث شد ايشان از کار بر کنار شده و ضمنا معاون پارلماني وزارتخانه نيز استعفاء نمايد.
ب- متاسفانه عليرغم تلاش نمايندگان مجلس براي پيگيري موضوع در کميسيون آموزش و تحقيقات، مسوولان وزارتخانه از تمکين در برابر ارايه اطلاعات کامل به کميته تحقيق مجلس سرباز زده و در نهايت نمايندگان محترم تصميم گرفتند تا با طرح تحقيق و تفحص از آزمون دستياري سال 82، از ابزار قانوني مجلس در بعد نظارتي خويش استفاده کنند، به همين منظور يکي از نمايندگان با ارايه درخواستي خواهان انجام تحقيق و تفحص از آزمون دستياري پزشکي سال 82 شد. اين درخواست کميسيون آموزش و تحقيقات تصويب شده و سپس به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
ج- با همکاري شش نفر از کارشناسان پزشک و صرف پنج هزار نفر ساعت وقت در چهار ماه، بررسي موارد با مطالعه سوابق مکتوب آزمون دستياري پزشکي سال 82 و سنوات ماقبل آن، اجراي مصاحبه با شکايت و افراد معتمد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بررسي گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي از نحوه برگزاري آزمون دستياري سال 82، مطالعه اسناد موجود در دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي و انجام مصاحبه با اعضاي آن دبيرخانه، پيگيري و بررسي اطلاعات فضايي پرونده‌هاي تحت بررسي در دادگستري استان تهران، بررسي آماري- تطبيقي شرکت کنندگان در آزمون دستياري پزشکي سال 82، بررسي ساختاري و فرآيندي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي تخصصي و نيز نحوه برگزاري آزمون‌ها توسط هيات تحقيق و تفحص انجام پذيرفت.
د- پس از بررسي‌هاي اوليه مقرر گرديد تا با تغيير ضابطين قضايي و قبول مسووليت کار توسط معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيگيري پرونده تشکيل شده در دادسراي فرودگاه با جديت دنبال شود پس از آن نتيجه کار کارشناسي کميته تحقيق و تفحص نيز در اختيار ضابطين قضايي قرار گرفت تا تحقيقات قضايي و اطلاعاتي نيز در مورد متهمين و سرشاخه‌هاي کشف شده انجام شود، سپس مظنونين پرونده از سوي مقام محترم قضايي احضار و مورد بازپرسي قرار گرفتند.
ضابطين قضايي با صرف حدود بيست و پنج هزار نفر ساعت کار و بهره‌گيري از روش‌‌هاي علمي بررسي خود را با شناخت شبکه فروش در مقياسي کوچک آغاز کرده و با ريشه‌يابي‌هاي خاص از بيست‌ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت استان (استان‌هاي تهران، مازندران، تبريز، کرمان، کرمانشاه، مشهد و خوزستان) نمونه‌ها را انتخاب و شصت و هشت نفر را احضار نمود که شصت و سه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي گرديدند. در دادگاه بدوي براي هر شش نفر حکم صادر شد و راي دو نفر از آنان در دادگاه تجديدنظر نيز ابرام گرديد.
4) يافته‌ها:
الف- مهم‌ترين رکن در برگزاري سالم آزمون، وجود و اجراي دستورالعمل‌هاي حفاظتي و حراستي از اسناد و مدارک و سوالات آزمون و همچنين نحوه توزيع سوالات و پاسخنامه‌ها مي‌باشد.

پس از بررسي‌هاي لازم مشخص گرديد هيچ گونه صورتجلسه‌اي از زمان حضور، مدت حضور انتخاب‌کنندگان سوالات و نيز نحوه انتخاب سوالات نهايي از بانک سوالات اوليه که به تاييد انتخاب‌کنندگان سوالات، مسوولان برگزاري آزمون دستياري و عناصر حفاظتي و حراستي رسيده باشد، وجود ندارد. همچنين هيچ گونه صورتجلسه‌اي از نحوه انجام مراحل تايپ، پرينت و تکثير سوالات آزمون که مورد تاييد عناصر حفاظتي و حراستي و مسوولان دبيرخانه آموزش پزشکي تخصصي باشد، تنظيم نگرديده است.
علاوه بر موارد فوق که صحت برگزاري آزمون را مخدوش مي‌نمايد، بي‌دقتي برگزارکنندگان در تکثير اوراق امتحاني کاملا مشهود مي‌باشد (معاون اجرايي دبيرخانه شوراي عالي‌ آموزش پزشکي تخصصي ‌آقاي دکتر(ه) در مصاحبه با صدا و سيما اعلام داشته‌ اند که تکثير سوالات در بخش خصوصي انجام شده است ولي از سوي ديگر آقاي دکتر ن-پ دبير شوراي آموزش پزشکي تخصصي اذعان کرده‌اند که تکثير سوالات در دبيرخانه شورا انجام گرفته است). لازم به ذکر است بررسي‌ها، نشان مي‌دهد که دبير شوراي آموزش پزشکي تخصصي در سال 82 و در ايام برگزاري امتحان و نيز در مراحل طرح سوالات و تکثير آنها، به سفر خارج از کشور مي‌رفته و کليه امور آزمون، از سوي معاون اجرايي دبيرخانه پيگيري و ابلاغ شده است و شخص دبير شورا، نظارت مستقيمي در اجراي مراحل آزمون نداشته‌اند.
ب- مسوولان دبيرخانه آموزش پزشکي تخصصي دقت لازم را در ارسال محموله دفترچه‌هاي سوالات گروه‌هاي مختلف شرکت‌کننده در آزمون دستياري سال 82 انجام نداده‌اند به طوري که قصور مسوولان برگزاري آزمون در اين موارد مشهود است.

به عنوان مثال در صورتجلسه‌هاي موجود از نحوه برگزاري آزمون دستياري پزشکي در تبريز، گزارش شده است که تعداد دفترچه‌هاي سوالات گروه‌هاي مختلف پزشکي شامل گروه‌هاي A، B، C و D، مطابق درخواست ارايه شده به دبيرخانه مرکزي در تهران، به دانشگاه تبريز ارسال نشده است. به طوري که براي بعضي از گروه‌ها (مانند گروه B)، تعداد دفترچه‌هاي ارسالي بيشتر از تعداد شرکت‌کنندگان و براي بعضي ديگر از گروه‌ها (نظير A) تعداد دفترچه‌هاي ارسال شده کمتر از تعداد شرکت‌کنندگان بوده است، به نحوي که در يک مرحله به دليل اتمام دفترچه سوالات گروه A، تعداد بيست سري دفترچه سوال گروه A، در همان دانشگاه تکثير و به حوزه امتحاني مربوطه منتقل مي‌شود.
با توجه به مکانيزم طراحي سوالات آزمون دستياري که به صورت کشوري و با مشارکت حدود هفتاد نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، انجام پذيرفته است. احتمال لو رفتن Guide Line يا چارچوب‌‌هاي کلي طراحي سوالات و نيز اصل بانک سوالات و سوالات نهايي آزمون از سوي بعضي از طراحان سوالات وجود داشته است به ويژه اينکه بررسي‌ها نشان داده است که برخي از اساتيد طراح سوال، طرح سوالات را به دستياران خويش واگذار کرده و دسترسي به منابع طرح سوال و بانک سوالات را به خارج از محدوده مورد نظر گسترش داده‌اند.
تحقيقات کميته تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد که از ميان مراکز آمادگي پزشکان براي امتحان دستياري در تهران و شهرستان‌ها، برخي از آزمايشگاه‌ها در ارتباط با تقلب در آزمون فوق‌‌الذکر دخالت داشته‌اند. يافته‌هاي کميته تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد، تعداد معدودي از اساتيد آنها با همکاري و هماهنگي با يکديگر سوالات آزمون دستياري پزشکي سال 82 را به اين آزموشگاه‌ها‌ منتقل نموده‌اند.
ج- کميته تحقيق و تفحص مجلس، با صرف وقت مقتضي، کار علمي- تحقيقي و با انجام عمليات آماري- تطبيقي و مقايسه‌اي براي 3000 نفر از شرکت‌کنندگان در آزمون دستياري پزشکي سال 82، و نيز با اقدامات تشريح شده مذکور که همگي آنان مستند به گزارش‌هاي و شکايات متعدد بود، 10 شاخه احتمالي متخلفين در خروج سوالات و فروش آنها را شناسايي نمود.
با ارايه اطلاعات و جمع‌بندي‌هاي اوليه مقرر گرديد تا با مجوز مقام قضايي و همکاري ضابطين قضايي، کوچک‌ترين شاخه متخلفين که شامل يک گروه چهار نفره خريداران سوالات آزمون و نيز شخصي به نام آقاي «ر-ب» بود، احضار و تحقيقات لازم از آنها به عمل آيد.

 آقاي «ر-ب» در تحقيقات قضايي اذعان نمود که سوالات را با يک واسطه از عناصر مورد وثوق دبيرخانه آموزش پزشکي تخصصي تهيه نموده است. با انجام مراحل تحقيقاتي و نيز اعترافات متهمين، يکي از سرشاخه‌هاي اصلي خروج سوالات آزمون دستياري سال 82، به نام «م-ر-ح» شناسايي شد و از سوي مقام قضايي تحت پيگرد قرار گرفت.
د- همزمان با بررسي يکي از شاخه‌هاي خروج سوالات و فروش آنها که منجر به شناسايي و دستگيري سرشاخه اصلي اين گروه شد، تحقيقات گسترده قضايي و نيز بررسي‌هاي کارشناسي بر روي ديگر شاخه‌هاي احتمالي نيز آغاز گرديد. در اين ميان با مجوز مقام قضايي 10 نفر دستگير و 58 نفر به شعبه رسيدگي‌کننده پرونده احضار گرديدند.
تحقيقات انجام شده و نيز اعترافات متهمان دستگير شده، نشان داد که:
آقاي «م-ر-ح» به عنوان يکي از سرشاخه‌هاي اصلي خروج سوالات آزمون دستياري پزشکي سال 82، تنها در يک مرحله سوالات آزمون را به 40 نفر از متقاضيان سوالات فروخته است. فروش سوالات از سوي از سال 1379 با خروج سوالات آزمون علوم پايه پزشکي و فروش آنها آغاز گرديده است و در سال‌هاي قبل از 82 هم اقدام به خروج سوالات آزمون‌هاي مختلف پزشکي نظير آزمون‌هاي علوم پايه پزشکي، PHD، آزمون‌هاي ارتقاء و دستياري پزشکي، کارشناسي ارشد پزشکي در رشته‌هاي هماتولوژي، ژنتيک، فيزيولوژي و … و فروش آنها کرده است.
 سوالات آزمون دستياري سال‌هاي 81 و 82 حداقل 48 ساعت قبل از برگزاري آزمون، از دبيرخانه تخصصي وزارت بهداشت خارج و به متقاضيان مربوطه فروخته شده است. قابل توجه اينکه به جز آزمون دستياري سال 82 که سوالات به صورت غير مجلد و برگ برگ در زمان تکثير به دست آقاي «م-ر-ح» رسيده است، کليه سوالات آزمون‌هاي فوق‌الذکر در سال‌هاي گذشته، به صورت مجلد و آماده براي ارايه در روز برگزاري آزمون آن حداقل 48 ساعت و حداکثر 100 ساعت قبل از برگزاري آزمون‌ها، از محل مخزن خارج و به قيمت‌هاي گزاف به فروش رسيده است.
آقاي «م-ر-ح» به عنوان سرشاخه اصلي يکي از گروه‌هاي شناسايي شده، کارمند قسمت علوم پايه دبيرخانه آزموش پزشکي تخصصي بوده و با احکام مختلف از سوي مسوول دبيرخانه تخصصي وزارت بهداشت،

به عنوان نماينده دبيرخانه در تعدادي از آزمون‌هاي دستياري و نيز‌ آزمون‌هاي ديگر حضور داشته و از اوايل سال 82 به دليل انتقال به معاونت بهداشت و تغذيه، از حضور مستقيم در دبيرخانه آموزش پزشکي تخصصي بازمانده است. وي تا پيش از انتقال به معاونت بهداشت و تغذيه، در خارج نمودن سوالات از دبيرخانه نقش محوري داشته است ولي در مورد  آزمون دستياري سال 82 و همچنين آزمون PHD سال 82 که وي از دسترسي مستقيم به سوالات محروم بوده است، فردي به نام «م-ف» سوالات را از دبيرخانه خارج و در اختيار وي قرار داده است.

 «م-ف» در زمان ارتکاب جرم مسوول حراست يکي از معاونت‌هاي وزارت بهداشت و درمان بوده است، همچنين مشخص گرديد سوالات آزمون دستياري سال 82 از طريق اين شاخه، نه تنها در تهران بلکه در اهواز و شمال کشور نيز به فروش رسيده است.
متهمين فوق در زمان احضار و دستگيري با توجه به تحقيقات و نيز اعترافات متهمين اوليه پرونده به تمام جرائم خويش اعتراف نموده، ولي کارشناسان پرونده به اقارير انجام گرفته، اکتفا ننموده و کليه افرادي را که از متهمين فوق سوال خريداري کرده بودند، احضار و مورد تحقيق قرار دادند. تحقيقات مشخص نمود که اقارير فروشندگان و خريداران در خصوص نوع سوالات فروخته شده و مبالغ پرداختي با هم مطابقت دارد.
براساس تحقيقات انجام شده در مجموع گردش مالي صورت گرفته در اين شاخه کشف شده، بالغ بر 000/000/890/4 ريال تخمين زده مي‌شود که در صورت تکميل شدن تحقيقات اين رقم افزايش نيز خواهد يافت.
با عنايت به تحقيقات علمي بسيار دقيق انجام گرفته و نيز پيگيري‌ها و بررسي‌هاي قضايي- اطلاعاتي انجام شده در مورد آزمون دستياري پزشکي، با خريد سوالات، در آزمون دستياري سال 82 قبول شده‌اند.
هـ – با جمع‌بندي اطلاعات کسب شده از ديگر شاخه‌هاي احتمالي متخلفين در آزمون و نيز با توجه به اعترافات متهمان دستگير شده در يکي از شاخه‌ها که قبلا به آنها اشاره گرديد، کميته تحقيق و تفحص مجلس و ضابطين قضايي خواستار انجام تحقيقات بيشتر از دو تن از معاونين وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مسوول دبيرخانه آموزش پزشکي تخصصي و معاون اجرايي وي و تعدادي از کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت بهداشت شدند که اين درخواست مورد پيگيري قرار نگرفت.

در ادامه يکي ديگر از متهمان به خريد سوالات آزمون دستياري از طريق تلفن همراه نيز دستگير شد. اين متهم به نام آقاي «م-ر» در معيت سه نفر ديگر از شرکت‌کنندگان در آزمون دستياري سال 82، با هماهنگي انجام شده با تيمي که به پاسخ‌هاي آزمون دسترسي داشته‌اند، با تلفن همراه در آزمون شرکت نموده و از اين طريق حين برگزاري آزمون، به سوالات پاسخ داده و در نهايت با رتبه نسبتا خوبي در آزمون دستياري قبول شده‌اند.
لازم به ذکر است که باجناق اين متهم به نام «ب»، نيز از متهمين پرونده و تحت پيگرد قانوني بوده است، وي کارمند وزارت بهداشت و عضو تيم چهار نفره تصحيح سوالات آزمون دستياري نيز بوده است.
در مورخ 11/8/84 براي 6 نفر از متهمين شامل دو تن از کارمندان وزارت بهداشت و 4 نفر از خريداران اصلي سوالات حکم قضايي صادر گرديد. به طور نمونه آقاي «م-ر-ح» به عنوان متهم رديف اول پرونده به تحمل سه سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتي، پرداخت 000/000/183 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 000/500/91 ريال اصل مال نامشروع محکوم گرديد. در ادامه دادگاه تجديدنظر حکم دو کارمند وزارتخانه را ابرام نموده و پرونده خريداران سوال را براي بررسي در کميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري مصوب سال 6/7/1384 به وزارتخانه ارسال نمود.
و- به هر حال تقلب در آزمون دستياري دوره سي‌و يکم براي هيات تحقيق و تفحص محرز مي‌باشد، به خصوص اينکه برخي از متهمين توسط دادگاه محکوم گرديدند و ضمنا معلوم شد که در ساليان قبل نيز تقلب در آزمون‌ها به عمل آمده است. لذا برابر قانون کميته‌اي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مسووليت رسيدگي و برخورد با متخلفان ساليان قبل را بر عهده گرفته و تاکنون 21 نفر از افرادي که با خريد سوال در امتحان دستياري سال 1382 قبول شده‌اند از ادامه تحصيل محروم گشته‌اند، بنا بر اظهار نظر وزير محترم بهداشت و معاونت آموزشي وي وزارتخانه مصمم به پيگيري و برخورد با متخلفان دوره سي‌ويکم و ماقبل آن مي‌باشد.
5) پيشنهادها:
1. اصلاح ساختاري دبيرخانه و تحکيم بخش نظارتي آن و همچنين ايجاد تمهيدات لازم در خصوص افزايش ضريب حفاظتي و حراستي آزمون‌ها (در مراحل طراحي سوالات و بانک اصلي سوالات، تهيه دفترچه آزمون و نحوه تکثير و توزيع ‌آن، چگونگي قرنطينه طراحان سوال و نحوه ارتباط آنان با مراکز آموزشي آزاد، نحوه برگزاري آزمون و نيز بررسي نمرات و اعلام نهايي پذيرفته‌شدگان) انجام پذيرد.
2. انجام تحقيقات و بررسي شرايط پذيرفته شدگان ساير استان‌هاي کشور و تکميل تحقيقات در هفت استان بررسي شده و اخراج پزشکان متقلب و تشديد مجازات آنان صورت گيرد.
پيگيري تشديد مجازات متخلفين در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزشگاه‌هاي متخلف برابر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري مصوب سال 6/7/1384 انجام گيرد.
4. وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکي و دستگاه قضايي پيگيري جدي موضوع تا حصول نتيجه نهايي در ارتباط با آزون دوره سي‌ويکم و تقلب در ساليان قبل را دنبال نمايند.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

تقویم آزمون های گروه پزشکی سال1389 کشور ایران

تقویم آزمون های گروه پزشکی سال1389 کشور ایران شامل آزمونهای دستیاری ، فلوشیب ،  دکترای …

وزیر بهداشت ایران : پرونده آزمون دستیاری در قوه قضاییه در حال جمع بندی است

جمع بندی نهایی پرونده تخلفات آزمون دستیاری 88 در قوه قضائیه وزیر بهداشت در خصوص …