دبیرکل خانه پرستار اظهارداشت : ۴۰ درصد پرستاران کشور ایران دچار افسردگی خفیف هستند.

دبیرکل خانه پرستار اظهارداشت : ۴۰ درصد پرستاران کشور ایران دچار افسردگی خفیف هستند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگاران  افزود: کار در محیط غمناک و اندوه، باعث شده پرستاران با نشاط نباشند و بعضا دچار افسردگی شوند.

وی همچنین کار در بخشهای مختلف بیمارستانها را برای پرستاران، سخت و دشوار تلقی کرد و گفت: سنگینی کار باعث شده پرستاران دچار عارضه دیسک کمر، آرتروز و… شوند.

دبیرکل خانه پرستار به مطالعاتی که در همین زمینه انجام شده است، اشاره کرد و افزود: به طور متوسط ، ۶۴ درصد پرستاران دچار کمر درد هستند که این وضعیت در بخشهای ویژه بیمارستانها به مراتب وخیم تر است.

به گفته شریفی مقدم، این وضعیت در بخشهای ویژه به ۷۵ درصد و در بخش کودکان نیز به ۸۲ درصد می رسد.

وی با عنوان این مطلب که پرستاران در صف اول پاسخگویی به بیماران و همراهان آنان قرار دارند، افزود: ۵۶ درصد پرستاران دچار خستگی مزمن هستند.

همچنین بررسی کنید

قانون کاهش ساعات کار پرستاران در گیرودار تصمیمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترک ریاست جمهوری ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاری برای تعیین تکلیف نهایی …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوین تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …