دهمین کنگره تغذیه ایران از تاریخ ۶ الی ۹ آبانماه ۱۳۸۷ در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

دهمین کنگره تغذیه ایران برگزار می شود

دهمین کنگره تغذیه ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن تغذیه ایران در تاریخ ۶ الی ۹ آبانماه ۱۳۸۷ با شرکت بیش از دو هزار نفر از اساتید ،کارشناسانو دانشجویان تغذیه و سایر رشته های مرتبط داخل و خارج کشور در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  در جنب کنگره نمایشگاهی به منظور ارائه فرآورده های غذایی ، لوازم و دستگاههای مورد استفاده در روشهای نوین آزمایشگاهی در تغذیه ( بیوشیمی ، هماتولوژی ،…) و مواد غذایی و کتاب های مرتبط با غذا و تغذیه بر پا خواهد بود.

۴٫ مهلت ارسال مقاله ها و چکیده ها:

آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۱/۰۴/۱۳۸۷
 
 
آخرین مهلت ثبت نام بموقع ۳۱/۰۴/۱۳۸۷
 

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تهران  و  انجمن تغذیه ایران
 با همکاری: وزارت بهداشت و  انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و  مرکز تحقیقات غدد و متابولسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

۱٫ برنامه کنگره

سخنرانی کلیدی و سخنرانی های جامع
سخنرانی های علمی
سمپوزیوم ها
مقاله های آزاد
میزگردها
کارگاههای آموزشی
برنامه کنگره

سخنرانی کلیدی و سخنرانی های جامع: توسط سخنرانان مدعو از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ارائه می گردند.

 سخنرانی های علمی: توسط سخنرانان خبره و پژوهشگران جوان در زمینه تازه های دانش تغذیه، یافته های نو و مقالات برگزیده از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰ ارائه می شوند. مقالات خود را در زمینه های مختلف تغذیه می توانید از طریق تارنمای کنگره ارسال دارید.

 سمپوزیوم ها: به منظور مروری بر یک زمینه ویژه به صورت سخنرانی از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می شوند. مقاله یا مقالات خود را در زمینه موضوعات زیر می توانید از طریق تارنمای کنگره در بخش کاربری نویسنده ارسال دارید.

۱)  غذا، تغذیه و فعالیت بدنی

۲) غذا، تغذیه و کارکرد ایمنی

۳) تغذیه بالینی در بیماران با شرایط بحرانی

۴) نقش صنایع غذایی در ارتقاء سلامت جامعه

۵) تازه های دانش تغذیه

۶) پیشگیری و درمان چاقی در کودکان و نوجوانان

۷) تغذیه و تغییر رفتار در پیشگیری از بیماریهای مزمن

۸) Nutrigenomics در پژوهشهای تغذیه ای

۹) صنایع غذایی و توسعه غذاهای فراویژه

۱۰)تازه های علمی تغذیه شیرخوار و از شیرگیری

۱۱)تغذیه و بیماریهای نورولوژیک

۱۲)تغذیه گروهای ویژه

مقاله های آزاد: شامل پژوهشهای بِکر در هر زمینه مربوط به تغذیه می باشد که در همایش دیگری ارایه نشده باشد و به صورت پوستر از ساعت ۸ تا ۱۸ ارایه می گردد

 میزگردها: به منظور بحث و تبادل نظر در زمینه های زیراز ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ برگزار می گردند. شرکت در میز گردها آزاد می باشد.

۱)  سازکارهای جهش به سوی مرزهای دانش تغذیه در کشور

۲)  غنی سازیمواد غذایی

۳)  چالش های ارائه مراقبت های تغذیه ای در واحدهای درمانی

۴)  مروری بر دستاوردها، مشکلات و شکست های تغذیه ای کشور

۵)  جایگاه آموزش و ترویج تغذیه سالم برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر

۶)  نظام تغذیه کشور

۷)  نقش کشاورزی و سیستم غذا برای رسیدن به امنیت تغذیه

کارگاههای آموزشی: در ایام برگزاری کنگره کارگاههای آموزشی به منظور آموزش در زمینه های زیر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ برگزار می گردند. (علاقمندان به شرکت در این کارگاهها باید از طریق تارنمای کنگره ثبت نام کنند).

۱)  پایش و ارزشیابی برنامه های تغذیه جامعه

۲)   تغذیه با لوله

۳)  تغذیه در دوران بارداری و شیردهی

۴)  تغذیه و رژیم درمانی در بیماریهای قلب و عروق

۵)  رژیم درمانی برای کنترل وزن

۶) تغذیه و آمادگی جسمانی و ورزش هوازی

 ثبت نام برای شرکت در کارگاههای آموزشی

از علاقمندان به شرکت در کارگاههای آموزشی درخواست می شود از طریق تارنمای کنگره و با ذکر نام کارگاه ثبت نام کنند.

·  کارگاهها را با مشخص کردن اولویت آن انتخاب کنید.

·  به علت محدودیت جا و امکانات تعداد معینی می توانند در هر کارگاه شرکت کنند. متقاضیان می توانند حداکثر در ۲ کارگاه آموزشی ثبت نام نمایند. در صورت وجود امکانات کافی برای برگزاری تعداد کارگاههای بیشتر ثبت نام در محل صورت می گیرد.

·   حق تقدم با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.

·    ثبت نام پس از پرداخت هزینه شرکت در کارگاه انجام پذیر می باشد.

·    هزینه شرکت در کارگاههای آموزشی شامل هزینه ثبت نام در کنگره نمی شود.

·   برای شرکت در کارگاهها ثبت نام در کنگره الزامی است.

·  هزینه شرکت در هر یک از کارگاههای آموزشی برای اعضای انجمن تغذیه ایران معادل ۱۵۰،۰۰۰ ریال و برای افراد غیر عضو معادل ۲۰۰،۰۰۰ ریال (شامل حق شرکت در کارگاه، مواد آموزشی مانند جزوه، پمفلت, CD، و استفاده از سایر تسهیلات) می باشد.

۴٫ مهلت ارسال مقاله ها و چکیده ها

از پژوهشگران، استادان، دانشجویان، اعضای انجمن های علمی و کلیه شرکت کنندگان در کنگره دعوت می شود تجربیات علمی و پژوهشی خود را به صورت چکیده برای ارائه در بخش مقاله های آزاد یا به صورت چکیده و خلاصه مقاله برای ارائه در بخش سخنرانی های علمی یا سمپوزیوم ها حداکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۸۷ از طریق تارنمای کنگره در بخش کاربری نویسنده بفرستند. راهنمای نویسندگان در تارنمای کنگره آمده است.

۵٫ راهنمای تهیه مقاله ها و پوستر

راهنمای تهیه مقاله برای سخنرانی علمی یا سمپوزیوم

مقاله های مورد نظر برای سخنرانی های علمی باید در زمینه تازه های دانش تغذیه و یافته های نو و برای سمپوزیوم ها باید به صورت مقاله های مروری (review articles) یا پژوهشهایی در زمینه موضوع های مورد بحث در سمپوزیوم ها باشد. هر مقاله باید شامل بخش های زیر باشد:

–  عنوان:    (فارسی یا انگلیسی) 

–    چکیده مقاله:  (فارسی یا انگلیسی ـ حداکثر ۲۵۰ کلمه)

–    کلمات کلیدی:  حداکثر ۵ واژه

–     متن اصلی شامل: مقدمه و هدف، مواد و روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، مراجع

–   مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل: نام، نام خانوادگی، نشانی محل کار، (رتبه علمی)، E-mail. (نویسنده رابط را مشخص کنید)

مقاله ها باید با نرم افزار MS Word نسخه ۲۰۰۰ یا جدیدتر و با خط نازنین ۱۲ تایپ شوند.
جداول، نمودارها و نگاره ها باید هر کدام بر روی صفحه جداگانه تهیه شوند و در بخش «ارسال فایل» به صورت نوع فایل Image ارسال شوند.
مسوولیت مطالب ارایه شده و نگارش آن بر عهده نویسنده رابط است.
 

راهنمای تهیه مقاله های آزاد

چکیده مقاله آزاد باید حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و توسط نرم افزار MS Word نسخه ۲۰۰۰ یا جدیدتر و با خط نازنین ۱۲ تایپ شود. (از پذیرش چکیده مقاله ای که بیش از ۲۵۰ کلمه باشد معذوریم).

چکیده باید شامل بخش های زیر باشد:

عنوان:               (فارسی یا انگلیسی)
متن چکیده (حداکثر ۲۵۰ کلمه، به فارسی یا انگلیسی) شامل:             
هدف :

 مواد و روش ها (روش نمونه گیری و تجزیه و تحلیل آماری نوشته شود):

 یافته ها:

 نتیجه گیری:

· مشخصات نویسندگان شامل:  نام، نام خانوادگی، نشانی سازمانی که پژوهش در آنجا انجام گرفته است، (رتبه علمی)، E-mail. نویسنده رابط.

راهنمای تهیه پوستر

در تهیه پوستر به نکات زیر توجه شود.

· به هر مقاله یک تابلو به ابعاد ۸۰ × ۱۲۰ سانتی متر اختصاص داده خواهد شد.

· تابلوی پوسترها دارای شماره مشخص است که با شماره مقاله های پذیرفته شده یکی خواهد بود.

· مطالب، جداول، نمودارها و تصاویر به ترتیبی که در زیر نشان داده شده است روی تابلو نصب شوند.

·  برای نوشتن از حروفی استفاده شود که از فاصله حداقل ۲ متر به خوبی خوانا باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://nutrition2008.tums.ac.ir مراجعه فرمایید.
نهمین کنگره تغذیه ایران در تابستان ۸۵ در تبریز برگزار شده بود

همچنین بررسی کنید

نوشیدنی ها مفید و مضربرای کاهش وزن

بسیاری از ما مواظب آنچه میخوریم هستیم اما مواظب آنچه مینوشیم نیستیم. این اشتباه است. …

دلایل پرخوری و راه حل آن

همه ما می‌دانیم باید غذاهای سالم بخوریم. بنابراین، چرا حتی بوی شیرینی شکلاتی کوچک نیز …