تاکنون محیط بانهای یک سوم از استانهای کشورایران نمونه برداری ژنتیک را فرا گرفته اند.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت با توجه به تاسیس بانک ژن حیات وحش در سال ‪ ،۸۵‬محیط بان‌های سازمان محیط زیست، برای نمونه برداری از گونه‌های در معرض انقراض تحت آموزش قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، دکتر دلاور نجفی در دهمین کنگره ژنتیک و همایش ملی ایمنی زیستی افزود تاکنون محیط بانهای یک سوم از استانهای کشور نمونه برداری ژنتیک را فرا گرفته اند.

وی گفت استفاده از زیست فناوری برای حفظ تنوع زیستی و حذف آلاینده ها، به عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده است.

معاون سازمان محیط زیست اظهار داشت: در سال جاری برنامه ریزی مطلوبی در زمینه بررسی ژنتیکی ‪ ۳۰‬گونه در حال انقراض انجام شده است.

نجفی به استفاده از زیست فناوری برای کاهش آلاینده‌ها اشاره کرد و گفت:
آلاینده‌های نفتی در محیطهای دریایی و سموم و کودهای شیمیایی در عرصه‌های خشکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند که در هر مورد فعالیتهای پژوهشی در دست انجام است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بحث زیست فناوری در سازمان محیط زیست با جدیت دنبال می‌شود و امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه وظایفی را که از این سازمان در زمینه اهداف بلندمدت و میان مدت زیست فناوری انتظار می‌رود محقق کنیم.

همچنین بررسی کنید

مرگ جوجه پنگوئن‌ها در اثر گرمایش زمین

در برنامه این هفته راز دانش به این خبرها پرداختیم: کشف شیوه تازه و سریعی …

ویروسها در پیدایش انواع مختلفی از تومورهای خاص انسانی دخالت دارند

ویروسها یکی از کوچکترین  عوامل بیماریزا درجانداران هستند که اندازه ی آنها بین ۲۰۰_۳۰۰ نانومتر …