دستور العمل متراژ و مشخصات واحدهای نانوایی ها

دستور العمل متراژ و مشخصات واحدهای نانوایی ها
مشخصات واحد تولید نان در شهر
الف- واحد تولید نان می بایستی دارای مشخصات ذیل باشد:
۱- محل
واحد تهیه نان باید با نظر مقامات ذیصلاح (دارای مجوز قانونی) در محلهایی احداث گردد که:
۱- ۱ دور از آلودگی و تاثیر گرد و غبار ،بو و سایر مواد آلوده کننده باشد.
۱- ۲ از نظر ایجاد سر و صدا ، انتقال حرارت و آلودگی هوا مزاحمتی برای ساکنان مجاور فراهم نکند.
۲- ساختمان:
ساختمان واحد نان باید طوری بنا شود که بسهولت قابل نظافت بوده و به عبارت دیگر سطوح داخلی آن صاف، ساده و محل تقاطع سطوح پخ (بدون زاویه تند) باشد. واحد نانوایی در کلیه قسمتها (کف و دیوارها) باید از آجر و سیمان ساخته شده باشد که از نفوذ موش و حشرات موذی بداخل آنها جلوگیری شود.
۳- فضای کار:
اجزا محیط کار بشرح زیر می باشد.
۱- محل نگهداری آرد و سایر مواد اولیه (چنانچه روغن جز مواد اولیه است محل نگهداری آن باید جداگانه باشد)
۲- محل تولید شامل قسمت اختلاط خمیر- محل استراحت اولیه خمیر – دستگاه مالش خمیر- اتاق بخار(نانهای حجیم و نیمه حجیم) و فر پخت
۳- قفسه های مخصوص خنک کردن نان
۴- قسمت عرضه و یا فروش نان
۵- سرویس های بهداشتی (توالت و دوش)
۶- محل استراحت کارگران(شامل کمدهای لباس و رختکن ، استراحت موقت ، نمازخانه
۳- کفشهای مورد استفاده در محیط کار گاه باید تمیز و قابل شستشو بوده و صرفاً در محیط کار مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً جهت ورود به انبار و دستشویی باید از کفشهای جداگانه استفاده شود.
۴- روپوش و کلاه مورد استفاده کارکنان باید حتماً تمیز و دارای رنگ سفید باشد.
۵- اطفاء حریق برای مقابله با حریق از وسایل ایمنی مانند کپسولهای گاز و یا مولد کف و یا پودرهای ضد حریق مناسب باید استفاده گردد. جعبه کمکهای اولیه باید حتما دارای دارو و وسایل کمکهای اولیه بمنظور جلوگیری از توسعه سوختگی و بریدگی باشد.
۶- در مورد نانهای سنتی پارو باید چوبی، سبک و ابعاد آن متناسب با ابعاد تنور و همچنین نان مورد نظر باشد.
۷- وجود زباله دان به تعداد کافی، قابل حمل و شستشو و دارای در پوش ضروری است.
۸- برای مصارف تولیدی، آشامیدنی ، همچنین شستشو و نظافت ، وجود شیرهای آب جداگانه لازم است . ضمناً یک شیر آب در بالای دستگاه خمیر گیر نیز باید تعبیه گردد.
۹- وجود ظرفشویی استیل در کارگاه ضروری است.
۱۰- وسایل و ظروف مورد استفاده باید در پایان کار روزانه شسته، تمیز و روی آنها پوشانده شود.
۱۱- در هنگام تخمیر باید روی ظرف خمیر گیری با پارچه پوشانده شود.
۱۲- نصب تابلو در بالای درب واحد تولید نان
۱۳- نصب تابلو در داخل واحد تولید نان و در جایی که براحتی قابل رویت باشد با قید مشخصات کامل نانوایی – کد نانوایی- میزان سهمیه – نوع آرد- نوع پخت- وزن چانه- قیمت نان- ساعات پخت نان- روزهای تعطیلی- تلفن رسیدگی به شکایات
رعایت موارد زیر الزامی می باشد:
۱- وسایل تهیه خمیر و سایر وسایلی که در تماس با خمیر هستند باید سالم، بی عیب و از جنس قابل شستشو و استیل زنگ نزن و بدون زاویه و بدون درز باشند تا تغییر نامطلوبی در کیفیت نان بوجود نیاید.
۲- جنس میز کار بایستی از فلز زنگ نزن و یا سنگ باشد( روکش از جنس فلز زنگ نزن، برای میزها ترجیح داده می شود)
۳- کفشهای مورد استفاده در محیط کارگاه باید تمیز و قابل شستشو بوده و صرفاً در محیط کار مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً جهت ورود به انبار و دستشویی باید از کفشهای جداگانه استفاده شود.
۴- روپوش و کلاه مورد استفاده کارکنان باید حتماً تمیز و دارای رنگ سفید باشد.
۵- انبار بنا شود و حتی المقدور دارای دو درب باشد، یک درب خارج کارگاه برای ورود مواد اولیه و دیگری داخل کارگاه برای مصرف. انبار مواد اولیه باید قابل نظافت کرن بوده و عندالزوم سالی یکبار ضد عفونی شده و مرطوب نیز نباشد و مصالح بکار رفته در آن مناسب باشد.
پالت هایی که در انبار جهت چیدن کیسه های آرد بکار می روند باید از جنس پلاستیک یا فلز به ابعاد مناسب انبار باشند.
۶- مصرف آرد باید به ترتیب تاریخ ورود به انبار صورت گیرد و حداکثر نبایستی بیش از یک ماه آرد در انبار نگهداری شود.
۷- نور:محل تولید نان و سایر قسمتها باید از روشنایی کامل برخوردار باشد. واحد نان باید طوری بنا شود که حتی المقدور در روز نیاز به استفاده از نور مصنوعی نباشد. بدیهی است نور طبیعی یا مصنوعی نباید سبب ناراحتی  چشم کارکنان گردد.
۸- تهویه: ساختمان واحد تولید نان باید طوری بنا شود که تهویه لازم در آن بطور طبیعی صورت گیرد در غیر اینصورت لازم است مجهز به وسایل تهویه باشد.
۹- نوع سوخت :واحد تولید نان باید حتی الامکان از سوخت گاز استفاده کند. ضمناً دستگاههای سوختی کاملاً تنظیم بوده بطوریکه عمل احتراق تا حد ممکن کامل صورت گرفته و از ایجاد دود و آلوده کردن هوا جلوگیری کند. در هر صورت واحد تولید نان باید مجهز به دودکش باشد. ارتفاع دودکش باید از ارتفاع سقف ساختمانهای مجاور بلندتر باشد. در غیر اینصورت از اطاقکهای دودگیر استفاده شود. ضمناً جهت موارد اضطراری استقرار مخزن سوخت مایع و موتور برق توصیه می گردد.
ابزار کار و تجهیزات واحد تولید نان می بایستی دارای مشخصات ذیل باشد:
حداقل وسایل  و تجهیزات مورد استفاده در کار گاههای نانوایی عبارتست از :
۱- دستگاه خمیر گیر و تغار- متناسب با محصول تولید ی
۲- میز کار و پیشخوان
۳- کارد و سایر ابزار که در مورد نانهای سنتی کاربرد دارد.
۴- رنگ :
دیوارها باید تا cm 125 تماماً  سنگ سفید صیقلی و مابقی کاشی سفید در جه یک باشد وسقف واحد تولید نان بایستی سیمان سفید باشد.
۵- کف:
کف در تمامی سطح باید از سنگ و قابل شستشو ، غیر قابل نفوذ، غیر لغزنده ، بدون درز، شکاف و فرورفتگی بوده و جنس آن طوری باشد که در اثر تردد، گرد و غبار ایجاد نشود. ضمناً از شیب لازم بطرف فاضلاب برخوردار بوده و کف محل تولید نان و سرویسهای بهداشتی باید مجهز به کف شوی باشد.
 ۶- درها و پنجره ها:
درها و پنجره ها باید طوری طراحی شده باشند که سبب تجمع مواد خارجی نشده و از جنس قابل شستشو و مقاوم در برابر نظافت کردن مکرر بوده، ترجیحاً صاف، عاری از درز و شیار باشد. پنجره ها حتماً مجهز به توری های سیمی بمنظور جلوگیر از ورود حشرات بوده  و بسهولت قابل باز و بسته شده باشد.
۷- فر پخت:
دارای شعله غیر مستقیم و بمنظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی حتی المقدور برای سوخت آن از سوختهای سبک مانند گاز استفاده به عمل آید. در صورت استفاده از تنور باید سعی شود که مصالح بکار رفته در اطراف تنور پخت طوری انتخاب شود که از انتقال حرارت به قسمتهای مجاور جلوگیری شود.
۸- فاضلاب :
واحد تولید نان باید مجهز به خروجی فاضلاب بوده تا امکان شستشو براحتی فراهم باشد. قطر مجاری فاضلاب طوری باشد که عبور مواد زائد براحتی صورت گیرد. ضمناً فاضلاب مجهز به پنجره مشبک و توری باشد.
۹- سرویس های بهداشتی :
واحد تولید نان دارای سرویس بهداشتی باشد (حداقل توالت و دوش)
۱۰- انبار مواد اولیه :
واحد تولید نان باید مجهز به یک انبار برای مواد اولیه (آرد و غیره با سیلوی های متناسب با ظرفیت تولید خود باشد. انبار باید حتی الامکان نزدیک در ورودی و دور از توالت باشد و برابر تصمیمات متخذه در مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی مشهد با حضور کارشناسان مسئول بهداشت محیط مراکز سه گانه، معاونت شهرسازی و اتحادیه صنف نانوایان در خصوص متراژ نانوائیها ضوابط ذیل تعیین گردیده است، شایسته است در هنگام صدور صلاحیت بهداشتی مدنظر کارشناسان محترم بهداشت محیط قرار گیرد:
۱- حداقل متراژ جهت احداث نانوایی در یک سطح و با تنور سنتی دوار  ۹۰ متر مربع قابل قبول می باشد.
۲- حداقل متراژ جهت احداث نانوایی در دو سطح  و با یک تنور سنتی دوار بایستی ۱۲۰ متر مربع باشد به گونه ای که طبقه همکف ۶۰ متر مربع در نظر گرفته شده و طبقه زیر زمین نیز با همین متراژ احداث شود.
۳- در هر دو حالت فوق الذکر ارتفاع سقف طبقات و همکف بایستی ۴ متر مربع در نظر گرفته شود.
احتراماً پیرو صورتجلسه مورخه ۲/۴/۸۴-  ۲۵۹۰/۱۱۷ و دعوت نامه شماره ۱۲۸۰- ۲۸/۴/ ۸۴  جلسه ای با حضور ریاست مراکز سه گانه بهداشت و معاونت محترم شهر سازی با موضوع تعیین مساحت نانوایان جدید التاسیس برگزار که در مورخه ۲/۵/۸۴ ساعت ۱۰ صبح در مکان اتحادیه صنف نانوایان مشهد و حومه برگزار و جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آغاز ابتدا آقای خلیلی ریاست اتحادیه صنف نانوایان مشهد و حومه ضمن خوش آمد گوئی به حاضرین و تبریک به مناسبت ولادت فاطمه زهرا(ع) جلسه را شروع که در ادامه با موضوع تعیین مساحت کارشناسی شده نانوایی به بحث و تبادل نظر گذاشته و موارد ذیل به تصویب رسید.
۱- حداقل متراژ جهت نانوایی جدید التاسیس در یک طبقه ۹۰ متر مربع و برای یک تنور سنتی (دوار) بشکل سنتی قابل قبول می باشد.
۲- در مناطقی از شهر( بنا به تشخیص نماینده محترم بهداشت منطقه و نماینده اتحادیه صنف نانوایان مشهد و حومه) که امکان تهیه زمین با متراژ مورد نظر در یک طبقه میسر نمی باشد در صورتی که حداقل در طبقه همکف ۶۰ متر مربع زیر بنا در نظر گرفته و طبقه زیرین نیز با همین زیر بنا احداث گردد قابل قبول می باشد.
۳- در هر دو حالت ۱ و ۲ ارتفاع سقف طبقات و همکف حداقل باید ۴ متر در نظر گرفته شود.
۴- حداقل مساحت جهت احداث نانوایی حجیم با یک تنور ۱۲۰ متر  مربع در یک طبقه با ارتفاع سقف حداقل ۴ متر قابل قبول است.
۵- در مناطقی از شهر (بنا به تشخیص نماینده محترم بهداشت منطقه و نماینده اتحادیه صنف نانوایان مشهد و حومه) که امکان تهیه زمین با متراژ مورد نظر در یک طبقه میسر نیست در صورتی  که حداقل طبقه همکف ۸۰ متر مربع مساحت زیر بنا در نظر گرفته شود با همین متراژ در زیر زمین قابل قبول می باشد در هر حالت ارتفاع سقف کمتر از ۴ متر قابل قبول نیست.
۶- برای نانواییهایی که به صورت مجتمع فعالیت می نمایند در جلسه آینده تصمیم گیری خواهد شد و همچنین در صورت نیاز به بازسازی نانوایان قدیمی در جلسه آینده اتخاذ تصمیم خواهد شد. جلسه در ساعت ۳۰/۱۳ به اتمام رسید.
احتراماً در جلسه ای که در مورخه ۱/۳/۸۴ با حضور کارشناسان محترم بهداشت محیط و حرفه ای آن مراکز در محل این مرکز و در ارتباط با حداقل متراژ نانواییهای سنتی و حجیم، جدید التاسیس در سطح شهرستان مشهد و حومه آن تشکیل گردید مراتب زیر مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
۱- حداقل زیربنا جهت احداث نانوایی سنتی ۱۰۰ متر مربع در نظر گرفته شود. ( سالن پخت ۵۰ متر مربع- انبار آرد ۲۰ متر مربع – قسمت آماده سازی خمیر ۸ متر مربع- اتاق استراحت کارگران ۵/۷ متر مربع- حمام و رختکن ۳ متر مربع- توالت و دستشویی ۳ متر مربع- انبار نمک و محل نگهداری یخچال ۶ متر مربع + قسمت پذیرش مشتری و سایه بان)
۲- در صورت احداث نانوایی در دو طبقه فقط در نظر گرفتن سرویسهای بهداشتی و اتاق استراحت- انبار نمک و محل نگهداری یخچال در طبقه زیرین قابل قبول می باشد. توضیح اینکه احداث و یا انتقال هر یک از قسمتهای مختلف نانوایی به طبقه فوقانی به صورت جداگانه قابل قبول نمی باشد.
۳- حداقل زیر بنا جهت احداث نانواییهای حجیم ۱۲۰ متر مربع در نظر گرفته شود.
(گرم خانه- انبار شکر و روغن و افزودنیهای مجاز- محلی جهت بسته بندی)
۴- زمین محل احداث نبایستی مشکل زیست محیطی داشته و ابعاد آن متناسب با احتیاجات و نوع فعالیت باشد.

همچنین بررسی کنید

۸گام برای کاهش میزان استرس در محیط کار

کنار آمدن با مشکلات شغلی گاهی اوقات بیش از حد سخت به ‌نظر می‌‌رسد. استرسی …

ساده ترین راهکارها برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر

آلزایمر بیماری است که هیچ درمان تایید شده‌ای برای آن وجود ندارد اما نتایج تحقیقات …