دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسید فولیک درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمی

دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسید فولیک درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمی

۱-   به مادران مبتلا به تالاسمی مینور نیز باید مصرف روزانه ۶۰ میلی گرم قرص آهن ویک میلی گرم اسید فولیک را تجویز نمود. اگر مادری حاضر به مصرف قرص آهن نیست باید درفواصلی (بنابرنظر پزشک معالج ومیزان هموگلوبین )میزان آهن وفرتنین وی اندازه گیری شود

۲-   انتظار می رود میزان هموگلوبین در خانم های مبتلا به تالاسمی دربارداری، ۱۰-۸ میلی گرم در دسی لیتر درسه ماهه دوم و۱۱-۹ میلی گرم در دسی لیتر درزمان ترم باشد. برای بررسی آنمی فقر آهن اندازه گیری TIBC ،آهن سرم وفریتین لازم است .

درنهایت اگر خانمی مبتلا به تالاسمی با Hgb پایین ترازحد انتظارمی باشد ومتخصص زنان علت آنمی ایشان راکشف نکرده باشد باید مشاوره داخلی – هماتولوی انجام شود که علت پایین بودن هموگلوبین بابررسی های تخصصی مشخص وبرای رفع آن اقدام گردد.

درپایان توصیه می شود درخصوص تجویز مکمل ها به خانم های مبتلا به تالاسمی مانند بند ۱ اقدام نمایند. همچنین الگوریتم بررسی آنمی کتاب دنفورث وتوصیه های کمیته علمی کشوری ایران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی ۱۸ در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود ۳-۲ درصد …