نحوه غربالگری دیابت حاملگی

نحوه غربالگری  دیابت حاملگی

 ۱- دراولین مراجعه چنانچه زن باردار درمعرض خطر باشد باید یک آزمایش(GLUCOSE CHALLENGE TEST)GCT   با ۵۰ گرم گلوکز انجام شود.

عوامل خطر عبارتند از:

   ۳۰ BMI≥ 

سابقه مرده زائی

حداقل ۲ بارسقط خودبخودی

تولد نوزاد باوزن مساوی یابیش از ۴ کیلوگرم

سابقه دیابت درافراد درجه ۱ (پدر،مادر،خواهر،برادر)

سابقه دیابت درحاملگی قبلی

نحوه انجام تست غربالگری با۵۰ گرم گلوکز:

درهرزمانی ازروزبدون توجه به زمان غذا خوردن به بیمار ۵۰ گرم گلوکز خورانده می شود وقند خون وی یکساعت بعد اندازه گیری

 می شود.چنانچه قند خون کمتراز mg/dl   ۱۳۰ باشد تست منفی است.

اگر بیش یامساوی mg /dl  ۱۳۰  باشد فرد مشکوک تلقی شده ، باید با g 100  بصورت استاندارد OGTT گردد.

تفسیر نتایج آن ماندد انجام OGTT  در۲۸-۲۴ هفتگی حاملگی است.

۲- کلیه زنان باردار بدون عامل خطر نیز باید درهفته ۲۸-۲۴  با ۵۰ گرم گلوکز غربالگری شوند. چنانچه قند یک ساعت بعداز مصرف ۵۰ گرم گلوکز

بیش یامساوی mg/dl 130 باشد مشکوک تلقی می شود وباید تست استاندارد OGTT         Glucose Tolerance Test  Oral انجام شود .

 نحوه انجام تست تحمل گلوکز استاندارد   OGTT   :

فرد باید حداقل ۸ ساعت غیرازآب چیز دیگری نخورده باشد. به وی ۱۰۰ گرم گلوکز خورانده شود ونمونه های خون بیمار درزمانهای صفر

(قبل ازمصرف گلوکز) ،۳،۲،۱،ساعت بعد گرفته شود.

مقادیر نرمال بصورت زیر است.

mg/dl   ۹۵ >  قند پلاسمای ناشتا   (( FBS

mg/dl   ۱۸۰ >  قند یک ساعت بعداز OGTT

mg/dl   ۱۵۵ >  قند دو ساعت بعداز OGTT

mg/dl   ۱۴۰ >  قند سه ساعت بعداز OGTT

تفسیر نتایج:

اگر در۲ یابیشتر ازنمونه ها، جواب غیر طبیعی باشددیابت حاملگی مسجل است وباید درمان شروع شود.

اگر فقط دریک نمونه جواب غیر طبیعی باشد،مجددا” باید درهفته ۳۶-۳۲ حاملگی OGTT  انجام شود.

اگر هرچهار نمونه طبیعی باشد فرد سالم است وبررسی بیشتری نیاز ندارد.

توجه:

اگر نتیجه  GCT  زن باردار درمعرض خطر دراولین مراجعه بیشتر یا مساوی  mg/dl  ۱۳۰      بود وبعدازانجام  OGTT  فقط یکی ازجواب ها غیر

طبیعی باشدبررسی بیشتری نیاز نداردومجددا” باید درهفته ۲۸- ۲۴ حاملگی GCT  انجام شود وبراساس نتایج آن بررسی های بعدی صورت گیرد.

*** بازدید کننده محترم:

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه اینجا را کلیک کنید.

همچنین بررسی کنید

علامتی که نشانه وضعیت بد استخوان ها است

سلامت استخوان ها برای زندگی راحت تر انسان ضروریست. زمانی که دچار بیماری و مشکلات …

آلرژی فصلی را چگونه درمان کنیم؟

برای درمان آلرژی فصلی باید عوامل محرک سیستم ایمنی بدن خود را بشناسید؛ ممکن است …