به نوشته نشریه اینترنتی “کتابخانه عمومی علم: بخش زیست‌شناسی محاسباتی” ‪” ، ” PLoS Comput. Biol‬ا. شاپیرو” و همکارانش مدعی شده‌اند که می‌توان با استفاده از جهشهای طبیعی که در سلولها اتفاق می‌افتد شجره سلولهای بدن یک نوزاد را تا نخستین سلولهایی که در تخمک لقاح یافته موجب پدید آمدن نوزاد شده‌اند، ردیابی کرد. ۲۵/۸/۸۴

ردیابی شجره خانوادگی یک سلول لندن، ایرنا ۲۷/۰۸/۸۴

یک گروه از محققان نشان دادند ردیابی شجره خانوادگی هر یک از سلولهای درون بدن انسان دستکم از حیث نظری امکان پذیر است.

به نوشته نشریه اینترنتی “کتابخانه عمومی علم: بخش زیست‌شناسی محاسباتی” ‪” ، ” PLoS Comput. Biol‬ا. شاپیرو” و همکارانش مدعی شده‌اند که می‌توان با استفاده از جهشهای طبیعی که در سلولها اتفاق می‌افتد شجره سلولهای بدن یک نوزاد را تا نخستین سلولهایی که در تخمک لقاح یافته موجب پدید آمدن نوزاد شده‌اند، ردیابی کرد.

این محققان باانجام یک بررسی ریاضی و با کمک یک الگوی محاسباتی تواتر جهشها را در بخشهایی از ژنوم موسوم به “ریز ماهواره‌ها ‪” microsatellites‬ حساب کردند.

این پژوهشگران دریافتند میزان وقوع جهشها در حدی است که می‌توان تا چهل نسل قبل هر سلول را شناسایی کرد. (هر نسل یک سلول متناظر با یک نوبت تقسیم سلول والد است).

هرچند برخی از فناوریهای تعیین توالی ژنوم درحال حاضر آنقدر پیشرفته نیست که بتوان این روش را در مورد کل سلولهای بدن یک موجود زنده نظیر یک موش یا یک انسان اعمال کرد، اما این گروه از محققان امیدوارند بتوانند با امکانات موجود دستکم به این نکته پی‌ببرند که در پیشینه سلولهای سرطانی چه وقایعی رخ می‌دهد که موجب بدخیم شدن آنها می‌شود.

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنیادین برای درمان آسیب نخاعی یک بیمار

شرکت گرون تحت لیسانس سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA) از نخستین نتایج موفقیت آمیز درمان …

پروتئینی کشف شده که در صورت کاهش آن می توان رشد تومور سرطانی را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه کویینزلند  در استرالیا به موفقیت مهمی در عرصه درمان سرطان سینه دست یافتند.  …