خانه / اخبار علوم پايه / به نوشته نشريه اينترنتي “كتابخانه عمومي علم: بخش زيست‌شناسي محاسباتي” ‪” ، ” PLoS Comput. Biol‬ا. شاپيرو” و همكارانش مدعي شده‌اند كه مي‌توان با استفاده از جهشهاي طبيعي كه در سلولها اتفاق مي‌افتد شجره سلولهاي بدن يك نوزاد را تا نخستين سلولهايي كه در تخمك لقاح يافته موجب پديد آمدن نوزاد شده‌اند، رديابي كرد. 25/8/84

به نوشته نشريه اينترنتي “كتابخانه عمومي علم: بخش زيست‌شناسي محاسباتي” ‪” ، ” PLoS Comput. Biol‬ا. شاپيرو” و همكارانش مدعي شده‌اند كه مي‌توان با استفاده از جهشهاي طبيعي كه در سلولها اتفاق مي‌افتد شجره سلولهاي بدن يك نوزاد را تا نخستين سلولهايي كه در تخمك لقاح يافته موجب پديد آمدن نوزاد شده‌اند، رديابي كرد. 25/8/84

رديابي شجره خانوادگي يك سلول لندن، ايرنا 27/08/84

يك گروه از محققان نشان دادند رديابي شجره خانوادگي هر يك از سلولهاي درون بدن انسان دستكم از حيث نظري امكان پذير است.

به نوشته نشريه اينترنتي “كتابخانه عمومي علم: بخش زيست‌شناسي محاسباتي” ‪” ، ” PLoS Comput. Biol‬ا. شاپيرو” و همكارانش مدعي شده‌اند كه مي‌توان با استفاده از جهشهاي طبيعي كه در سلولها اتفاق مي‌افتد شجره سلولهاي بدن يك نوزاد را تا نخستين سلولهايي كه در تخمك لقاح يافته موجب پديد آمدن نوزاد شده‌اند، رديابي كرد.

اين محققان باانجام يك بررسي رياضي و با كمك يك الگوي محاسباتي تواتر جهشها را در بخشهايي از ژنوم موسوم به “ريز ماهواره‌ها ‪” microsatellites‬ حساب كردند.

اين پژوهشگران دريافتند ميزان وقوع جهشها در حدي است كه مي‌توان تا چهل نسل قبل هر سلول را شناسايي كرد. (هر نسل يك سلول متناظر با يك نوبت تقسيم سلول والد است).

هرچند برخي از فناوريهاي تعيين توالي ژنوم درحال حاضر آنقدر پيشرفته نيست كه بتوان اين روش را در مورد كل سلولهاي بدن يك موجود زنده نظير يك موش يا يك انسان اعمال كرد، اما اين گروه از محققان اميدوارند بتوانند با امكانات موجود دستكم به اين نكته پي‌ببرند كه در پيشينه سلولهاي سرطاني چه وقايعي رخ مي‌دهد كه موجب بدخيم شدن آنها مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنيادين برای درمان آسيب نخاعی یک بیمار

شركت گرون تحت ليسانس سازمان غذا و داروي آمريكا(FDA) از نخستين نتايج موفقيت آميز درمان …

پروتئينی کشف شده که در صورت کاهش آن مي توان رشد تومور سرطاني را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه كويينزلند  در استراليا به موفقيت مهمي در عرصه درمان سرطان سينه دست يافتند.  …