افسردگی خطر بروز نارسایی کلیه ها و رد پیوند کلیه را دو برابر می کند.

در بین گیرنده های عمل پیوند کلیه ، افسردگی خطر بروز نارسایی کلیه ها و رد پیوند را دو برابر می کند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققان علوم پزشکی بر اساس یافته های جدید خود دریافتند در بین گیرنده های عمل پیوند کلیه ، افسردگی خطر بروز نارسایی کلیه ها و رد پیوند را دو برابر می کند.

نگرانی از رد پیوند ، ترس از بروز عفونت ، متعادل کردن دوباره زندگی بر اساس شرایط جدید و استفاده از داروهای متعدد سرکوب کننده دستگاه ایمنی که در اغلب موارد تاثیری منفی دارند ممکن است به بروز مشکلات هیجانی بیانجامد که در اولین سال های پیوند کلیه مشاهده می شود.

بر اساس مطالعه دکتر فابینه دوبلز و همکارانش در دانشگاه لوون در بلژیک که نتایج ان در شماره اخیر نشریه کلیه امریکا منتشر شد ، تعداد چهل و هفت هزار و هشتصد و نود و نه نفر از بیمارانی که بین سال های هزار و نهصد و نود و پنج تا دو هزار و سه میلادی تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

مطالعه این محققان نشان داد افسردگی در سال اول بعد از پیوند کلیه ، در حدود هفت درصد از بیماران مشاهده می شد و در سال های دوم و سوم به ترتیب یازده و سیزده درصد بود.

نارسایی کلیه در حدود نوزده درصد از بیماران روی داد و هشت درصد انان جان باختند و نزدیک به یازده درصد از انان به بخش دیالیز منتقل شدند.

بر اساس این تحقیقات ، افسردگی در این بیماران ، خطر بروز مشکلات جدی از جمله دفع و نارسایی کلیه را دو برابر می کند.

محققان بر این اساس توصیه می کنند ، کسانی که تحت عمل پیوند کلیه قرار می گیرند از نظر افسردگی مورد بررسی قرار گیرند و تست های غربال گری و بیمار یابی در انان انجام گیرد.

نتایج این بررسی در شماره ماه مه دو هزار و هشت نشریه بیماری های کلیه امریکا منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

دلایل اهمیت مراقب از جسم و روح خود

مراقبت از خود! شاید این کلمه به نظرتان بی معنی بیاید، ولی برای داشتن یک …

علامتی که نشانه وضعیت بد استخوان ها است

سلامت استخوان ها برای زندگی راحت تر انسان ضروریست. زمانی که دچار بیماری و مشکلات …