آگاهی بهداشتی مصرف-کنندگان :

آگاهی بهداشتی مصرف¬کنندگان:

مقدمه:
آگاهی بهداشتی مصرف¬کنندگان (CHI) در ۲۰ سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. در گذشتهای نزدیک، در یک یا دو کتابخانه و بیمارستان و مطب¬های پزشکان عمومی و موجودی یا تجهیزات اطلاعات بهداشتی که به منظور کمک به عموم سازماندهی شده بود گسترش یافته و به یک موضوع مهم در خط مقدم سیاست بهداشتی دولت تبدیل شده است. آگاهی بهداشتی مصرف¬کنندگان نسبت به اطلاعاتی که به مردم کمک می¬کند تا از عهده بیماری¬شان برآیند بیشتر است. هر کسی یک مصرف¬کننده اطلاعات بهداشتی است آن اطلاعات به طور کلی شامل اطلاع از بیماری و شرایط خاص، سلامتی مطلوب و پیشگیری از بیماری می¬باشد و اطلاع و آگاهی نسبت به قادرسازی خودمان در جهت اینکه یک انتخاب آگاهانه در مورد درمان پزشکی داشته باشیم.
از نظر تاریخی، بسیاری از مطالعات نشان داده¬اند که دادن اطلاعات یک فاکتور مهم در کاهش اضطراب و تقویت رضایت درمان پزشکی است. فراهم ساختن کافی اطلاعات بهداشتی برای عموم بطور قابل ملاحظه¬ای در حال افزایش است و بعنوان یک فاکتور مهم در تقویت افراد به منظور تصمیم¬گیری در مورد درمان پزشکی خودشان و حفظ سلامتی مطلوب، شناخته شده است. این فصل مرور مختصری از پیشرفت¬های اخیر و جاری را در CHI و شناسایی بعضی از منابع عمده اطلاعات بهداشتی را که در دسترس عموم مردم می¬باشد را فراهم می¬کند. در مورد معانی اطلاعات بهداشتی و فردی نیز بحث خواهد شد. این مسئله مدنظر است که یک مورد مفید و سودمندی در مورد این موضوع فراهم شود.

افزایش اطلاعات بهداشتی مصرف¬کننده:
Gann یا مهارت اهمیت CHI را مشخص کرده است. هیچ شکی وجود ندارد که اطلاعات بهداشتی مصرف¬کننده یک روند رو به افزایشی را در دهه¬های اخیر داشته است. این یک کذب عمومی است که مردم از زمانهای آغازین برای سلامتی خود ارزش قایل بوده و همانطور که Gann اشاره کرده تا آن تنها بزرگترین پیشرفت پزشکی و تکنولوژیکی بین سالهای ۱۹۶۰ـ۱۹۳۰ بوده که به منظور تقویت قدرت و جذبه پزشکان رخ داده است. علایق مدرن در زمینه اطلاعات بهداشتی مصرف کنندگان در آمریکا همراه با توسعه خدمات CHI در کتابخانه بیمارستانها و مکانهای دیگر در اواخر سال ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ شروع شده است. مشهورترین این مراکز، مرکز منابع سلامتی Planetree بود که در سال ۱۹۸۰ تاسیس شده بود.
در انگلستان پیشگامانی مانند Sally Knight و Bob Gann مراکز اطلاعات بهداشتی ابتدایی مانند اطلاعات بهداشتی در Sterenage تأسیس کردند و به بخش بهداشت در Southampton در سالهای ۱۹۷۰ کمک کردند تا پایان سال ۱۹۸۰ مراکز مشابهی در بسیاری از نواحی کشور تأسیس شد و به آن بودجه تعلق گرفت و به طور ویژه توسط کتابخانه ملی و صلاحیت¬های بهداشتی حمایت شد. این خدمات شامل مراکز اطلاعات بهداشتی است که در خیابانهای بزرگ تأسیس شده بود و همچنین مراکزی که در بیمارستان ایجاد شدند، مراکز ارتقاء سلامت و کتابخانه¬های عمومی در سال ۱۹۹۱ کنسرسیوم بهداشتی و اطلاعات مصرف¬کننده تأسیس شده بود.
بسیاری از سرویسهای اطلاعات بهداشتی وجود دارند که یک دامنه وسیعی از خدمات را فراهم می¬کنند. این خدمات شامل کتابخانه¬های مملو از کتابها، مجله¬ها، بروشورها، انتقادها و … در رابطه با موضوعات مرتبط با سلامتی و بهداشت است و همچنین شامل اطلاعات گروههای خودیاری و بنیادهای خیریه و ارزیابی اطلاعات اساسی و مساعدت می¬باشد. این مثالها شامل: بازار سلامت در بیمارستان Nine walls در Dundee، سرویس اطلاعات بهداشتی Forth valley و Shop-front در ارتقاء سلامت در Aberdeen. اینها دلایل متعددی برای رشد و فراهمی اطلاعات بهداشتی مصرف کنندگان و اتخاذ و گزینش صمیمانه توسط دولت انگلیس می¬باشند.

۳ تا از مهمترین فاکتورهای مشارکتی شامل:
۱ـ افزایش مصرف¬گرایی بعنوان یک کل، ۲ـ رشد آگاهی افراد می¬تواند به میزان قابل توجهی منجر به بهبود در سلامتی آنها شود، ۳ـ افزایش هزینه¬های تهیه مراقبتهای بهداشتی

مصرف¬گرایی:
در کل، جوامع پیشرفتهایی را در توان مصرف¬کننده و انتخاب مصرف¬کننده به خود دیده¬اند که بازتاب تغییر در نگرش¬ها نسبت به فراهمی مراقبتهای بهداشتی است. مردم از اینکه به آنها گفته شود که چه چیزی برای آنها خوب است قانع نمی¬شوند. خیلی از افراد از اصطلاح مصرف¬کننده به جای اصطلاح بیمار استفاده می¬کنند که منعکس¬کننده همین تغییر نگرش است.
مراقبتهای بهداشتی بیشتر روی گیرنده خدمات متمرکز شده¬اند تا فراهم¬کننده آنها و بهترین دانسته¬های پزشکان گذشته در نظام پدر سالاری مورد تردید قرار گرفته است. به هر حال بعضی از محدودیتهای کاربرد یک مدل مصرف¬گرایی در مراقبتهای بهداشتی مشخص شده است.
ظاهراً تأکید امروزی به نظر شامل یک رشد بیشتری نسبت به این مدل بعنوان یک همکاری و مشارکت بین حرفه بهداشتی و مشتریان آنهاست. گرایشات مرتبط با آن شامل: حرکت به سمت افزایش مشارکت بیمار در تحقیقات، درگیر کردن بیماران در تصمیم¬گیری¬ها در مورد فراهمی خدمات، مدارک براساس گزینش و انتخاب بیمار و افزایش قدرت تشخیص بیماران بعنوان کراشناسان در کنترل بیماری مزمن خودشان.
Wendel-Holmes در اواخر سال ۱۸۰۰ به یک کلاس از دانشجویان پزشکی اعلام کرد که به بیماران شما در مقایسه با حقیقتی که شما می¬دانید حق بیشتری نسبت به آنچه که از علوم پزشکی در تمام جوال¬های شما می¬داند، ندارد. او تنها باید بقدری بداند که برای او مناسب باشد. در قرن اخیر Saring Lives ملت سالم¬ ترما اعلام کرده که: دولتها اهمیت اینکه افراد خودشان در مورد خودشان و سلامت خانواده هایشان تصمیم بگیرند را مشخص کرده اند.

مراقبت شخصی و رفتار درمانی:
در اینجا رشدی در تشخیص میان عموم مردم به خوبی دولتها وجود دارد، سلامتی ما به خاطر محدودیتهای تکنولوژی پزشکی به تغییر در رفتار افراد و جوامع متکی است، تغییری که تنها می تواند در صورت دسترسی مردم عادی به اطلاعات ایجاد شود.
در سال ۱۹۷۸ در اعلامیه آلماآتا، یکی از مهمترین اسناد در ارتقاء سلامت به این صورت بیان شده: مردم حق دارند و وظیفه دارند که بصورت انفرادی و جمعی در برنامه¬ریزی و اجرا مراقبتهای بهداشتی مربوط به خودشان مشارکت کنند. در سال ۱۹۸۶ منشور اتاوا اشاره می کند که: دسترسی به اطلاعات یکی از فاکتورهایی است که همه مردم را قادر می سازد تا به سلامتی بالقوه و کامل دستیابند.
پیشرفت ها در انگلستان:
بعنوان نتایج این فاکتور و فاکتورهای دیگر CHI توسعه عظیمی در سراسرجهان دیده شده است. در انگلستان ترسیم کردن استراتژی WHO، بهداشت ملت و بهداشت اسکاتلند یک تعارضی را با ما و همه آنهایی که بوسیله دولت منتشر شده بودند دارند. همه اسناد به اهمیت فراهمی اطلاعات که افراد را قادر می¬سازند که تصمیمات آگاهانه ای را اتخاذ کنند در مورد سلامتی خودشان اشاره می کنند. اسناد گذشته، کار برای بیماران و منشور بیماران تقریبا طرح کلی حقوق عموم مردم را در رابطه با اطلاعات تا یک رنجی از موضوعات شامل ماکزیمم زمان انتظار را داشته اند.
اینکه چگونه یک پزشک عمومی را انتخاب کنید، حق اصلاح و تفسیر قابل فهم و مطرح از چیزی که غلط است، مشکل چیست، چه چیزی قابل اجراست و احتمالاً چه چیزی منجر به پیچیدگی درمان می شود.
سرویس های اطلاعات بهداشتی ناحیه ای به منظور فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز تأسیس شده بود. و در ژانویه ۱۹۹۳ یک همکاری بهداشتی (free phone) ملی به منظور فراهم کردن دسترسی به نزدیکترین آنها آغاز شده بود. به شرط آنکه نمایندگی های مختلف در نقاط مختلف کشور یک مجموعه مرکزی از طالاعات را فراهم می¬کنند که نواحی مانند شرایط بهداشتی و درمان گروههای پشتیبان و خودیاری های ملی و محلی و زمان انتظار را تحت پوشش قرار می دهد. براساس راهنمایی HSG 21(92) و HSG 44 (95) پیش بینی کردند خدماتی که در هر جایی در انگلستان ولز و اسکاتلند در دسترس هستند بوسیله خدمات جدید، جایگزین یا جذب خواهد شد. NHS آنرا تا پایان سال ۲۰۰۰ هدایت می کند.

علم اقتصاد:
در پرتو افزایش برابر هزینه های مراقبت بهداشتی پیشرفتهای دولت انگلستان به منظور سلامتی افراد بیمار بعنوان مصرف کنندگان با مسئولیت آنها در مورد سلامتی خودشان در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ رخ داد. Shackley و Fyan (1993) دولتهای مصرف کننده ایده¬ال را به این صورت توصیف کرده¬اند: کسانیکه می تواند به اندازه کافی اطلاعات در مورد هزینه ها و کیفیت مراقبت بهداشتی را درک کنند و براساس چنین اطلاعاتی تقاضا و توانایی انتخاب گزینه های مراقبت بهداشتی را داشته و پس برای بهترین package های مراقبت بهداشتی در مورد اصطلاحات هزینه ها و کیفیت آماده شوند.
اسناد دولت انگلستان در مورد بهداشت و سلامتی بر روی بحث های اقتصادی و اهمیت آگاهی بیشتر مصرف کننده مراقبتهای بهداشتی تاکید می کند که این موارد شامل: مردم آگاه از سلامتی و خدمات است یعنی: مردمی که خود مختاری بیشتر و کنترل بیشتری بر روی زندگی خود دارند و گزینه های بیشتری در استفاده مؤثر و مناسبتر از خدمات و کاهش در حجم ویزیتهای NHS دارند.

منابع اطلاعات بهداشتی مصرف کننده:
بدون شک برای بیشتر مردم منابع اولیه اطلاعات بهداشتی مصرف کننده حرفه های بهداشتی هستند. در یک مطالعه که بر روی بیماران مبتلا به روماتولوژی انجام شده بود محققان فهمیدند که اکثر بیماران پزشکان را در ابتدا دیده بودند و اغلب تنها منبع اطلاعات همان پزشکان بودند.
در یک بررسی انجام شده بوسیله انجمن ملی مصرف کنندگان، مشخص شد که تقریباً سه چهارم افراد در مصاحبه های انجام شده گفته اند که آنها می خواستند به منظور توصیه های بهداشتی خانوادگی و یا شخصی به نزد پزشک عمومی بروند.
بهرحال بدلایل متفاوت مانند محدودیتهای زمانی، فشارهای مشاوره، محیطی که در آن ارتباطات رخ می دهد (کمبود محیط خلوت در یک محیط کلینیکی که یک محیط خوب برای یک ارتباط خوب نیست)، مهارتهای کم ارتباطی ودیگر فاکتورها به این دلایل مردم همیشه نمی توانند اطلاعاتی را که از حرفه های بهداشتی نیاز دارند بدست آورند.
مسایل دیگری که در ادامه می آیند بخشی از دیگر منابع اصلی اطلاعات بهداشتی می باشند که بوسیله عموم مردم استفاده می شوند. اجتناب ناپذیری، تمایل به رشد در این زمینه، منابع و خدمات جدید در زمان انتشار مشخص خواهند شد. اما جای امیدواری است که این موضوع یک مسئله سودمندی را فراهم می¬کند.

خانواده و دوستان:
یک منبع متداول برای CHI خانواده و دوستان هستند. Kempson در سال ۱۹۸۴ فهمید که بیش از نیمی از مشارکت کنندگان در بحث های گروهی خودشان اطلاعات را از دوستان خود یا دیگر بیماران بدست آورده بودند. اخیراً یک بررسی بوسیله Help for Health Trust انجام شده که نشان می دهد ۳ منبع اصلی اطلاعات در حرفه های بهداشتی مشاوره ای شامل: خانواده، دوستان، کتابها

وسایل ارتباط جمعی:
وسایل ارتباط جمعی نیز یک منبع مهم اطلاعات بهداشتی هستند. دیدن سریالهای زیادی از تلویزیون مانند watch dog health check، I’m a doctor و روزنامه ها و مجله ها در ارتباط با ویژگیهای سلامتی و توصیه های مهم و مستمر در مورد سلامتی بسیار موثر می باشد. بسیاری از گروههای خودیاری و سازمانهای داوطلب (پایین را مشاهده کنید) خبرنامه خودشان را و مجله و چیزهای دیگری منتشر می کنند. هم اکنون سازمانهای مصرف کننده یک مجله بهداشتی همیشگی را تولید می کنند. Health wich؟ متاسفانه کیفیت صلاحدیدو وسایل ارتباطی متنوع بسیار چشمگیر است. یافته¬های یک بررسی که اخیراً انجام شده نشان می دهد که ۲۸% بررسی های انجام شده نشان می دهند که این وسایل خطرناک بوده و بطور بالقوه تهدیدکننده زندگی هستند. کتابهای پزشکی عمومی به میزان فراوانی بعنوان منابع اطلاعات بهداشتی استفاده می¬شوند مانند هزاران اعلامیه و بوکلتی که بوسیله سازمانهایی مانند گروههای خودیاری، خیریه، دانشکده¬های سلطنتی و دیگر سازمانهای حرفه¬ای و کمپانی های فارماکولوژیکی و سازمانهای NHS تولید می شود.

انجمن بهداشت ناحیه¬ای / جامعه:
انجمن بهداشت جامعه در انگلستان و ولز، انجمن بهداشت ناحیه ای در اسکاتلند و انجمن خدمات اجتماعی و بهداشتی در ایرلند شمالی، جوامع قانونی مستقل می باشند که به منظور پاسخگویی به استفاده کنندگان NHs در فراهم کردن مراقبتهای بهداشتی ایجاد شدهاند. آنها یک رابطه با ارزشی بین سازمانهای مراقبت بهداشتی و مردمی که از آن خدمات استفاده می کنند را فراهم می کنند.

عملکرد آنها شامل:
فراهم کردن اطلاعات برای تأسیس NHs و چگونگی دسترسی به سوابق بیماران، راهنمایی در مورد چگونگی شکایت و حقوق دیگر بیماران، پایش خدمات ناحیه ای NHs و نمایندگی استفاده کنندگان از خدمات بهداشتی در گروهها و جوامع می باشد.
سازمانهای National umbrella برای انجمن های سلامت می تواند در پایان این فصل در ارتباط با مخاطبین باشد. سازمانهای دیگر شامل کسانی است که با اطلاعات NHs سر و کار دارند و کسانی که سعی می¬کنند چیزهایی را به بیماران ارائه کنند شامل انجمن بیماران و دانشکده بهداشت می باشد.

نمایندگی های آموزش / ارتقاء سلامت:
در سطح ملی، انجمن آموزش سلامت اسکاتلند، ارتقاء سلامت ایرلند شمالی، بخش ارتقاء سلامت (ولز) و مرجع آموزش بهداشت (بروی نماینده توسعه بهداشت نامیده می شود) جوامع برجسته و شناخته شده آموزش بهداشت می باشند.
به موازات فعالیتهای دیگر این مؤسسات: هر کدام از این نمایندگی ها، سرویسهای اطلاعاتی یا کتابخانه مختص به خود را دارا هستند. این سرویسها، دسترسی به مجموعه کتب و مقالات در مورد ارتقاء سلامت بخوبی تعدادی از اطلاعات اساسی در مورد علوم بهداشتی و اجتماعی را فراهم می کنند.

همچنین آنها بعضی از خدمات آگاهی دهنده متداول را فراهم می کنند و ۲ تا از آن سرویسها اطلاعات اساسی متون شناسی را در مورد ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت فراهم می کنند.
Health promis در HEA و اطلاعات اساسی مقاله¬ها در HEBS، تنها کتابخانه در HEBS برای عموم مردم بدون هیچگونه محدودیتی باز می شد و دیگران اطلاعات عمده در مورد دانشجویان و شاغلان بهداشتی را جمع آوری می کنند. چهار سازمان خبرنامه¬ها و اطلاعات جدید متسمر و منظم را فراهم می¬کنند. مهمترین آنها با HEA’S شروع می¬شود Health Lines and HPANI’S promoting health نمایندگی¬های ارتقاء سلامت ناحیه¬ای در هر مرجع سلامتی و انجمن سلامتی فعال هستند و یک رنجی از خدمات را فراهم می¬کنند که اغلب شامل یک کتابخانه یا مرکز منابع می¬باشد.
مساعدت تلفنی: علاوه بر سرویس اطلاعات بهداشت ملی و مدیریت NHs، مصرف کنندگان می توانند به اطلاعات بهداشتی از طریق مساعدت¬های تلفنی دست یابند. این موارد شامل: مساعدت¬های سازمانهای خیریه و دولتها مانند child line، sex wise و AIDs line بخبوی دیگر موارد که بوسیله گروههای خود یاری و سازمانهای خیریه و سازمانهای تجاری فراهم شده اند، می¬باشد.
علیرغم نگرانیها در مورد کیفیت مصلحت¬اندیشی از بعضی سرویسهای تجاری، تعداد زیادی از افراد برای توصیه اطلاعات در ارتباط با help line هستند. در اسکاتلند smoke line بسیار موفق با بیش از ۳۸۰٫۰۰۰ تلفن موثق از آغاز اکتبر ۱۹۹۲ در ارتباط می باشد. (انجمن آموزش بهداشت اسکاتلند، ۱۹۹۷).

سازمانهای خیریه، گروههای خودیاری و گروههای پشتیبانی:
هزاران سازمان خیریه ملی و ناحیه¬ای، گروههای پشتیبان و گروههای خودیاری در سراسر انگلستان اطلاعاتی را به منظور حمایت از افراد در برابر دامنه وسیعی از مشکلات اجتماعی و بهداشتی فراهم می¬کنند. این سازمانها می¬توانند از گروههای ۱ یا ۲ نفره به سازمانهای ملی عظیمی مانند the terrence Higgins trust Samaritans یا imperial cancer research fund تغییر کنند. در بین بسیاری از فعالیتهای دیگر، این سازمانها، همکاری تلفنی، اعلامیه¬ها، مشاوره¬ها، تعیین بودجه تحقیق و اطلاعات از طریق اینترنت را فراهم می¬کنند. اطلاعات در مورد این سازمانها می¬توانند در یک رنج وسیعی از دفتر راهنما ملی، ناحیه¬ای، اطلاعات اساسی در کتابخانه¬های پزشکی یا عمومی ناحیه¬ای، سرویس های اطلاعات بهداشتی یا انجمن های بهداشت محلی پیدا شوند. همچنین یک سازمان مشاوره ای با ارزش مثل ization وجود دارد مثل دپارتمان ارتقاء سلامت ناحیه¬ای، Citizen’s Advice Bureaus، انجمن خدمات داوطلبانه (CVS) یا سازمان خدمات داوطلبانه ization (جزئیات مرتبط در پایان این فصل می باشد).

پیشرفت اخیر:
از زمان کسب قدرت در سال ۱۹۹۷، حکومت کارگر انگلستان به توسعه همکاری نسبت به رقابت در مراقبت بهداشتی تشویق شده و دیدگاه جدیدی را در تشویق مراقبت اولیه و توسعه مدیریت اطلاعات و تکنولوژی در درون NHs اتخاذ کرده است. همچنین آن تعدادی از سنجش های جدید و اولیه را در بهداشت عمومی و ارتقاء سلامت معرفی می¬کند.

مشارکت:
اموره به منظور بهبود سلامتی تاکید بر روی مشارکت بین افراد، دولت و جوامع می¬باشد. به گفته patient and public involvement در NHs جدید: کلید اجرایی این برنامه متعالی مشارکت بین NHs، بیماران و عموم مردم می¬باشد.
این مسئله تشخیصی است که اگر مردم زحمتی را برای اتخاذ تصمیم آگاهانه داشته باشند می¬توانند سلامتی خود را بهبود ببخشند و همچنین شرایطی وجود دارد که فراتر از کنترل آنها می¬باشد مثل وضعیت بد مسکن، جرم و محرومیت اجتماعی که دولت باید نقشی را ایفا کند. The white paper the new NHs مدرن و وابسته، Our healthiernation saring lives و designed to care و اسناد دیگر مانند استراتژی IMST و اطلاعات سلامتی پرچم خود را بعنوان پیشگامان به قصد جهت دادن به کاربرد اطلاعات بهداشتی برای مصرف کنندگان بالا برده¬اند.
این موارد شامل مدیریت NHs، کتابخانه الکترونیکی ملی برای سلامتی (NCLH)، مراکز عملکرد بهداشتی، مراکز زندگی بهداشتی، برنامه¬های مهارتهای بهداشتی و برنامه¬های بیماران کارشناس می¬باشد. پیشرفتها در هر جایی در برنامه دولتها بعنوان مثال، برنامه ارائه شده در مورد آزادی اطلاعات، تاثیری را روی اطلاعات بهداشتی خواهد داشت.

مدارک براساس گزینش بیمار:
مشخص شده است که بیماران اطلاعات بیشتری را نسبت به اطلاعات ساده می¬خواهند و آنها همچنین به مشارکت بیشتر نیاز دارند. حتی قبل از انتخاب دولت کارگر جدید این موضوع مشارکت شروع شده بود و در CHI ظاهر شده بود. اطلاعات بهداشتی مصرف کننده بیش از آنچه که حالا می¬تواند توصیف شود بعنوان اطلاعات کپی شده شروع به پوشش کرده است که این اطلاعات شامل: اطلاعاتی در مورد بیماریهای خاص و شرایط بیماران، خانواده آنها یا جزئیات تماس گروههای خودیاری می¬باشد. در پرتو توسعه طرح و برنامه ذکر شده در بالا و رشد مدارک در مورد مراقبت بهداشتی، شروع اطلاعات بهداشتی مصرف کننده شامل اطلاعات پیامدها و اثربخشی درمان بود.

اصطلاحات:
مدارک براساس گزینش بیمار و مدارک براساس گزینش آگاهانه بیمار برای تعریف اصطلاح استفاده از اطلاعات مستند بعنوان یک راه تقویت کردن گزینش افراد موقعیکه آنها بیمار هستند، وضع شده است. این مطلب بحث شده است که مصرف کنندگان آگاه ممکن است اشکال مناسبتری از مراقبتهای بهداشتی را که متناسب با نیاز و اولویتهای آنها هستند را انتخاب کنند. بنابراین منجر به حفظ بیشتر سلامتی و کاهش تقاضاها برای درمانهای نامناسب و در نهایت منجر به کاهش ضایعات می¬شود. ممکن است بیماران درگیر در تصمیم گیری منجر به افزایش ظرفیت یا تقویت اثر دارونما بشوند. این مسئله ممکن است همچنین منجر به افزایش رضایت بیمار از مراقبت و کاهش تعداد افراد شاکی شود. مدارک براساس گزینش بیمار حالات یک بخش بزرگی از مدارک مبتنی بر مراقبت بهداشتی می¬باشد (بوسیله توسعه یک گروه اجتماعی و مصرف کنندگان در cochran collaboration مشخص شده است). در مشارکت بیمار ۱۹۹۶ که بوسیله اجرای NHs ایجاد شده است بر ۴ هدف تاکید شده:
به منظور ارتقاء درگیری و مشارکت مصرف کننده در مراقبت از خودشان، بعنوان مشارکت کنندگان فعال با مشاغل، بمنظور قادرسازی بیماران برای اینکه از مراقبت و درمان آگاه شوند و تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند و به منظور موثر بودن در کیفیت خدمات بهداشتی بوسیله بیشتر مسئول کردن آنها نسبت به نیازها و اولویت مصرف کنندگان، به منظور اطمینان دادن به مصرف کنندگان برای داشتن دانش و مهارت و حمایت کردن از آنها به منظور قادرسازی آنها برای اینکه آنها بر روی برنامه و سیاست خدمات NHs تاثیر بگذارند. اگر مردم کاملا در تصمیم گیری در مورد درمان خود مشارکت کنند این مسئله ضروری است که آنها به مدارک لازم جهت گزینش آگاهانه دسترسی داشته باشند. تعدادی از سازمانها و پروژه¬ها در نواحی مختلف به منظور فراهم کردن یک مدرک قابل فهم براساس اطلاعات عموم مردم تحقیقاتی را انجام داده¬اند. این سازمانها شامل: king’s fund و materials for informed choice-evaluation (MICE) و informed choice initiative و یک همکاری بین midwives information و resource service (MIDRS) و مرکز NHs به منظور مرور و انتشار می¬باشد. موضوعات تحت مطالعه شامل: حاملگی و مراقبت های بعد از زایمان و دوران بچگی، اضطراب، کولیت اولسراتیو و HRT و استفاده از موضوعات تحت مطالعه شامل: حاملگی و مراقبت های بعد از زایمان و دوران بچگی، اضطراب، کولیت اولسراتیو و HRT و استفاده از سرویس اطلاعات بهداشتی در فراهم کردن اطلاعات پیامد می¬باشد.

مدیریت NHs:
مدیریت NHs یک مساعدت تلفنی ملی است که دسترسی ۲۴ ساعته برای دامنه وسیعی از اطلاعات و صلاحدیدها از پرستاران و کاربران اطلاعاتی را فراهم می کند. بدنبال یکی از مطالعات انجام شده پایلوت، همه Great Britain تا پایان سال ۲۰۰۰ تحت پوشش قرار خواهند گرفت. اگرچه یک سوم از سرویسهای پایلوت بوسیله خدمات اورژانسی انجام شده بود ولی موج دوم خدمات به سازمانهایی مانند: تراست بهداشت اجتماعی، تعاونی GP، وجود سرویسهای اطلاعات بهداشتی و سرویسهای اجتماعی وارد شده بود که در برگیرنده مراقبت یکپارچه می¬باشد.

پیشرفتهای اعلام شده بوسیله نخست وزیر در آوریل ۱۹۹۹ شامل:
در دسترس نبودن مدیریت NHs (جاییکه پرستاران ممکن است با تلفن کنندگان بعد از تلفن اصلی آنها در تماس باشند برای اینکه به آنها توصیه¬های بیشتری را برای قرار ملاقات یادآوری کنند)، انتشار راهنما مراقبت بهداشتی مدیریت NHs، اطلاعات عمومی دسترسی به مدیریت NHs را فراهم می¬کند و شروع مدیریت online، NHs بعنوان بخشی از NeLH.

آنچه در بالا مطالعه کردید  فصل پنج از کتاب ” مدیریت دانش شخصی در علوم سلامت ”   ترجمه‌ی محتویات کتاب Managing Knowledge in Health Service  می باشد که توسط آقای  ” دکتر احمد فیاض‌بخش ” و دانشجویان ایشان ترجمه گردیده است جهت مطالعه دیگر فصول این کتاب اینجا را کلیک کنید .
 

همچنین بررسی کنید

چه ساعتی بهترین زمان خواب برای حفظ سلامت قلب است

با این حال، پلنز هشدار داد که این مطالعه نمی تواند ثابت کند که زمان …

چرا خواب های عجیب و غریب می بینیم؟

بیشتر خواب‌هایی که می‌بینیم، در مرحله REM خواب (خواب همراه با حرکات سریع چشم) اتفاق …