پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار سمينارها / تعاریف برنامه های آموزش مداوم

تعاریف برنامه های آموزش مداوم

تعاریف برنامه های آموزش مداوم
آموزش مداوم كلیه فعالیتهای بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ مهارتهای كسب شده و ارتقاء كیفی و كمی و آموختن مطالب و مهارتهای جدید علمی می باشد كه در خصوص جامعه پزشكی می تواند منجر به ارتقاء كیفی و كمی ارائه خدمات بهداشتی درمانی جامعه گردد.
برنامه های آموزش مداوم از 5 نوع فعالیت زیر تشكیل می شود :
سمینار ، كنگره ، كارگاه ,كنفرانس
دوره های آموزشی كوتاه مدت حرفه ای
برنامه های مدون
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
خودآموزی
نوع او ل از برنامه های آموزش مداوم ، سمینار ، كنگره ، كارگاه ، كنفرانس

همایش ( كنگره )
گردهمایی رسمی متشكل از متخصصین و افراد با تجربه كه در آن نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت مقاله , سخنرانی و پوستر ارائه شده و به شكل دوره ای از 1 تا 5 سال یكبار تكرار می گردد طول مدت كنگره ( 3) روز یا بیشتر است , برای برگزاری هر كنگره تشكیل تعدادی كمیته تخصصی ضرورت دارد.
همایش بین المللی ( كنگره بین المللی)
با حضور اساتید و پژوهشگران بر جسته خارجی تشكیل می گردد ( علاوه بر داشتن تعاریف همایش ملی ) حداقل 20% مقالات ارائه شده در همایش بین المللی حاصل تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در سایر كشورها است .
هم اندیشی ( سمینار)
اجتماعات و گرد همائی كه هدف از تشكیل آن بیان تازه های علمی , مبادله تجربیات و تجدید اطلاعات درجهت چاره جویی و حل مشكلات حرفه ای شركت كنندگان است به صورت ارائه سخنرانی , میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره می گردد. طول مدت آن حداقل 2 روز می باشد.
فراهم آیی ( كنفرانس)
نشستها و اجتماعاتی كه به منظور شور و بحث در یك زمینه خاص تشكیل می گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشكلات مهم از طریق سخنرانی , جلسات پرسش و پاسخ , میز گرد و گزارش موارد جالب (Case Report) مطرح می نمایند. این نشستها می تواند در طی یك روز یا به صورت جلسات دوره ای تشكیل گردد. چنانچه این جلسات بصورت ادواری تشكیل شود به آن كنفرانس های دوره ای اطلاق می شود.
هم نشست (سمپوزیوم)
به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی در باره موضوعی خاص به صورت سخنرانی , كارگروهی , بحث و ارائه مقاله برگزار می گردد در سمپوزیوم هر یك از سخنرانان در باره جنبه خاصی از موضوع به بحث می پردازند, مخاطبین هم نشست افراد متخصص و صاحبنظـــر می باشند. طول مدت سمپوزیوم معمولآ (1) روز است .
كارگاه :
برنامه ای است كه جهت تقویت مهارت های حرفه ای شركت كنندگان برگزارمی گردد. و در گروههای كوچك جهت تبادل اندیشه ها , تجربیات و دیدگاهها , شركت كنندگان به شور و مشورت می پردازند و معمولآ در چند روز و حداكثر تا یكهفته تشكیل می گردد.
نوع دوم از برنامه های آموزش مداوم , دوره های آموزشی كوتاه مدت حرفه ای
برنامه ای است كه هدف از برگزاری آن آموزش مهارتهای جدید و تقویت مهارتهای حرفه ای قبلی میباشد و حداقل یك دوم ساعات دوره بصورت بالینی و عملی برگزار میگردد.

نوع سوم ازبرنامه های آموزش مداوم , برنامه های مدون
برنامه ای كه با اهداف یادآوری آموخته های صحیح قبلی ، افزایش مهارتهای علمی در تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماریهای بر مبنای اصول علمی ذكر شده در كتب رسمی دانشگاهی (بایدهای یادگیری كتاب Text هر رشته ) جهت شاغلین مراكز غیر آموزشی و پژوهشی توسط كمیته های تخصصی ویژه در اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكی در رشته مربوطه تدوین گردیده است و جهت حل مشكلات حرفه ای فراگیران در گروههای كوچك با تكیه بر اجرای برنامه به شكل پانل – پرسش و پاسخ – گزارش موارد جالب (Case Report) – بازدید – كار عملی – پخش فیلم های آموزشی و… می باشد. ساعات مفید برگزاری برنامه می بایستی 25 ساعت باشد ( 1 ساعت 1 امتیاز 25 ساعت 25 امتیاز)

نوع چهارم از برنامه های آموزش مداوم ، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
مقدار امتیازی كه بر اساس آئین نامه نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت های آموزشی و پژوهشی به مشمولین قانون آموزش مداوم تعلق می گیــرد بعنـوان فـعالـیت آموزشی و پژوهشی محسوب می گردد.

نوع پنجم از برنامه های آموزش مداوم ، خود آموزی
خودآموزی كه نوع پنجم برنامه های آموزش مداوم می باشد فرآیندی است آموزشی كه در آن یادگیرنده و یاددهنده یكی است در این فرآیند اهداف , موضوعات و محتوای یادگیری و شیوه آن برای یاد گیرنده روشن می باشد. یادگیرنده در انتخاب زمان آموزش , فضای آموزش , وسایل كمك آموزشی و برنامه ریزی آن آزادی و اختیار تام دارد. ارزشیابی خودآموزی می تواند توسط یادگیرنده و یا هر فردی كه به موضوع یادگیری و فرآیند و اهداف آن آشناست انجام پذیرد.
انواع برنامه های خودآموزی به اختصار به شرح ذیل می باشد:

1- نوشتاری (كتب و نشریات ….)
2- دیداری – شنیداری ( نوار, نرم افزار, فیلم آموزشی و…)
3-فعالیت های علمی و عملی در مراكز علمی و پژوهشی و درمانگاهها و بخش های بیمارستانی دارای ارزش علمی و آموزشی 

تلگرام

مطلب پیشنهادی

مرگ تدریجی با آلودگی هوا

ورود حجم زیادی از آلاینده‌های جوی سبب ایجاد هوایی ناسالم در کلانشهرهای جهان شده و …

آیا اشعه در درمان سرطان مؤثر است؟

درمان سرطان نیازمند نظام‌های مختلف علمی است؛ از کلینیک گرفته تا رادیولوژی و فیزیک رادیوتراپی …