تعاریف برنامه های آموزش مداوم

تعاریف برنامه های آموزش مداوم
آموزش مداوم کلیه فعالیتهای بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ مهارتهای کسب شده و ارتقاء کیفی و کمی و آموختن مطالب و مهارتهای جدید علمی می باشد که در خصوص جامعه پزشکی می تواند منجر به ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات بهداشتی درمانی جامعه گردد.
برنامه های آموزش مداوم از ۵ نوع فعالیت زیر تشکیل می شود :
سمینار ، کنگره ، کارگاه ,کنفرانس
دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای
برنامه های مدون
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
خودآموزی
نوع او ل از برنامه های آموزش مداوم ، سمینار ، کنگره ، کارگاه ، کنفرانس

همایش ( کنگره )
گردهمایی رسمی متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت مقاله , سخنرانی و پوستر ارائه شده و به شکل دوره ای از ۱ تا ۵ سال یکبار تکرار می گردد طول مدت کنگره ( ۳) روز یا بیشتر است , برای برگزاری هر کنگره تشکیل تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد.
همایش بین المللی ( کنگره بین المللی)
با حضور اساتید و پژوهشگران بر جسته خارجی تشکیل می گردد ( علاوه بر داشتن تعاریف همایش ملی ) حداقل ۲۰% مقالات ارائه شده در همایش بین المللی حاصل تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در سایر کشورها است .
هم اندیشی ( سمینار)
اجتماعات و گرد همائی که هدف از تشکیل آن بیان تازه های علمی , مبادله تجربیات و تجدید اطلاعات درجهت چاره جویی و حل مشکلات حرفه ای شرکت کنندگان است به صورت ارائه سخنرانی , میزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره می گردد. طول مدت آن حداقل ۲ روز می باشد.
فراهم آیی ( کنفرانس)
نشستها و اجتماعاتی که به منظور شور و بحث در یک زمینه خاص تشکیل می گردد و در آن افراد نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشکلات مهم از طریق سخنرانی , جلسات پرسش و پاسخ , میز گرد و گزارش موارد جالب (Case Report) مطرح می نمایند. این نشستها می تواند در طی یک روز یا به صورت جلسات دوره ای تشکیل گردد. چنانچه این جلسات بصورت ادواری تشکیل شود به آن کنفرانس های دوره ای اطلاق می شود.
هم نشست (سمپوزیوم)
به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی و فوق تخصصی در باره موضوعی خاص به صورت سخنرانی , کارگروهی , بحث و ارائه مقاله برگزار می گردد در سمپوزیوم هر یک از سخنرانان در باره جنبه خاصی از موضوع به بحث می پردازند, مخاطبین هم نشست افراد متخصص و صاحبنظـــر می باشند. طول مدت سمپوزیوم معمولآ (۱) روز است .
کارگاه :
برنامه ای است که جهت تقویت مهارت های حرفه ای شرکت کنندگان برگزارمی گردد. و در گروههای کوچک جهت تبادل اندیشه ها , تجربیات و دیدگاهها , شرکت کنندگان به شور و مشورت می پردازند و معمولآ در چند روز و حداکثر تا یکهفته تشکیل می گردد.
نوع دوم از برنامه های آموزش مداوم , دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای
برنامه ای است که هدف از برگزاری آن آموزش مهارتهای جدید و تقویت مهارتهای حرفه ای قبلی میباشد و حداقل یک دوم ساعات دوره بصورت بالینی و عملی برگزار میگردد.

نوع سوم ازبرنامه های آموزش مداوم , برنامه های مدون
برنامه ای که با اهداف یادآوری آموخته های صحیح قبلی ، افزایش مهارتهای علمی در تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماریهای بر مبنای اصول علمی ذکر شده در کتب رسمی دانشگاهی (بایدهای یادگیری کتاب Text هر رشته ) جهت شاغلین مراکز غیر آموزشی و پژوهشی توسط کمیته های تخصصی ویژه در اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی در رشته مربوطه تدوین گردیده است و جهت حل مشکلات حرفه ای فراگیران در گروههای کوچک با تکیه بر اجرای برنامه به شکل پانل – پرسش و پاسخ – گزارش موارد جالب (Case Report) – بازدید – کار عملی – پخش فیلم های آموزشی و… می باشد. ساعات مفید برگزاری برنامه می بایستی ۲۵ ساعت باشد ( ۱ ساعت ۱ امتیاز ۲۵ ساعت ۲۵ امتیاز)

نوع چهارم از برنامه های آموزش مداوم ، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
مقدار امتیازی که بر اساس آئین نامه نحوه تخصیص امتیاز به فعالیت های آموزشی و پژوهشی به مشمولین قانون آموزش مداوم تعلق می گیــرد بعنـوان فـعالـیت آموزشی و پژوهشی محسوب می گردد.

نوع پنجم از برنامه های آموزش مداوم ، خود آموزی
خودآموزی که نوع پنجم برنامه های آموزش مداوم می باشد فرآیندی است آموزشی که در آن یادگیرنده و یاددهنده یکی است در این فرآیند اهداف , موضوعات و محتوای یادگیری و شیوه آن برای یاد گیرنده روشن می باشد. یادگیرنده در انتخاب زمان آموزش , فضای آموزش , وسایل کمک آموزشی و برنامه ریزی آن آزادی و اختیار تام دارد. ارزشیابی خودآموزی می تواند توسط یادگیرنده و یا هر فردی که به موضوع یادگیری و فرآیند و اهداف آن آشناست انجام پذیرد.
انواع برنامه های خودآموزی به اختصار به شرح ذیل می باشد:

۱- نوشتاری (کتب و نشریات ….)
۲- دیداری – شنیداری ( نوار, نرم افزار, فیلم آموزشی و…)
۳-فعالیت های علمی و عملی در مراکز علمی و پژوهشی و درمانگاهها و بخش های بیمارستانی دارای ارزش علمی و آموزشی 

همچنین بررسی کنید

۸گام برای کاهش میزان استرس در محیط کار

کنار آمدن با مشکلات شغلی گاهی اوقات بیش از حد سخت به ‌نظر می‌‌رسد. استرسی …

ساده ترین راهکارها برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر

آلزایمر بیماری است که هیچ درمان تایید شده‌ای برای آن وجود ندارد اما نتایج تحقیقات …