پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار علمی پزشکی / آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هیات وزیران در جلسه مورخ 10/2/1376 بنا به پیشنهاد شماره 6565 مورخ 2/7/1375 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و به استناد ماده (6) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی كشور – مصوب 1375 – آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اهداف كلی اجرای قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی كشور – مصوب 1375 – كه در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود، ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی موضوع ماده (1) قانون، بهینه سازی خدمات بهداشتی – درمانی كشور و دستیابی به استانـداردهای كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكی و حرفه های وابستـه منطبق با نیازهای جامعـه به روشهای یاد شده زیر است :
الف – افزایش سطح آگاهیهای علمی، دانش فنی و مهارتهای حرفه ای مشمولان قانون .
ب – به هنگام كردن دانش پزشكی مشمولان قانون به منظور آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه مربوط و انطباق آنها با نیازهای جامعه.
ج – آشنا كردن جامعه پزشكی با سیاستها، جهت گیریها و اولویت های بهداشتی – درمانی كشور و جلب مشاركت آنها.
د- تقویت و تحكیم آموخته های درست قبلی .
هـ – آشنایی جامعه پزشكی با استاندارد های كارآمدو مطلوب خدمات پزشكی و حرفه های وابسته .

ماده 2 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور تشكیلات لازم برای تحقق اهداف قانون را پیش بینی می كند.

ماده 3- چگونگی كنترل و شركت افراد مشمول قانون ( موضوع ماده 1 و تبصره 3 و 4 آن و ماده 4) به شرح زیر تعیین می شود:
1- پزشكان، دندانپزشكان، دكترهای داروساز، متخصصان علوم آزمایشگاهی، دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دكترای علوم بهداشتی در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب دائم یا موقت، یا پروانه تاسیس و مسئول فنی موسسه از زمان فارغ ‌التحصیلی موظف به ارائه گواهی شركت در برنامه های آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نیز باید هر (5) سال یك بار برای تمدید آن، پس از كسب امتیازهای لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غیر این صورت پروانه اشتغال اشخاص یاد شده تا تمدید مجدد و شركت در دوره های آموزشی مطابق ضوابط، اعتبار ندارد.
2- شاغلان حرف وابسته پزشكی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینك طبی، لیسانسهای داروسازی، توانبخشی، دندانسازان تجربی و كلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب 1334 – و اصلاحات بعدی آن نیز موظف به ارایه گواهی شركت در برنامه های آموزش مداوم هستند و پس از آن نیز باید هر (5) سال یك بار برای تمدید آن، پس از كسب امتیازهای لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غیر این صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.
1- كلیه اقشار پرستاری شاغل لیسانس و بالاتر كه مشمول قانون هستند، برای ارتقای گروه و ارزشیابی موظف به ارائه گواهی شركت در دوره های آموزش مداوم مربوط هستند.
2- صاحبان پروانه تاسیس و مسئول فنی موسسات پزشكی ( بیمارستان، درمانگاه، مركز جراحی محدود و معین، رادیولوژی، فیزیوتراپی، طب هسته ای، داروخانه، آزمایشگاه و نظایر آن ) كه دارای یكی از مدارك دكترای پزشكی، دندانپزشكی، علوم آزمایشگاهی، داروسازی و دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی باشند در هنگام اخذ پروانه یا تمدید پروانه خود – هر 5 سال یكبار موظف به ارایه گواهی آموزش مداوم هستند و تمدید پروانه، منوط به ارایه گواهی آموزش مداوم می باشد.
تبصره 1- كلیه شاغلان حرف وابسته پزشكی در بخش خصوصی كه نیاز به مجوز یا پروانه كار ندارند طبق قانون موظف به شركت در دوره های آموزش مداوم بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دستورالعمل مربوط را تنظیم و اجرا می كند . برای این گروه كارت اشتغال توسط دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی صادر می شود.
تبصره 2- چگونگی شركت و كنترل اقشار پرستاری شاغل در بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می شود.

ماده 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی مسئولیت اجرای ماده (3) این آیین نامه را در هنگام صدور یا تمدید پروانه اشتغال مجوز دفتر كار و پروانه های تاسیس و مسئول فنی بر عهده دارند.

ماده 5- مصادیق تسهیلات و امتیازهای مندرج در بند (2) ماده (4) قانون – كه افراد مشمول در زمان استفاده از آن موظف به ارائه گواهی شركت كامل در دوره های آموزش مداوم هستند – عبارتند از : ماموریت در داخل و خارج كشور، استفاده از سهمیه دارو، لوازم طبی و آزمایشگاهی، امتیازهای نوبت داروخانه و آزمایشگاه، استفاده از تسهیلات بانكی، شركت در امتحانات تخصصی، استفاده از بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی .
تبصره – شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی مجاز است هر (5) سال یكبار در راستای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصادیق تسهیلات و امتیازها را تعدیل، اضافه یا كم كند.

ماده 6- تنها مورد معذوریت از شركت در برنامه های آموزش مداوم، عدم فعالیت حرفه ای فرد مشمول قانون است . مرجع تشخیص معذوریت بر اساس دستورالعملی كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران تهیه می كند، تعیین می شود.

ماده 7- كلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركت های دولتی و وابسته به دولت، هم چنین بخشهای خصوصی و سایر دستگاهها، موظف به رعایت مفاد این آئین نامه و ایجاد امكان شركت كاركنان مشمول قانون در دوره های آموزش مداوم هستند.

ماده 8- منابع پیش بینی شده در بندهای ” الف “، “ب ” و ” ج” ماده (5) تنها در زمینه اجرای آموزش مداوم هر دانشگاه استفاده می شود.
تبصره – اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای قانون در هر دانشگاه پیش بینی می شود.

ماده 9- تعیین مقدار حق ثبت نام شركت كنندگان در برنامه های مختلف آموزشی، با دریافت و بررسی نظرات دانشگاهها توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی تعیین و ابلاغ می شود.

ماده 10- كلیه شركتهای دارویی( تولیدی و توزیعی) موظفند معادل یك در صد (1%) فروش خود را ( موضوع بند ” الف ” ماده (5) قانون) به طور جداگانه در فاكتورهای فروش درج و مبالغ آن را در پایان هر ماه به حساب خزانه, كه از سوی خزانه داری كل بدین منظور تعیین و افتتاح می شود , واریز كنند . شركتهای یاد شده موظفند هنگام تقاضای تسهیلات ارزی، دریافت یارانه و سهمیه های دارویی مدارك پرداخت (1%) فروش خود را به معاونت درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارایه كنند.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هنگام رسیدگی مالیاتی شركتهای یاد شده، برگ تسویه حساب یك در صد(1%) را بر اساس نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از شركت مربوط مطالبه یا فیشهای واریزی به حساب خزانه داری كل را كنترل كند.
حسن حبیبی معاون اول
رییس جمهور 

تلگرام

مطلب پیشنهادی

کولونوسکوپی روده

کولونوسکوپی روده یک آزمایش سر پایی است که دکتر به دلایل مختلفی مانند درد شکم …

آیا اشعه ایکس در رادیولوژی و سی تی اسکن ضرر دارد؟

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، گفت: از نظر تعداد دستگاه‌های رادیولوژی تامین هستیم، اما از نظر …