دکتر لنکرانی وزیر بهداشت طی حکمی دکتر مراد هاشم زهی را به سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند منصوب کرد ۲۸/۸/۸۴

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منصوب شد.
دکتر لنکرانی وزیر بهداشت طی حکمی دکتر مراد هاشم زهی را به سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند منصوب کرد

همچنین بررسی کنید

بخش مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس روش جدیدی را برای تشخیص تغییرات بافت های پوستی ابداع نمود

روش جدیدی برای تشخیص تغییرات پوستی ابداع شد .    محققان گروه بیوالکتریک بخش مهندسی پزشکی …

بنیاد گیتس پشتیبانی مالی ۷۸ نوآوری پزشکی را پذیرفته است

۷۸ نوآوری پزشکی تحت پوشش بنیاد خیریه گیتس تلاش برای تولید واکسنهایی که به واسطه …