خانه / اخبار دانشگاه ها / معاون وزير بهداشت ايران بر لزوم توجه به بيمارستانهاي آموزشي تاكيد كرد ‪۸۴/۰۸/30‬

معاون وزير بهداشت ايران بر لزوم توجه به بيمارستانهاي آموزشي تاكيد كرد ‪۸۴/۰۸/30‬

معاون وزير بهداشت بر لزوم توجه به بيمارستانهاي آموزشي تاكيد كرد ‪۸۴/۰۸/30‬

معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: توجه به بيمارستان هاي آموزشي در سطح كشور ضروري است.

محمدعلي محققي روز يكشنبه در زاهدان به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: هم اكنون با آموزشي شدن برخي بيمارستانها توجه چنداني به آنها نمي‌شود.

وي افزود: اجراي طرحهايي به منظور حمايت علمي و بودجه‌اي بيمارستانهاي آموزشي از سياستهاي وزارت بهداشت در برنامه چهارم توسعه است.

او ارتقا بنيه علمي در رشته‌هاي پزشكي، توانمندسازي دانش‌آموختگان، توسعه رشته‌هاي تخصصي بر حسب نيازهاي مختلف كشور و تحكيم موقعيت مراكز مطالعات و هسته‌هاي پژوهش را از ديگر برنامه‌هاي اين وزارتخانه برشمرد.

وي افزود: در برنامه چهارم توسعه سياستهاي وزارت بهداشت به دو بخش سلامت و محورهاي علمي تقسيم مي‌شود.

او گفت: در اين زمينه توسعه پوشش خدمات بيمه روستايي از برنامه‌هايي است كه پيش‌بيني شده به تمام كشور تعميم پيدا كند.

معاون وزير بهداشت همچنين تعيين استانداردها براي ارايه خدمات دارويي را از برنامه‌هاي طرح بيمه روستايي ذكر كرد و اظهار داشت: در طول برنامه چهارم توسعه بايد اين استانداردها از لحاظ كمي و كيفي در تمام روستاها تامين شود.

وي افزود: به دنبال اجراي اين طرح بايد برنامه‌هاي جديد آموزشي نيز براي نيروهايي كه خدمات دارويي را ارايه مي‌دهند و پزشكاني كه در طرح همكاري دارند اجرا شود.

او با بيان اينكه بخش آموزش وزارت بهداشت در مقايسه با آموزش عالي بخش جوان و تجربه‌اي جديد است گفت: اين تجربه جديد با چالشها، نارساييها و مشكلاتي روبرو است.

معاون آموزش وزارت بهداشت ادامه داد: براساس بازبينيهاي انجام شده مي توان در سطوح علمي از ظرفيتهايي كه تاكنون از آنها استفاده نشده در بخش آموزش بهره گرفت.

وي افزود: در اين زمينه در دانشگاههاي علوم پزشكي براي توسعه مراكزي كه متولي امور مطالعات و توسعه آموزش هستند به بازبيني برنامه‌ها اقدام شده است.

او اظهار اميداوري كرد با استفاده از اين برنامه‌ها بتوان چالشهاي بخش آموزش را مرتفع ساخت تا استانداردهاي بين‌المللي در آموزش پزشكي استقرار يابد.

همچنین بررسی کنید

هسته‌هاي گزينش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران آمادگي خود را برای استخدام 20 هزار پرستاراعلام كردند

اعلام آمادگي هسته‌هاي گزينش وزارت بهداشت ایران براي استخدام 20 هزار پرستار در پي انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 1389 در51 رشته و24 شهر برگزار می شود

رقابت 49 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …