جایگزین کردن سوخت‌های زیستی به جای سوخت‌های معمولی بیش از ‪ ۳۰‬میلیون نفر را از سراسر جهان به فقر کشانده است.

در گزارش یک سازمان خیریه امده است که جایگزین کردن سوخت‌های زیستی به جای سوخت‌های معمولی بیش از ‪ ۳۰‬میلیون نفر را از سراسر جهان به فقر کشانده است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی.بی.سی ، سازمان آکسفام اعلام می‌کند که سیاست های به اصطلاح سبز در کشورهای توسعه یافته به گرانی فزاینده غذای جهان کمک می‌کند.

این گروه همچنین می‌گوید که سوخت‌های زیستی تاثیری در مبارزه با تغییر آب و هوای جهان نخواهند داشت.

در گزارش این گروه از اتحادیه اروپا مصرانه خواسته شده است تا از هدف جایگزین کردن ‪ ۱۰‬درصد از سوخت تمام وسایل نقلیه با منابع قابل تجدید تا سال ‪ ۲۰۲۰‬صرفنظر کند.

طبق برآورد آکسفام این هدف اتحادیه اروپا می‌تواند انتشار کربن در هوا را چند برابر کند.

راب بیلی نویسنده این گزارش و مشاور سیاست سوخت زیستی آکسفام از کشورهای ثروتمند به دلیل استفاده از سوبسیدها و تخفیف‌های مالیاتی به منظور تشویق استفاده از محصولات غذایی برای منابع انرژی جایگزین انتقاد کرده است.

بیلی گفت، اگر ارزش سوختی یک محصول از ارزش غذایی آن فراتر رود در آن صورت از آن محصول برای مصارف سوختی استفاده خواهد شد.

وی افزود، کشورهای ثروتمند نه تنها اوضاع اقلیمی جهان را بهتر نمی‌کنند بلکه در حال بدتر کردن آن هستند؟ آنها نمی‌گذارند که محصولات و زمین‌های کشاورزی صرف تولید محصولات غذایی شوند و در این روند میلیون‌ها وسیله امرار معاش را از بین می‌برند.

همچنین بررسی کنید

دردهای خطرناکی که نشانه مرگ هستند

شاید بیشتر درد‌های شکمی را به درد معده نسبت دهیم، اما این درد متفاوت است. …

علت بیدار شدن مکرر در نیمه شب چیست؟

هنگامی که احساس خستگی می‌کنید، دوباره به رختخواب بروید و سعی کنید چرت بزنید. سپس، …