به گزارش مجله British medical journal ، پروفسور آلبرت استرهاس مدیر گروه علمی مطالعه آنفلوانزای اروپا: هیچ کشوری برای مبارزه با آنفلوانزای مرغی به اندازه کافی قوی نیست ۳۰/۸/۸۴

مدیر گروه علمی مطالعه آنفلوانزای اروپا:
هیچ کشوری برای مبارزه با آنفلوانزای مرغی به اندازه کافی قوی نیست

پروفسور «آلبرت استرهاس » مدیر گروه علمی مطالعه آنفلوانزای اروپا معتقد است: اگر دنیا دچار یک آنفلوانزای جهانی جدید شود هیچ کشوری در جهان به قدر کافی آماده مبارزه با آن نیست.

به گزارش مجله British medical journal ، پروفسور آلبرت استرهاس ضمن اعلام این خبر می‌گوید: من کاملا با کلیه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از جهانی شدن آنفلوانزای مرغی موافق هستم و سوال من از سیاستگذاران این است که چرا داروهای ضد ویروس را ذخیره نمی کنید؟

وی ادامه می‌دهد: باید به این نکته توجه داشت، تهدیدی که درحال حاضر ایجاد شده بیشتر در مورد حیوانات و اقتصاد است تا سلامت همگانی؛ به همین جهت در صورت تعجیل در امر پیشگیری می توان امیدوار بود خطری سلامت انسانها را تهدید نکند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …