رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت ایران: وزارت بهداشت و شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی هر دو در جریان خرید آمبولانسها مقصرند ۱/۹/۸۴

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت ایران:

وزارت بهداشت و شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی هر دو در جریان خرید آمبولانسها مقصرند

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت در پاسخ به اظهار نظر رئیس هیئت مدیره شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران گفت: علاوه بر وزارت بهداشت که برای خرید آمبولانسها با استفاده از وام بانک جهانی، بیش از میزان قانونی به شرکت پخش فراورده های پزشکی پیش پرداخت کرده است؛ شرکت مذکور نیز به عنوان یک شرکت وابسته به وزارت بهداشت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و هر دو طرف مقصر هستند.

انوشیروان محسنی‌بندپی افزود:وزارت بهداشت با استفاده از وام بانک جهانی برای خرید آمبولانس یکبار در سال ۷۹، ۶۰ درصد و بار دوم در سال ۸۰ معادل۱۰۰ درصدکل هزینه قرارداد خرید آمبولانسها را به شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی پیش پرداخت کرده بود در حالی که حتی یک آمبولانس نیز از سوی این شرکت خریداری نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور و نیز بررسی های کمیته تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت مجلس این وزارتخانه برای خرید آمبولانسهایی که با استفاده از وام بانک جهانی می‌بایستی خریداری می‌شد با شرکت پخش فرآورده های پزشکی در دو نوبت قرار داد بست و در قرارداد اول مبلغ ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، معادل ۶۰ درصد قیمت کل برای خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس به این شرکت پرداخت کرد.
وی افزود: وزارت بهداشت بدون اینکه حتی یک دستگاه از آمبولانسهای قرارداد اول خریداری شود در تاریخ ۲۸ اسفند ۸۰ ، قرارداد دومی برای خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس دیگر با این شرکت بست که کل قیمت آمبولانسها (۱۰۰ درصد مبلغ قرارداد) را معادل ۱۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال به این شرکت پیش پرداخت کرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:‌ این اقدام وزارت بهداشت با توجه به اینکه حتی یک دستگاه آمبولانس از این طریق خریداری نشده به عنوان یکی از موارد تخلف وزارت بهداشت در پرونده تحقیق و تفحص وزارت بهداشت و به خصوص با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور درج شده و محرز است.
وی ادامه داد: در هر صورت بر اساس آیین‌نامه عقد قراردادها در صورتی که وزارت بهداشت بخواهد برای خرید تجهیزات پزشکی با شرکتی قرارداد ببندد باید حداکثر ۲۵ درصد کل قرارداد را پیش پرداخت کند که در مورد هر دو مرحله عقد قرارداد با شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران این مسئله رعایت نشده است.
وی گفت: شرکت پخش فرآورده ها پزشکی ایران قبل انعقاد قرارداد اول نیز به وزارت بهداشت بدهکار بود و در حالی قرارداد دوم با این شرکت منعقد شد که موضوع قرارداد اول خرید آمبولانسها از طریق این شرکت محقق نشده بود.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …