خانه / اخبار اجتماعي / رئيس كميته تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت ایران: وزارت بهداشت و شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي هر دو در جريان خريد آمبولانسها مقصرند 1/9/84

رئيس كميته تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت ایران: وزارت بهداشت و شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي هر دو در جريان خريد آمبولانسها مقصرند 1/9/84

رئيس كميته تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت ایران:

وزارت بهداشت و شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي هر دو در جريان خريد آمبولانسها مقصرند

رئيس كميته تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت در پاسخ به اظهار نظر رئيس هيئت مديره شركت پخش فرآورده هاي پزشكي ايران گفت: علاوه بر وزارت بهداشت كه براي خريد آمبولانسها با استفاده از وام بانك جهاني، بيش از ميزان قانوني به شركت پخش فراورده هاي پزشكي پيش پرداخت كرده است؛ شركت مذكور نيز به عنوان يك شركت وابسته به وزارت بهداشت نتوانسته به تعهدات خود عمل كند و هر دو طرف مقصر هستند.

انوشيروان محسني‌بندپي افزود:وزارت بهداشت با استفاده از وام بانك جهاني براي خريد آمبولانس يكبار در سال 79، 60 درصد و بار دوم در سال 80 معادل100 درصدكل هزينه قرارداد خريد آمبولانسها را به شركت پخش فرآورده‌هاي پزشكي پيش پرداخت كرده بود در حالي كه حتي يك آمبولانس نيز از سوي اين شركت خريداري نشده است.
وي ادامه داد: بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور و نيز بررسي هاي كميته تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت مجلس اين وزارتخانه براي خريد آمبولانسهايي كه با استفاده از وام بانك جهاني مي‌بايستي خريداري مي‌شد با شركت پخش فرآورده هاي پزشكي در دو نوبت قرار داد بست و در قرارداد اول مبلغ 7 ميليارد و 200 ميليون ريال، معادل 60 درصد قيمت كل براي خريد 150 دستگاه آمبولانس به اين شركت پرداخت كرد.
وي افزود: وزارت بهداشت بدون اينكه حتي يك دستگاه از آمبولانسهاي قرارداد اول خريداري شود در تاريخ 28 اسفند 80 ، قرارداد دومي براي خريد 150 دستگاه آمبولانس ديگر با اين شركت بست كه كل قيمت آمبولانسها (100 درصد مبلغ قرارداد) را معادل 18 ميليارد و 580 ميليون ريال به اين شركت پيش پرداخت كرد.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت:‌ اين اقدام وزارت بهداشت با توجه به اينكه حتي يك دستگاه آمبولانس از اين طريق خريداري نشده به عنوان يكي از موارد تخلف وزارت بهداشت در پرونده تحقيق و تفحص وزارت بهداشت و به خصوص با توجه به گزارش ديوان محاسبات كشور درج شده و محرز است.
وي ادامه داد: در هر صورت بر اساس آيين‌نامه عقد قراردادها در صورتي كه وزارت بهداشت بخواهد براي خريد تجهيزات پزشكي با شركتي قرارداد ببندد بايد حداكثر 25 درصد كل قرارداد را پيش پرداخت كند كه در مورد هر دو مرحله عقد قرارداد با شركت پخش فرآورده هاي پزشكي ايران اين مسئله رعايت نشده است.
وي گفت: شركت پخش فرآورده ها پزشكي ايران قبل انعقاد قرارداد اول نيز به وزارت بهداشت بدهكار بود و در حالي قرارداد دوم با اين شركت منعقد شد كه موضوع قرارداد اول خريد آمبولانسها از طريق اين شركت محقق نشده بود.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …