خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / در ژورنال پزشكي «لن‌ست» به چاپ رسيده : محققان موسسه هاروارد در آمريكا برآورد كردند كه ميزان مرگ و مير ‌١٢ گونه از انواع سرطان‌ها در سراسر جهان به ‌٩ فاكتور خطرناك اما قابل اجتناب وابستگي كامل دارد. 1/9/84

در ژورنال پزشكي «لن‌ست» به چاپ رسيده : محققان موسسه هاروارد در آمريكا برآورد كردند كه ميزان مرگ و مير ‌١٢ گونه از انواع سرطان‌ها در سراسر جهان به ‌٩ فاكتور خطرناك اما قابل اجتناب وابستگي كامل دارد. 1/9/84

بيش از يك‌سوم از 7 ميليون مرگ ناشي از سرطان در دنيا به دليل 9 عامل قابل پيشگيري روي مي‌دهد

در ژورنال پزشكي «لن‌ست» به چاپ رسيده است، بيش از يك سوم از هفت ميليون موارد مربوط به ابتلا به سرطان در جهان كه هر سال روي مي‌دهد، به دليل ‌٩ فاكتور خطرناك محيطي و رفتاري قابل پيشگيري روي مي‌دهد.

محققان موسسه هاروارد در آمريكا برآورد كردند كه ميزان مرگ و مير ‌١٢ گونه از انواع سرطان‌ها در سراسر جهان به ‌٩ فاكتور خطرناك اما قابل اجتناب وابستگي كامل دارد.

اين محققان دريافتند كه از ‌٧ ميليون مرگ صورت گرفته در سراسر جهان به دليل ابتلا به انواع سرطان‌ها ‌٣٥ درصد آنها به اين ‌٩ فاكتور قابل اجتناب رفتاري و محيطي بستگي دارند.

اين محققان همچنين در تحقيقات خود به رابطه مناطق مختلف جهان و نوع سرطان‌هاي روي داده در اين مناطق پرداختند.

به گفته اين محققان ‌٩ فاكتور ياد شده شامل وزن زياد و چاقي، مصرف كم ميوه‌ها و سبزيجات تازه، عدم تحرك فيزيكي، استعمال سيگار، مصرف الكل، روابط جنسي ناسالم، آلودگي هوا در شهرها، دود ناشي از سوختن زغال سنگ در منازل مي‌شود.

اين تحقيقات همچنين نشان داد كه در سراسر جهان ‌٩ فاكتور ياد شده كه قابل اجتناب هم هستند موجب بروز سرطان در ‌٦/١ ميليون مرد و ‌٨٣٠ هزار زن مي‌شود.

بنابراين گزارش، استعمال سيگار به تنهايي موجب ‌٢١ درصد مرگ‌هاي صورت گرفته در سراسر جهان به دليل ابتلا به انواع سرطان است.

اين محققان همچنين دريافتند در كشورهاي غني جهان اين ‌٩ فاكتور موجب مرگ سالانه ‌٧٦٠ هزار تن به دليل ابتلا به انواع سرطان‌ها مي‌شوند كه در ميان آنها استعمال سيگار، ‌مصرف الكل و وزن زياد به همراه چاقي از مهمترين علل مرگ اين افراد عنوان شده است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …