در ژورنال پزشکی «لن‌ست» به چاپ رسیده : محققان موسسه هاروارد در آمریکا برآورد کردند که میزان مرگ و میر ‌١٢ گونه از انواع سرطان‌ها در سراسر جهان به ‌٩ فاکتور خطرناک اما قابل اجتناب وابستگی کامل دارد. ۱/۹/۸۴

بیش از یک‌سوم از ۷ میلیون مرگ ناشی از سرطان در دنیا به دلیل ۹ عامل قابل پیشگیری روی می‌دهد

در ژورنال پزشکی «لن‌ست» به چاپ رسیده است، بیش از یک سوم از هفت میلیون موارد مربوط به ابتلا به سرطان در جهان که هر سال روی می‌دهد، به دلیل ‌٩ فاکتور خطرناک محیطی و رفتاری قابل پیشگیری روی می‌دهد.

محققان موسسه هاروارد در آمریکا برآورد کردند که میزان مرگ و میر ‌١٢ گونه از انواع سرطان‌ها در سراسر جهان به ‌٩ فاکتور خطرناک اما قابل اجتناب وابستگی کامل دارد.

این محققان دریافتند که از ‌٧ میلیون مرگ صورت گرفته در سراسر جهان به دلیل ابتلا به انواع سرطان‌ها ‌٣۵ درصد آنها به این ‌٩ فاکتور قابل اجتناب رفتاری و محیطی بستگی دارند.

این محققان همچنین در تحقیقات خود به رابطه مناطق مختلف جهان و نوع سرطان‌های روی داده در این مناطق پرداختند.

به گفته این محققان ‌٩ فاکتور یاد شده شامل وزن زیاد و چاقی، مصرف کم میوه‌ها و سبزیجات تازه، عدم تحرک فیزیکی، استعمال سیگار، مصرف الکل، روابط جنسی ناسالم، آلودگی هوا در شهرها، دود ناشی از سوختن زغال سنگ در منازل می‌شود.

این تحقیقات همچنین نشان داد که در سراسر جهان ‌٩ فاکتور یاد شده که قابل اجتناب هم هستند موجب بروز سرطان در ‌۶/١ میلیون مرد و ‌٨٣٠ هزار زن می‌شود.

بنابراین گزارش، استعمال سیگار به تنهایی موجب ‌٢١ درصد مرگ‌های صورت گرفته در سراسر جهان به دلیل ابتلا به انواع سرطان است.

این محققان همچنین دریافتند در کشورهای غنی جهان این ‌٩ فاکتور موجب مرگ سالانه ‌٧۶٠ هزار تن به دلیل ابتلا به انواع سرطان‌ها می‌شوند که در میان آنها استعمال سیگار، ‌مصرف الکل و وزن زیاد به همراه چاقی از مهمترین علل مرگ این افراد عنوان شده است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …