خانه / اخبار اجتماعي / 50 درصد زنان ايراني از کم خوني، کوتاهي قد و سوء تغذيه رنج مي‌برند *** نيمي از زنان بالاي 15 سال دچار کوتاهي قد و سوء تغذيه هستند و همين امر مي‌تواند احتمال مرگ و مير مادران، بيماري هنگام زايمان و تولد نوزادان کم وزن را افزايش دهد. 1/9/84

50 درصد زنان ايراني از کم خوني، کوتاهي قد و سوء تغذيه رنج مي‌برند *** نيمي از زنان بالاي 15 سال دچار کوتاهي قد و سوء تغذيه هستند و همين امر مي‌تواند احتمال مرگ و مير مادران، بيماري هنگام زايمان و تولد نوزادان کم وزن را افزايش دهد. 1/9/84

50 درصد زنان ايراني از کم خوني، کوتاهي قد و سوء تغذيه رنج مي‌برند

براساس يافته‌هاي موجود، نزديک به نيمي از زنان ايراني از کم خوني رنج مي‌برند و حدود 20 درصد از آنها نيز، به علت کم خوني، بيش از سايرين در معرض مرگ و مير قرار مي‌گيرند.

نيمي از زنان بالاي 15 سال دچار کوتاهي قد و سوء تغذيه هستند و همين امر مي‌تواند احتمال مرگ و مير مادران، بيماري هنگام زايمان و تولد نوزادان کم وزن را افزايش دهد.

همچنين، نتايج تحقيقات حاکي از آن است که کم خوني و سوء تغذيه در زنان مي‌تواند عواملي همچون اضطراب، فشارهاي روحي، افسردگي، ضعف در يادگيري و نداشتن قدرت تصميم‌گيري در زمينه مسائل اساسي زندگي مانند بارداري و مراقبت از کودک را افزايش دهد.

براساس گزارش مرکز بهبود رشد و تغذيه کودکان، از آنجا که رشد جنين در دوران بارداري و سه سال اول زندگي بيشتر از ساير دورانها داراي اهميت است، بنابراين توجه خاص به تغذيه دختران مي‌تواند از کوتاهي قد و سوء تغذيه در آينده و نيز از اثرات سوء‌ آن بر رشد جنين در دوران بارداري آنها پيشگيري کند.

همچنین بررسی کنید

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …

از دست دادن خانه مسکونی به علت بدهی و بیکاری از عوامل خطرساز خودکشی است

براساس گزارش محققان انگلیسی، تعداد خودکشی های ناشی از بیکاری و بحران اقتصادی اروپا و …