خانه / اخبار اجتماعي / 50 درصد زنان ايراني از کم خوني، کوتاهي قد و سوء تغذيه رنج مي‌برند *** نيمي از زنان بالاي 15 سال دچار کوتاهي قد و سوء تغذيه هستند و همين امر مي‌تواند احتمال مرگ و مير مادران، بيماري هنگام زايمان و تولد نوزادان کم وزن را افزايش دهد. 1/9/84

50 درصد زنان ايراني از کم خوني، کوتاهي قد و سوء تغذيه رنج مي‌برند *** نيمي از زنان بالاي 15 سال دچار کوتاهي قد و سوء تغذيه هستند و همين امر مي‌تواند احتمال مرگ و مير مادران، بيماري هنگام زايمان و تولد نوزادان کم وزن را افزايش دهد. 1/9/84

50 درصد زنان ايراني از کم خوني، کوتاهي قد و سوء تغذيه رنج مي‌برند

براساس يافته‌هاي موجود، نزديک به نيمي از زنان ايراني از کم خوني رنج مي‌برند و حدود 20 درصد از آنها نيز، به علت کم خوني، بيش از سايرين در معرض مرگ و مير قرار مي‌گيرند.

نيمي از زنان بالاي 15 سال دچار کوتاهي قد و سوء تغذيه هستند و همين امر مي‌تواند احتمال مرگ و مير مادران، بيماري هنگام زايمان و تولد نوزادان کم وزن را افزايش دهد.

همچنين، نتايج تحقيقات حاکي از آن است که کم خوني و سوء تغذيه در زنان مي‌تواند عواملي همچون اضطراب، فشارهاي روحي، افسردگي، ضعف در يادگيري و نداشتن قدرت تصميم‌گيري در زمينه مسائل اساسي زندگي مانند بارداري و مراقبت از کودک را افزايش دهد.

براساس گزارش مرکز بهبود رشد و تغذيه کودکان، از آنجا که رشد جنين در دوران بارداري و سه سال اول زندگي بيشتر از ساير دورانها داراي اهميت است، بنابراين توجه خاص به تغذيه دختران مي‌تواند از کوتاهي قد و سوء تغذيه در آينده و نيز از اثرات سوء‌ آن بر رشد جنين در دوران بارداري آنها پيشگيري کند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …