محققی که موفق به کشف تاثیر باکتری موسوم به “هلیوباکتر پیلوری” ‪ Helicobacter pylori‬در ایجاد زخم معده شده بود، امسال به دریافت جایزه نوبل نایل آمد. ۲/۹/۸۴

سازوکار نحوه فعالیت باکتری در بروز زخم معده کشف شد ‪‬
پس از کشف این نکته که نوعی باکتری عامل اصلی بروز زخم معده است، دانشمندان اکنون یک گام بلند دیگر در زمینه شناخت نحوه عمل این باکتری برداشته و نشان دادند این باکتری با چه سازوکارهایی باعث تشکیل زخم معده می‌شود.

محققی که موفق به کشف تاثیر باکتری موسوم به “هلیوباکتر پیلوری” ‪ Helicobacter pylori‬در ایجاد زخم معده شده بود، امسال به دریافت جایزه نوبل نایل آمد.

این محقق برای متقاعد کردن همکاران خود ناگزیر شده بود باکتریها را بر روی بدن خود آزمایش کند و نشان دهد که ورود این باکتری به معده موجب بروز زخم معده می‌شود.

اما به نوشته نشریه علمی “‪ ، “journal of experimental medicine‬یک گروه از محققان ژاپنی در دانشگاه توکیو به سرپرستی “چیهیرو سازکاوا” (‪ (Chihiro Sasakawa‬توانستند گام مهمی در شناخت نحوه عمل باکتری در معده بردارند.

باکتری هلیوباکتر پیلوری که به اختصار “ه. پیلوری” نامیده می‌شود پروتیینی موسوم به “کگ آ” (‪ (CagA‬تولید می‌کند که قادر است پوشش محافظ جدار معده را از بین ببرد.

محققان دانشگاه توکیو نشان دادند این امر از طریق متصل شدن این پروتیین به پروتیینی موسوم به “سی.آر.ک” (‪ (Crk‬که در روی پوسته محافظ معده قرار دارد اتفاق می‌افتد.

پروتیین روی بدن باکتری با کنترل کردن پروتیین روی پوشش محافظ جدار معده، مجاری خاص انتقال علایمی که سلولهای روی جدار معده را کنترل می‌کنند فعال می‌سازد.

این فرایند در نهایت منجر به از دست رفتن میزان چسبندگی مولکولهایی می‌شود که سلولهای جدار معده را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد.

از بین رفتن این مولکولها نیز به نوبه خود موجب گسسته شدن این سلولها و در نتیجه بروز زخم در معده می‌شود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …