خانه / اخبار علمی پزشکی / مشاوره‌هاي رواني در افزايش قدرت باروري زوجين نابارور موثر است

مشاوره‌هاي رواني در افزايش قدرت باروري زوجين نابارور موثر است

مشاوره‌هاي رواني در افزايش قدرت باروري زوجين نابارور موثر است.

بررسي پژوهشگران پژوهشكده ابن سينا نشان مي‌دهد مشاوره‌هاي رواني – اجتماعي مناسب مي‌تواند نقش بسزايي در آماده سازي زوجين نابارور پيش از درمان، حين درمان و پس از انجام اقدامات درماني ايفا كند.
  
 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روابط عمومي پژوهشكده  ابن سينا، نتايج مطالعات توصيفي مختلف نشان داده‌اند.
زوجين نابارور، اشكال مختلفي از تنش رواني – هيجاني را متحمل مي‌شوند كه در نهايت مي‌تواند آنها را مستعد افسردگي نمايد و همين امر ممكن است احتمال بارور شدن را بيش از پيش كاهش دهد.
از سوي ديگر ديده شده است ميزان شادماني در ميان افرادي كه در روند درمان ناباروري شكست مي‌خورند، نسبت به افرادي كه موفق مي شوند به وضوح پايين‌تر است كه تمامي اينها لزوم جنبه‌هاي مختلف مشاوره را در تمام مراحل درماني مطرح مي‌كند.
در اين تحقيق، پژوهشگران زنان را در ۲ گروه نابارور و كنترل مورد بررسي قرار داده‌اند. گروه نابارور، زناني با مشكلات ناباروري هستند كه در انتظار ART (استفاده از روشهاي كمك باروري) به سر مي‌بردند و گروه كنترل،‌ زناني با توزيع سني مشابه هستند كه حداقل يك فرزند داشته و نيز سابقه‌اي از ART نداشته باشند. اين دو گروه از طريق تكميل پرسشنامه مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند.
نتايج اين مطالعه نشان داده است گروه نابارور ميزان بالاتري از احساسات هيجاني منفي را بروز دادند (۶۹-۳۷ درصد) و روابط جنسي و زناشويي ايشان در گروه نابارور بيشتر تحت تاثير قرار گرفته بود.
همچنين در زمان مشاوره، رضايتمندي ذهني در گروه نابارور به خصوص زنان با سابقه درمان ناموفق قبلي، اختلاف معناداري را با گروه كنترل نشان مي‌داد كه در زمينه خلق افسرده، حافظه و تمركز، اضطراب و ترس و نيز جذابيت از نگاه ديگران بارزتر بود و اما شيوع اختلال افسردگي در گروه نابارور ۲۵ درصد به دست آمد، در حالي كه در گروه كنترل ۸/۶ درصد بود.
از مطالعات موجود، اين طور برآورد مي‌شود كه زنان برخوردار از مشكلات باروري به خصوص آن‌هايي كه براي درمان خود تلاش مي‌كنند اما موفق نمي‌شوند، آشفتگي هيجاني پيدا مي‌كنند كه اين امر ضرورت يك مشاوره حرفه‌اي را مي‌طلبد كه نه تنها بر احساسات و تجارب كنوني، بلكه بر سوابق گذشته زوج در خصوص نحوه برخورد با اين موضوع توجه كند و از آنجا كه اثبات نشده واكنش‌هاي رواني جدي در اين افراد شايع باشد، لذا انجام مشاوره‌هاي رواني-اجتماعي مناسب مي‌تواند نقش بسزايي در آماده سازي اين افراد پيش از درمان، حين درمان و پس از انجام اقدامات درماني ايفا كند.
گزارش اين پژوهش كه توسط بهزاد قرباني، زهره بهجتي اردكاني و محمدمهدي آخوندي در مركز تحقيقات بيوتكنولوژي توليد مثل پژوهشكده فناوري‌هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي-ابن سينا صورت گرفته در فصلنامه پايش، پاييز ۸۶ به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

فواید روحی و روانی باغبانی

باغبانی فواید زیادی چه روحی و روانی چه از لحاظ جسمی دارد شما می توانید …

نشانه ها و اثرات مخرب فکر کردن بیش از حد

افراد امروزه مدام در حال فکر کردن به یک یا چند موضوع تکراری در زندگی …