خانه / اخبار علمی پزشکی / شيوه هاي جديد مقابله با پشه ها

شيوه هاي جديد مقابله با پشه ها

راهکارهاي مقابله با پشه ها
هنگامي که سيل به راه مي افتد و پس از آن آبها عقب نشيني مي کنند رشد جمعيت پشه ها در چاله ها و حوضچه هاي برجاي مانده از سيل از کنترل خارج مي شود و مشکلات مضاعفي را بر ساکنان منطقه تحميل مي کند. 
جوزف کونلون مشاور فني انجمن کنترل پشه هاي آمريکا مي گويد پشه ها در همه جا يافت مي شوند. آنها قادرند در هر نوع اقليمي به نشو و نما بپردازند. هر جايي که آب راکد وجود داشته باشد پشه هم هست. پشه ها بيماريهايي نظير ويروس نيل غربي را با خود منتقل مي کنند.
پايگاه اينترنتي LiveScience.com در گزارشي در زمينه شيوه هاي جديد علمي مقابله با پشه ها مي نويسد علم براي اين مشکل راه حل هاي مختلفي به شکل مواد دافع اصلاح شده، پشه هاي تراريخته، و رويکردهاي جديد در طراحي واکسن ها و نيز برخي طرحهاي علمي که در خانه ها قابل اجراست ارايه کرده است.
کنترل کردن فقط پشه ها
گامهاي بلندي که در مسير کنترل پشه ها برداشته شده است شامل ريشه کني و تلاشهايي براي کنترل جمعيت پشه ها است که هدف اين است فقط بر پشه ها تاثير بگذارد و بر ساير حيوانات اثري نداشته باشد.
جيمز استارک مدير اجرايي بخش کنترل پشه متروپوليتن که مسئوليت دفع پشه ها را در مينياپوليس و سنت پول به عهده دارد مي گويد يکي از مهمترين دستاوردها در اين راه مواد کنترل زيست – عقلاني bio-rational است.
اين مواد که در دهه 1980 تهيه شده اند درواقع گونه اي باکتري هستند که بطور طبيعي در زمين هاي باطلاقي يافت مي شوند. اين باکتريها در درون درياچه ها و ساير منابع آبي که محل تولد و رشد و نمو لارو پشه است پاشيده مي شود.

لارو پشه باکتري را مي خورد و باکتري با تخريب ديواره معده حشره آن را از بين مي برد. فقط پشه ها و معدودي از گونه هاي مگس ها مرتبط با پشه در برابر اين باکتري آسيب پذيرند. ساير حيوانات و نيز انسان مي توانند بدون هيچ مشکلي اين باکتري را هضم کند.
اين طرح که يکي از بزرگترين طرح ها در جهان است موفقيت بسيار بالايي بدست آورده است به ويژه هنگامي که با سامانه هاي جديدتر پايگاه داده هاي رايانه اي تلفيق شده است. اين سامانه ها امکان نقشه برداري و رديابي مناطقي که نياز به استفاده از باکتري است فراهم مي سازد.
اما يک شيوه جديد که در واقع تغييري جديد در شيوه قديمي است در آينده اي نزديک محقق خواهد شد.

شيوه عقيم کردن حشره يا SIT شامل پرورش شمار زيادي حشره هاي نر عقيم و رهاسازي آنها در محيط طبيعي است. نرهاي عقيم با هجومي گسترده در رقابت براي جفت يابي از همتايان طبيعي خود پيشي مي گيرند و با به وجود آوردن نسل کاملي از تخم هاي نابارور ، جمعيت حشره را در هم مي کوبند.
اين شيوه تمام پشه ها را نابود نمي کند، اما جمعيت پشه آنقدر پايين نگه مي دارد تا شيوع بيماري مهار شود.
جيمز بکنل حشره شناس محقق و دانشمند اصلي واحد کنترل پشه و مگس USDA مي گويد اين ترفند پيشتر بر روي ساير حشرات نيز موثر بوده است. در تحقيقات گذشته از پرتوافشاني براي عقيم سازي استفاده مي شد، اما اين کار براي پشه ها مشکل زاست زيرا توانايي رقابت براي جفت يابي را در آنها کاهش مي دهد.
اکنون يک شرکت انگليسي به نام Oxytec رويکرد جديدي از SIT را دنبال مي کند و از پشه هايي اصلاح يافته ژنتيکي استفاده مي کند.

بکنل مي گويد پشه ها يک ژن حساس دربرابر پادزيست ها دارند. مي توان با مقدار کمي پادزيست در آزمايشگاه آنها را پرورش داد و به تکثير آنها پرداخت. سپس وقتي در محيط طبيعي رها مي شوند از آنجا که پادزيست طبيعي وجود ندارد ، اين ژنها فعال مي شوند و حشره را عقيم مي گذارند.
براساس مقاله اي که در شماره 21 ماه مه مجله نيچر منتشر شده است اين شيوه مي تواند به زودي در مناطق مورد هجوم مالاريا در مالزي مورد استفاده قرار گيرد.
ساير تلاشها بر کنترل توانايي پشه هاي زنده در انتشار بيماري در بين انسانها معطوف است.

۶۴۳۶۴۸۳۷۴۹۷۳۴۳.jpg

مشهودترين شيوه براي انجام اين کار استفاده از واکسن هاست. براي ويروس تب زرد گرمسيري واکسني وجود دارد، اما در آمريکا براي شايعترين بيماريهايي که از طريق پشه ها منتقل مي شود هيچ واکسني يافت نشده است.
در مورد ويروس نيل غربي واکسني براي اسب ها وجود دارد، اما براي انسانها هنوز چيزي کشف نشده است.
کونلون علت را مشکل بودجه بيان مي کند. توليد و توزيع واکسن هاي انساني يک فرايند فوق العاده پرهزينه است و 10 سال طول مي کشد تا يک طرح به مرحله توليد تجاري برسد. شمار مبتلايان هم آنقدر نيست که يک شرکت بتواند واکسن خود را بر روي آنها آزمايش کند.
اما يک تحول جديد در فناوري واکسن مي تواند اين روند را تغيير دهد. محققان به تازگي در دانشگاه استوني بروک در نيويورک اعلام کردند شيوه جديدي در طراحي واکسن يافته اند که مي تواند بطور بالقوه اين فرايند را سريعتر و ارزانتر سازد.
اين محققان دريافتند از طريق اصلاح ژنتيکي مي توان ويروس ها را ضعيف تر کرد و توانايي تکثير آنها را در بدن کاهش داد. در آزمايشهاي انجام شده ، موشها با دريافت نسخه ضعيف شده واکسن فلج در برابر ويروس وحشي ايمني پيدا کردند. نتايج اين تحقيق در شماره 26 ژوئن مجله “ساينس” منتشر شده است.
محققان مي گويند اين شيوه مي تواند به دانشمندان در تهيه سريعتر واکسن هاي جديد در مقايسه با روشهاي کنوني کمک کند و اساسا مدت زمان تصميم گيري براي يافتن واکسن براي يک ويروس خاص و تهيه يک واکسن موثر را سرعت بخشد.
بيشتر هزينه هاي تهيه واکسن مربوط به آزمايشهاي باليني گسترده است، که اين مشکل احتمالا برطرف نخواهد شد. شيوه جديد مي تواند هزينه هاي اوليه تهيه واکسن را کاهش دهد و بطور بالقوه تهيه واکسن را براي بيماريهايي که درحال حاضر واکسني براي آنها وجود ندارد عملي سازد.
دفع کننده هاي بهتر
يک حوزه مهم ديگر تحقيق مواد دفع کننده بهتر است که مي تواند پشه ها را بطور موثرتر از مردم دور نگه دارد. اولريش برنير محقق USDA و پژوهشگران دانشگاه فلوريدا اخيرا دستاوردهاي بزرگي در اين زمينه داشته اند.
آنها با استفاده از 50 سال اطلاعات در مورد مواد دفع کننده شيميايي، يک برنامه رايانه اي مبتني بر مغز را برنامه ريزي کردند تا ترکيبات و ساختارهاي مولکولي رايج در دفع کننده هاي موثر را بشناسد. سپس برنامه اي براي بررسي 2 هزار ترکيب شيميايي تهيه کردند تا ترکيباتي را که ويژگيهاي مشابه دارند بيابند.
براساس گزارشي که در شماره 27 ماه مه نشريه “Proceedings of the National Academy of Sciences ” منتشر شده است ، محققان 23 ترکيب مصنوعي جديد يافتند که مي تواند از تمام مواد دافع حشرات موجود در بازار بهتر عمل کند.
دروافع رايج ترين مواد کنوني دفع کننده حشرات “DEET” در يک محيط بسته به مدت 17 روز موثر است درحالي که يکي از اين ترکيبات جديد به مدت 85 روز کارايي دارد.
اين نوع تحقيق که مشتمل بر استخراج داده هاست چيز تازه اي نيست، نحوه کاربرد اين شيوه تازگي دارد. محققان سالهاست از اين شيوه براي طراحي داروها استفاده مي کنند، اما حشره شناسان به تازگي به سراغ اين روش رفته اند.
هجوم خانگي
دفع پشه ها نيازمند دسترسي به آزمايشگاه نيست. تنها کاري که بايد انجام داد اجراي سه دستور “دي” است.
زهکشي

لارو پشه ها براي بيرون آمدن از تخم نياز به آب دارند. اما به آب خيلي زيادي نياز ندارند. کونلون مشاهده کرده است که پشه ها در همه جا از تشتک هاي دورريخته شده بطري ها تا چين و چروک هاي tarp به توليد مثل مي پردازند. اما نمي خواهيد شاهد توليدمثل پشه ها در حياط خلوت خانه تان باشد بايد تمام منابع آب راکد را هر چقدر هم کوچک باشد از بين ببريد.
 پوشاک

پشه ها مي توانند از طريق لباسهاي تنگ و چسبان نيش بزنند و لباسهاي تيره رنگ آنها را جذب مي کند. لباسهاي مطلوب مقاوم در برابر پشه لباسهاي گشاد و آستين بلند در رنگ هاي روشن هستند. به ويژه ديدن رنگ زرد براي آنها نامطلوب است. به همين خاطر لامپ هاي زرد bug lights مي تواند در اين زمينه مفيد باشد. آنها پشه ها را دور نمي کنند، اما جذب هم نمي کنند.
*دفاع فقط چهار ماده فعال در حال حاضر مورد تاييد اداره نظارت بر مواد غذايي و دارويي آمريکا رسيده است که به طور موثر و بي خطر پشه ها را دفع مي کنند: DEET ،picaridin ، ir3535 و براي کساني که نوع گياهي را ترجيح مي دهند روغن اوکاليپتوس ليمويي. کونلون مي گويد از آنجايي که مواد ضد حشره بسياري در بازار وجود دارد که بي اثرند جستجو براي اين مواد با اهميت است.
داروهاي رايج عامي نظير سير و ويتامين ب يک در تحقيقات double blind بي فايده شناخته شده اند. روغن درخت ميخک که به يک دفع کننده پشه ها شهرت دارد فقط در غلظت هاي بالا که مي تواند پوست انسان را بسوزاند. بنابراين کارايي دارد اما نه در مقادير پايين.
 

همچنین بررسی کنید

دانستنی های مهم درباره عمل لیزیک و لازک چشم

برای انتخاب بهترین روش عمل چشم باید تمام حقایق از معایب و مزایای لیزیک و …

چگونه سبک زندگی فعال و پر تحرک سالمی داشته باشیم؟

ایجاد یک سبک زندگی فعال و سالم در زندگی نیازمند رفتن به باشگاهها و داشتن …