خانه / اخبار اجتماعي / زيباسازي کنار جاده ها به رانندگان آرامش روحي مي دهد

زيباسازي کنار جاده ها به رانندگان آرامش روحي مي دهد

زيباسازي کنار جاده ها باعث کاهش استرس و رفتار تهاجمي رانندگان مي شود
زيبا سازي کنار جاده ها، از باغچه هاي کوچک و پرگلي که داوطلبان محلي با دقت از آن ها نگهداري مي کنند گرفته تا طرح هاي عظيم درختکاري و گلکاري گسترده، علاوه بر زيباسازي محيط، در کاهش استرس، خستگي و رفتار تهاجمي رانندگان موثر است و به ايمني بزرگراهها نيز کمک مي کند.

 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، تحقيقات جديد تاييدي است بر اين که اجراي طرح هاي مقرون به صرفه گلکاري و ايجاد باغ در کنار بزرگراه ها و جاده ها مي تواند باعث ارتقاء آبادي ها و شهرهاي کنار جاده و نيز بالا رفتن کيفيت زندگي ساکنان و مسافران شود.
در مقاله اي که در شماره اخير مجله فناوري باغباني به چاپ رسيده از “باغهاي خطي” ياد شده است.

ايجاد “باغهاي خطي”، يا “باغ راه” شيوه اي جديد و دو منظوره براي ارتقاي کيفيت کنار جاده هاست ضمن آن که باغهاي آموزشي براي دانش آموزان و دانشجويان و اهالي محل نيز فراهم مي کند.
دکتر ساندرا ويلسون ، استاديار باغباني زيست محيطي در مرکز تحقيقات و آمورش دانشگاه فلوريدا و گروهي از محققان، در طول جاده ورودي به دانشگاه فلوريدا و وزارت کشاورزي امريکا در اين ايالت، يک “باغ راه” را طراحي و اجرا کردند.
اين استاد دانشگاه گفت”فکر ايجاد “باغهاي خطي” زماني به وجود آمد که باغهاي موجود دانشگاه که به عنوان آزمايشگاههايي براي آموزش دانشجويان مورد استفاده قرار مي گيرد به حداکثر ظرفيت خود رسيد.”
او گفت ” ما به دنبال راهي براي آموزش و شناساندن گياهان به دانشجويان خود در يک فضاي محدود بوديم و به موازات اين نياز ما، جامعه محلي نيز به افزايش و ارتقاي پروژه هاي زيباسازي کنارجاده اي علاقه نشان مي داد.”
با هزينه اي اندک و با کمک دانشجويان و استادان، باغ راه جديدي در دانشگاه ايجاد شد که از آن براي آموزش تجربي دانشجويان پنج درس دانشگاهي استفاده مي شود.

علاوه بر اين، دانش آموزان و دانشجويان ديگر دانشگاهها و اعضاي انجمن هاي باغباني محلي نيز از اين باغها استفاده مي کنند.
ساکنان محل و مسافراني که از کنار اين باغها عبور مي کنند نيز از منظره لذت مي برند و در نهايت مي توان گفت ايجاد بسترهاي گل و گياه و کاشت درخت در کنار جاده ها از هر لحاظ مفيد است.
 

همچنین بررسی کنید

شدت یافتن پرخاشگری کودکان در روزهای کرونایی

پرخاشگری در کودکان پدیده شایعی است که به صورت‌های مختلف جسمانی، عاطفی و تنش قابل …

علائم جسمی و فیزیکی افسردگی

افسردگی با حالت اندوه داشتن متفاوت است و برای تشخیص این دو از یکدیگر می …