در شماره ماه نوامبر مجله “‪of General Psychiatry‬ ‪ “Archives‬منتشر شده : یک جهش خاص ژنتیکی و پایین بودن وزن به هنگام تولد احتمال بروز رفتارهای ضداجتماعی را در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کمبود توجه افزایش می‌دهد. ۳/۹/۸۴

جهش ژنتیکی و وزن زمان تولد در بروز رفتارهای ضداجتماعی نقش دارد‪‬
یک جهش خاص ژنتیکی و پایین بودن وزن به هنگام تولد احتمال بروز رفتارهای ضداجتماعی را در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کمبود توجه افزایش می‌دهد.

دکتر آنیتا تاپار و همکارانش از دانشگاه کاردیف در ویلز تغییرات دو اسید آمینه مرتبط با ژن ‪ (catechol O-methyltransferase) COMT‬را در پیش بینی رفتار ضداجتماعی در کودکان پرخطر بررسی کردند. در این مطالعه نقش وزن زمان تولد کودکان نیز ارزیابی شد.

این تحقیق از سال ‪ ۱۹۹۷‬تا ‪ ۲۰۰۳‬بر روی ‪ ۲۴۰‬کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی کمبود توجه انجام شد.

این افراد تحت ارزیابی‌های جامع استاندارد شامل سنجش رفتار ضد اجتماعی و بهره هوشی قرار گرفتند. تغییرات دو اسید آمینه ‪ methionine‬و ‪ valine‬در ژن ‪ COMT‬نیز در این افراد بررسی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد کودکانی که دچار جهش در ژن ‪ COMT‬بودند یا وزن آنها در هنگام تولد کمتر از حد طبیعی بوده است بیشتر احتمال دارد رفتار ضداجتماعی از خود نشان دهند.

میزان رفتار ضداجتماعی در کودکانی که دچار جهش ژنتیکی بوده و با وزن کمتر از ‪ ۲۵۰۰‬گرم بدنیا آمده‌اند بیشتر بود. این ارتباط مستقل از تاثیر سن، جنسیت، بهره هوشی کلامی، و بهره هوشی عملکردی بود.

این جهش ژنتیکی خاص نه تنها به پیشگویی رفتار ضداجتماعی کمک می‌کند بللکه این کودکان را در برابر آثار ناشی از وزن کم زمان تولد آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

مشروح این مطالعه در شماره ماه نوامبر مجله “‪of General Psychiatry‬ ‪ “Archives‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

فواید دوش گرفتن در صبح

کسانی که پوست‌ شان چرب است بهتر است که صبح‌ها دوش بگیرند زیرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام کردن در شب بهترین داروی بی‌خوابی است و مانند قرص‌های آرامبخش عمل می‌کند. با …