خانه / اخبار علوم پايه / در شماره ماه نوامبر مجله “‪of General Psychiatry‬ ‪ “Archives‬منتشر شده : يك جهش خاص ژنتيكي و پايين بودن وزن به هنگام تولد احتمال بروز رفتارهاي ضداجتماعي را در كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي كمبود توجه افزايش مي‌دهد. 3/9/84

در شماره ماه نوامبر مجله “‪of General Psychiatry‬ ‪ “Archives‬منتشر شده : يك جهش خاص ژنتيكي و پايين بودن وزن به هنگام تولد احتمال بروز رفتارهاي ضداجتماعي را در كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي كمبود توجه افزايش مي‌دهد. 3/9/84

جهش ژنتيكي و وزن زمان تولد در بروز رفتارهاي ضداجتماعي نقش دارد‪‬
يك جهش خاص ژنتيكي و پايين بودن وزن به هنگام تولد احتمال بروز رفتارهاي ضداجتماعي را در كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي كمبود توجه افزايش مي‌دهد.

دكتر آنيتا تاپار و همكارانش از دانشگاه كارديف در ويلز تغييرات دو اسيد آمينه مرتبط با ژن ‪ (catechol O-methyltransferase) COMT‬را در پيش بيني رفتار ضداجتماعي در كودكان پرخطر بررسي كردند. در اين مطالعه نقش وزن زمان تولد كودكان نيز ارزيابي شد.

اين تحقيق از سال ‪ ۱۹۹۷‬تا ‪ ۲۰۰۳‬بر روي ‪ ۲۴۰‬كودك مبتلا به اختلال بيش فعالي كمبود توجه انجام شد.

اين افراد تحت ارزيابي‌هاي جامع استاندارد شامل سنجش رفتار ضد اجتماعي و بهره هوشي قرار گرفتند. تغييرات دو اسيد آمينه ‪ methionine‬و ‪ valine‬در ژن ‪ COMT‬نيز در اين افراد بررسي شد.

نتايج بدست آمده نشان داد كودكاني كه دچار جهش در ژن ‪ COMT‬بودند يا وزن آنها در هنگام تولد كمتر از حد طبيعي بوده است بيشتر احتمال دارد رفتار ضداجتماعي از خود نشان دهند.

ميزان رفتار ضداجتماعي در كودكاني كه دچار جهش ژنتيكي بوده و با وزن كمتر از ‪ ۲۵۰۰‬گرم بدنيا آمده‌اند بيشتر بود. اين ارتباط مستقل از تاثير سن، جنسيت، بهره هوشي كلامي، و بهره هوشي عملكردي بود.

اين جهش ژنتيكي خاص نه تنها به پيشگويي رفتار ضداجتماعي كمك مي‌كند بللكه اين كودكان را در برابر آثار ناشي از وزن كم زمان تولد آسيب‌پذيرتر مي‌سازد.

مشروح اين مطالعه در شماره ماه نوامبر مجله “‪of General Psychiatry‬ ‪ “Archives‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …