خانه / اخبار علوم پايه / در شماره ماه نوامبر مجله “‪clinical nutrition‬ ‪ “american journal of‬منتشر شده : مواد غذايي حاوي كلسيم بهتر از مكمل‌ها به استخوانها استحكام مي‌بخشند ‪۸۴/۰۹/3‬

در شماره ماه نوامبر مجله “‪clinical nutrition‬ ‪ “american journal of‬منتشر شده : مواد غذايي حاوي كلسيم بهتر از مكمل‌ها به استخوانها استحكام مي‌بخشند ‪۸۴/۰۹/3‬

مواد غذايي حاوي كلسيم بهتر از مكمل‌ها به استخوانها استحكام مي‌بخشند ‪‬
محققان فنلاندي مي‌گويند مصرف مواد غذايي حاوي كلسيم بيشتر از مكملهاي كلسيم توده استخواني را در دختران جوان افزايش مي‌دهد.
با اين حال كودكاني كه تغذيه آنها كلسيم مورد نياز بدنشان را تامين مي‌كند مصرف كلسيم اضافي فايده‌اي براي آنها دربرندارد.

دكتر سولين چنگ از دانشگاه جيواسكيل در فنلاند براي آنكه دريابد چگونه مي‌توان توده استخواني كودكان را طي رشد سريع دوران بلوغ كه ‪ ۶۰‬درصد توده استخواني بزرگسالي در اين دوران جمع مي‌شود به حداكثر برساند و نيز پيشگيري از پوكي استخوان در بزرگسالي دست به انجام اين تحقيق زدند.

چنگ و همكارانش به مدت دو سال ‪ ۱۹۵‬دختر سالم ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬ساله را كه ميزان مصرف كلسيم در آنها كمتر از ميزان توصيه شده ‪ ۹۰۰‬ميليگرم در روز بود بررسي كردند. اين دختران به چهار گروه تقسيم شدند، هر گروه قرصهاي كلسيم هزار ميلي گرمي، يا قرصهاي ويتامين دي ‪ ۲۰۰‬واحد بين‌المللي و هزار ميليگرمي كلسيم، يا پنير كم چربي(حاوي هزار ميليگرم كلسيم) يا قرصهاي دارونما مصرف كردند.

محققان تاثير مكملهاي كلسيم را بر توده استخواني و تركيب بدن بررسي كردند و با استفاده از آمارهاي سنتي و نيز الگوي جديدي كه ميزان رشد بدن را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد نتايج بدست آمده را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند.

محققان فوايد بيشتري را در گروهي كه پنير مصرف كردند مشاهده نمودند.

بااين حال هيچ يك از اين روشها تاثير مفيدي بر سرعت رشد هر فرد نداشت.

اين امر به آن معناست كه اگر مصرف كلسيم حاصل از مواد غذايي از حد معيني فراتر رود فايده بيشتري براي بدن ندارد.

در اين مطالعه بيشتر شركت‌كنندگان مقدار كافي كلسيم در رژيم غذايي خود دريافت مي‌كردند. ميزان مصرف كلسيم غذايي فقط در يك درصد دختران كمتر از ‪ ۴۰۰‬ميليگرم در روز است. در كشورهاي شمال اروپا مردم كلسيم كافي مصرف مي‌كنند.

نتايج اين مطالعه در شماره ماه نوامبر مجله “‪clinical nutrition‬ ‪ “american journal of‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …