دانشمندان نحوه انتقال پیامها بین سلولهای عصبی را کشف کردند ‪۸۴/۰۹/۳‬

دانشمندان نحوه انتقال پیامها بین سلولهای عصبی را کشف کردند ‬
تازه‌ترین پژوهشهای زیست-عصب شناسان نشان می‌دهد شیوه انتقال پیامها میان سلولهای عصبی از طریق باز و بسته شدن مجاری خاصی که با ولتاژ یونهای باردار عمل می‌کند، به مراتب پیچیده‌تر از آن است که در گذشته تصور می‌شد.

اندازه‌گیری میزان باز و بسته شدن این مجاری کار دشواری است، اما به نوشته نشریه علمی “‪ ، “Cell‬کاربرد یک روش تازه نشان می‌دهد بخش اسکن‌کننده پروتیین در این مجاری که به نام بخش “اس‪ (S4) “۴‬نامیده می‌شود، در پاسخ به تغییر در ولتاژ روی غشا بیرونی سلول به میزان ‪ ۱/۵‬تا ‪ ۲‬نانومتر حرکت می‌کند.

“رودریک مک کینون” از دانشگاه راکفلر در نیویورک که این اندازه‌گیریها را به اتفاق همکارانش انجام داده برای دستیابی به نتیجه مورد نظر از روش جالبی بهره گرفته است.

مک کینیون و دوستانش مولکولهای با طول معلوم و شناخته شده را به بخشهای مختلف مجرای انتقال یون پتاسیم در روی نرون‌ها یا سلولهای عصبی متصل کردند و آنگاه با استفاده از این مولکولها به عنوان خط کش میزان جابجایی دروازه‌های یونی را اندازه گرفتند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …