خانه / اخبار تغذیه / غذاهاي ارگانيک بهتر ازغذاهايي که با استفاده از سموم نباتي و مواد شيميايي پرورش يافته اند، نیستند.

غذاهاي ارگانيک بهتر ازغذاهايي که با استفاده از سموم نباتي و مواد شيميايي پرورش يافته اند، نیستند.

محصولات ارگانيک بهتر از ديگر محصولات نيستند .
طبق يک تحقيق جديد، هيچ مدرکي براي حمايت از اين ديدگاه وجود ندارد که محصولاتي که بدون استفاده از کود شيميايي و آفت کش ها پرورش يافته اند حاوي عناصر اصلي و حياتي بيشتري هستند. 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از مجله “علوم غذا و کشاورزي انجمن صنعت شيمي” ، هيچ مدرکي براي حمايت از اين استدلال که غذاهاي ارگانيک بهتر از غذاهايي هستند که با استفاده از سموم نباتي و مواد شيميايي پرورش يافته اند، وجود ندارد.
بسياري از افراد با اين گمان که غذاهاي ارگانيک از غذاهايي که با استفاده از مواد شيميايي و آفت کش ها پرورش يافته اند بهتر هستند، اين محصولات را حدود 30 درصد گرانتر از محصولات مشابه خريداري مي کنند.
اما اين تحقيق که توسط دکتر “سوزان بوگل” و همکارانش در “بخش تغذيه انسان” دانشگاه کپنهاگ” انجام شده است، نشان مي دهد که هيچ مدرک روشني براي حمايت از اين ديدگاه وجود ندارد.
در اين مطالعه که براي اولين بار حفظ مواد معدني و عناصر کمينه(trace elements) مورد بررسي قرار گرفته است، به حيوانات يک رژيم غذايي داده شد که در آن محصولات با سه روش مختلف کشاورزي در دو فصل پرورش يافته بودند.
روش اول کشت شامل پرورش سبزيجات در خاکي مي شد که مواد مغذي آن به دليل استفاده از کود حيواني کم بود و از هيچ سم نباتي استفاده نمي شد.
در روش دوم باز هم مواد مغذي خاک به دليل استفاده انحصاري از کود حيواني کم بود اما در اين روش از آفت کش ها به ميزان بيشتري از آنچه مقررات مجاز شمرده بود، استفاده شد.
در روش سوم هم با استفاده از کود شيميايي ميزان مواد مغذي خاک را بالا بردند و هم از آفت کش ها به اندازه مجاز استفاده کردند.
در اين آزمايش محصولات در زمينه هاي کشت نزديک بهم در يک خاک و در يک زمان کاشته شدند و در نتيجه از شرايط آبي يکساني نيز برخوردار بودند. برداشت از هر سه زمين همزمان انجام شد.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که سطح عناصر اصلي و کمينه ميوه ها و سبزيجاتي که با اين سه روش کشت پرورش يافته بودند هيچ تفاوتي با هم ندارند.
محصولات که بدون استفاده از کود شيميايي و آفت کش ها پرورش يافته بودند و محصولاتي که بصورت معمولي پرورش يافته بودند در جريان يک دوره دو ساله به حيوانات داده شد و جذب و دفع مواد معدني مختلف و عناصر کمينه اندازه گيري شد.
يک بار ديگر نتايج نشان دادند که بدون توجه به نحوه پرورش، در اين محصولات هيچ تفاوتي در ميزان حفظ اين عناصر وجود ندارد.
دکتر بوگل گفت، از لحاظ آماري تفاوتي ميان سيستم هاي کشت که نماينده روش هاي توليد ارگانيک و معمولي هستند ديده نشد بنابراين اين مطالعه از اين اعتقاد که محصولات غذايي آلي نسبت به محصولات غذايي که بصورت معمولي پرورش يافته اند حاوي عناصر اصلي و کمينه بيشتري هستند، تاييد نمي کنند.
 

همچنین بررسی کنید

علت مالیدن پاها به هم در زمان خواب چیست؟

بسیاری از افراد عادت دارند که در زمان خواب پاهای خود را به هم می …

توصیه‌های کلیدی برای درمان درد‌های عصبی

بسیاری از افرادی که به گلوتن آلرژی دارند و از درد عصبی رنج می‌برند می‌توانند …