سه دانشکده در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیم سال اول سال تحصیلی جدید راه اندازی خواهد شد.

سه دانشکده در دانشگاه علوم بهزیستی راه اندازی می شود .
سه دانشکده در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیم سال اول سال تحصیلی جدید راه اندازی خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، با گذشت حدود ۱۵ سال از تاسیس این دانشگاه و اضافه شدن گروه های آموزشی و تخصصی مورد نیاز جامعه، لازم است دانشکده های جدیدی به این دانشگاه اضافه شود.
به دنبال موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، بستر مناسب برای راه اندازی دانشکده های جدید را در دستور کار خود قرار داده است و ساختمان و فضای مربوط به آن در شهریورماه ماه امسال به بهره برداری می رسد.
این سه دانشکده شامل دانشکده علوم توانبخشی ، دانشکده علوم تربیتی و رفاه اجتماعی و دانشکده علوم رفتاری است که هر یک از گروه های آموزشی و پژوهشی با توجه به نوع فعالیت خود زیر مجموعه این دانشکده ها خواهند شد

همچنین بررسی کنید

ابداع کِرم‌های رباتیک که به طور مستقیم تومورها را از بین می ببرند

تومورهای مغزی بیماری‌های نادری هستند که ۲٪ از کل مرگ‌ومیرهای ناشی از سرطان را به …

ارتباط آلودگی هوا با شیزوفرنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران کودکی با خطر …