گرسنگى در نیجر :دبیر کل سازمان ملل بر بالین یک کودک گرسنه.

پس از یک مدت طولانى خشکسالى اکنون تقریبا ۲ و نیم میلیون نفر در کشور آفریقائى نیجر در معرض خطر گرسنگى قرار دارند و وضعیت در کشورهاى مالى و بورکینا فاسو نیز بحرانى است.

روز سه شنبه این هفته کوفى عنان دبیر کل سازمان ملل براى مدت دو روز عازم نیجر شد تا با مقامات این کشور و سازمانهاى امداد رسانى در مورد راههاى برون رفت از این بحران به بحث و گفتگو بنشیند. اینگونه بنظر میرسد که بازدید دبیر کل سازمان ملل از نیجر تنها با هدف حمایت از مدیریت برنامه کمک رسانى این سازمان به آسیب دیدگان از بلایا و فجایع است که اکنون مورد انتقاد قرار گرفته اند. سازمان امداد رسانى پزشکان بدون مرز با انتقاد از روند کمک رسانى سازمان ملل آن را ناکافى و بدون کارآئى خواند. واقعیت این است، درست زمانى که همه کمک هاى جهانى براى قربانیان فاجعه تسونامى ارسال میشد، امدادگران در نیجر فریاد کمک خواهى برآوردند، اما در آن زمان گوش شنوائى براى آن وجود نداشت. اما واقعیت دیگر نیز این است که عدم نشان دادن عکس العمل از سوى سازمان ملل، ناشى از رفتار دولت نیجر بود. ممدو تانجا رئیس جمهور نیجر بطور سیتماتیک خطر بروز گرسنگى در کشورش را رد و ادعا داشت که دولت وى از پس موضوع برخواهد آمد. به همین خاطر هم عنان باید وظیفه و تکلیف سیاسى رهبران نیامى در مقابله با این فاجعه انسانى را به آنان گوشزد نماید و دیگر اینکه سواستفاده کارمندان دولت از کمک هاى جهانى و تقسیم آن بر اساس منافع قبیله اى از سوى جامعه جهانى تحمل نخواهد شد.

اما نیجر مثال بارزى از یک کشور توسعه نیافته است. جمعیت نیجر تنها در دو نسل از ۲ میلیون به ۱۲ میلیون نفر افزایش یافته که رشد جمعیت آن سالانه برابر ۳ درصد است و زنان این کشور بطور میانگین هشت کودک بدنیا مىآورند. اقتصاد نیجر تماما به کشاورزى و دامپرورى وابسته است و جائى در بازارهاى جهانى و کسب درآمد ارزى از این راه براى آن وجود ندارد. دلیل آن هم بسیار واضح است، کشاورزان نیجر هنوز از روش و ابزار بسیار قدیمى استفاده میکنند. اغلب کشاورزان هنوز با کج بیل کار میکنند و تراکتور پدیده ناشناخته اى است. «بورما دودو» دبیر کل اتحادیه دامداران در این باره چنین میگوید:«قبل از هر چیز باید بگویم که نیجر سیاست خود را اصلا انطباق نداده است. از زمانى که یادم هست تا به امروز ما با همان تکنیک و همان ابزار کار میکنیم و هیچ پیشرفتى دیده نمیشود».

از سوى دیگر صحرا هرسال بسوى جنوب پیشروى دارد و بخش هاى وسیعى از مراتع و مزارع این کشور را نابود میسازد که حاصل آن رقابتهاى خونین قبائل، کشاورزان و دامداران بر سر زمین است. «بورما دودو» که خود بر اثر خشکسالى همه گاوهایش را از دست داده، در این باره چنین میگوید:«اغلب دامداران در شمال زندگى کنند که هم خشکسالى و هم آفت ملخ، خسارات غیر قابل جبرانى به آنها وارد ساخته است. قبلا دامداران اگر در شمال با مشکل روبرو بودند میتوانستند گله هاى خود را به جنوب ببرند، اما اکنون زمینهاى جنوب کشور همه داراى حصار شده و زیر کشت رفته اند و یا در آن باغدارى میکنند».

اما یکى از مهمترین مشکلات ساختارى در نیجر همانا معضل بى سوادى است که حتى آمار بى سوادان در میان زنان رقم غیر قابل باور ۹۳ درصد میباشد. اما مهتر اینکه کودکان نیجر بجاى رفتن به مدارس، اکنون سالهاست به مدارس قرآن میروند که از سوى برخى از کشورهاى عربى و دیگر همسایه نیجر، یعنى نیجریه احداث شده و تامین مالى میشوند. در مناطق جنوبى نیجر، بخصوص منطقه مرادى، اسلام افراطى جاى پاى خود را باز کرده و به همین خاطر هم از سوى پنتاگون و مقامات نظامى آمریکائى بعنوان منطقه اى که تروریسم اسلامى در آن وجود دارد ارزیابى میشود.

بنا بر این یکى از کلیدهاى اصلى توسعه اقتصادى، همانا آموزش و پرورش است. تا زمانى که بى سوادى حاکم است، نه امکان استفاده از روش هاى نوین کشاورزى وجود دارد و نه امکان استفاده بهینه از منابع آب و نه امکان کنترل موالید.

امداد رسانى، وظیفه اى است انسانى، اما مهم این است که یک سیاست با ثبات و درازمدت براى توسعه اقتصادى منطقه ساحل که تنها به نیجر محدود نمیشود اعمال شود وگرنه نسل آینده آفریقا نیز محکوم به تکرار گذشته آن خواهد شد.

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …