خانه / اخبار دانشگاه ها / معاون سلامت سازمان خدمات درماني در رابطه با طرح پزشک خانواده گفت: مسووليت‌پذيری در مراكز درمانی دولتی پايين و هزينه‌های سرباری آن زياد است

معاون سلامت سازمان خدمات درماني در رابطه با طرح پزشک خانواده گفت: مسووليت‌پذيری در مراكز درمانی دولتی پايين و هزينه‌های سرباری آن زياد است

بررسی طرح پزشک خانواده در گفتگو با دكتر غفاري معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني

معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني :  سازمان بيمه تمامي تعهدات خود و هزينه خدمات انجام شده را پرداخت كرده است، اما اگر كساني انتظار داشته باشند، هزينه خدماتي را كه ارائه نكرده را دريافت كند، شرمنده آن‌ها هستيم؛ چون امكان چنين كاري را نداريم. وی همچنین عنوان کرد : مسووليت‌پذيري در مراكز درماني دولتي پايين و هزينه‌هاي سرباري آن زياد است

طرح پزشك خانواده درنيمه دوم سال با مشكلات اعتباري روبرومي‌شود.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا ،  معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني، سه چالش عمده طرح پزشك خانواده در روستاها را مشكلات ساختاري، وضعيت اعتباري و نگاه‌هاي بخشي دانست و گفت: برخي ديدگاه‌هاي انحصارطلبانه‌اي كه نظارت بيمه را بر خدمات تحمل ‌نمي‌كند، تهديدي براي طرح بيمه درمان روستاييان به شمار مي‌رود.

دكتر غفاري گفت : سرانه بيمه درمان روستاييان را بسيار كمتر از سرانه مصوب شهرنشينان دانست و در اين باره تصريح كرد: در سال 85، سرانه درمان روستاييان 41 درصد كمتر از سرانه كاركنان دولت بود (59 درصد سرانه كاركنان دولت) و متاسفانه در سال 86 و 87 اين ميزان سير نزولي يافت.
سرانه 1800 توماني روستاييان در برابر سرانه 5500 توماني شهرنشينان

ايجاد كسري بودجه در صندوق بيمه روستاييان از سال 86
وي ادامه داد: سرانه درمان روستاييان در سال 86، معادل 46 درصد سرانه شهرنشينان و در سال 87 معادل 34 درصد سرانه شهرنشينان بوده است. به عبارت ديگر در حالي كه در سال جاري سرانه درمان شهرنشينان، پنج هزار و500 تومان تعيين شد، اين رقم براي روستاييان به يك‌هزار و850 تومان مي‌رسد.

معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني، با اذعان به اين كه در دو سال اول شروع طرح بيمه روستاييان يعني در سال‌هاي 84 و 85 به دليل مجهز نشدن تمامي مراكز درماني، كامل نبودن دسترسي روستاييان به پزشك خانواده و كامل نشدن جمعيت تحت پوشش، مشكلات اعتباري وجود نداشت، افزود: اما از سال 86 به دليل افزايش تعداد بيمه‌شدگان، دسترسي به خدمات و افزايش سنواتي تعرفه‌ها و همچنين به دليل كاهش سرانه درمان نسبت به سال قبل در حالي كه اعتبارات اين طرح از سال 85 تاكنون ثابت بود، كسري بودجه در صندوق بيمه روستاييان ايجاد شد.

غفاري در مورد نحوه جبران كسري ايجاد شده، اظهار كرد: هزينه‌هاي پايان سال 86 در سال 87 و از محل اعتبارات سال جاري پرداخت شد؛ اما بايد توجه كرد، استفاده از چنين روش‌هايي باعث انباشته شدن كسري‌ها در صندوق بيمه روستاييان مي‌شود. پس بايد فكر عاجلي براي رفع كمبودهاي اعتباري اتخاذ شود.

پرداخت نشدن تعهدات مالي ناشي از اجراي طرح پزشك خانواده از سوي سازمان بيمه خدمات درماني يا وزارت رفاه را به شدت رد مي‌كنيم

وي در برابر اين كه گاهي شنيده مي‌شود، سازمان بيمه خدمات درماني يا وزارت رفاه تعهدات مالي ناشي از اجراي طرح پزشك خانواده در سال گذشته را پرداخت نكرده است، اظهار كرد: به شدت اين موضوع را رد مي‌كنيم. سازمان بيمه تمامي تعهدات خود و هزينه خدمات انجام شده را پرداخت كرده است، اما اگر كساني انتظار داشته باشند، هزينه خدماتي را كه ارائه نكرده را دريافت كند، شرمنده آن‌ها هستيم؛ چون امكان چنين كاري را نداريم. در عين حال به مراكز درماني طرف قرار داد مي‌گوييم، اگر خدمتي ارائه كرده‌اند و هزينه آن از سوي بيمه پرداخت نشده است، را اعلام كنند.
براي اجراي طرح پزشك خانواده در نيمه دوم سال با مشكلات اعتباري مواجه مي‌شويم
معاون سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به اين كه با اعتبارات بسيار كم منظور شده براي طرح پزشك خانواده در سال جاري، بر ميزان مشكلات اعتباري افزوده شده است، تاكيد كرد: با اعتبار منظور شده، در شش ماهه دوم امسال با مشكل مواجه خواهيم بود. البته با تلاش‌هاي صورت گرفته، تاكنون پرداخت‌ها بدون وقفه انجام شده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز به دنبال تامين منابع لازم براي قوت و استمرار اين طرح ملي است.
علي‌رغم كاهش9 درصدي سرانه بيمه درمان روستاييان، سرانه خدمات سطح يك، 14 درصد افزايش يافته است

همزمان با افزايش 25 درصدي هزينه‌هاي درماني سطوح دو و سه، سرانه درمان تخصصي اين سطوح22 درصد كاهش يافته است
به گفته غفاري، علي‌رغم كاهش 9 درصدي سرانه بيمه درمان روستاييان در سال جاري نسبت به سال گذشته، سازمان بيمه خدمات درماني با توجه به اهميت خدمات سطح يك و نقش پزشك خانواده، سرانه سطح يك خدمات درماني روستاييان را كه در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي قرار مي‌دهد، 14 درصد افزايش داده است.

وي در ادامه اين موضوع گفت: براي تامين خدمات سطح يك درمان روستاييان، ناچارا سرانه سطح دو و سه كه بايد بابت خدمات تخصصي و فوق تخصصي هزينه شود، را 22 درصد كاهش داده‌ايم. همچنين اين كاهش 22 درصدي در سرانه سطح دو و سه، در حالي رخ داده كه هزينه‌هاي درماني اين سطوح براي سال جاري افزايشي 25 درصدي داشته است.
جدايي پزشكان خانواده از سطوح درماني دو وسه باعث شده، نظارت دقيقي بر روند درماني بيماران وجود نداشته باشد

از نظر معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني، چالش‌هاي ساختاري از ديگر مشكلات پيش روي اجراي طرح پزشك خانواده است.
غفاري در اين باره نيز به گفت: در حال حاضر پزشكان خانواده، مديريت كاملي بر تمامي خدمات ارائه شده ندارند و تنها ارائه و مديريت خدمات سطح اول بر عهده آن‌هاست. بنابراين جدايي آن‌ها از سطوح درماني دوم و سوم باعث شده، نظارت دقيقي بر روند درماني بيماران نداشته باشند.
مسووليت‌پذيري در مراكز درماني دولتي پايين و هزينه‌هاي سرباري آن زياد است

كارايي سيستم‌هاي دولتي حد خاصي دارد و بالاتر از آن نمي‌تواند برود
غفاري با انتقاد از اين كه به دليل شرايط موجود، بيمه‌شدگان روستايي خدمات سطح يك را صرفا مي‌توانند، از مراكز بهداشتي و درماني دولتي دريافت كنند، در مورد ويژگي‌هاي اين مراكز، عنوان كرد: در اين مراكز علاوه بر هدر رفتن منابع، اطميناني از اين كه تمامي اعتبارات براي خدمات تعريف شده، صرف ‌شود، وجود ندارد.

معاون بيمه‌هاي سلامت سازمان بيمه خدمات درماني، در مورد ويژگي ديگر مراكز و بيمارستان‌هاي دولتي و وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، اضافه كرد: كارايي سيستم‌هاي دولتي حد خاصي دارد و بالاتر از آن نمي‌تواند، برود. همچنين مسووليت‌پذيري در اين مراكز پايين و هزينه‌هاي سرباري آن زياد است.
براي آنكه مجبور نباشيم خدمات را صرفا از مراكز دولتي دريافت كنيم، بايد جامعه پزشكي بخش خصوصي را در طرح پزشك خانواده سهيم كنيم
غفاري با بيان اين كه زماني كه خدمات به صورت انحصاري توسط يك مرجع ارائه شود، نمي‌توان انتظار ارائه مناسب خدمات را داشت، بيان كرد: معتقديم براي گسترش طرح پزشك خانواده در شهرها، بايد جامعه پزشكي بخش خصوصي را نيز در اين طرح سهيم كنيم تا مجبور نباشيم، خدمات را صرفا از مراكز وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دريافت كنيم.

وي ضمن تاكيد بر جايگاه برنامه ملي پزشك خانواده و تلاش وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه براي توسعه و اجراي صحيح آن، اقدامات ارزنده و زيربنايي وزارت بهداشت براي زمينه‌سازي‌هاي لازم از جمله ايجاد «رشته تخصصي پزشك خانواده» و هدايت جامعه پزشكي به اين سمت را مورد قدرداني قرار داد.

همچنین بررسی کنید

چه دمایی در بدن دمای بسیار بالا محسوب می شود ؟

مواقعی که گرمای بدن کمتر یا بیشتر از حد طبیعی باشد به احتمال فراوان مشکلی …

لرزش ناشی از دارو چیست؟

لرزش های غیر ارادی دست و پا یا اندام های دیگر بدن فقط از علائم …