اصلاح ژنتیکی پنبه ، باعث پیداش ژن آفت کش بی تی Bt ونابودی آفت محصولات شده است

اصلاح ژنتیکی پنبه در چین باعث کاهش جمعیت کلی آفات شد .
یک تحقیق در شمال چین نشان داد یک نوع پنبه که به نحوی اصلاح ژنتیکی شده بود که ژن آفت کش بی تی Btدر آن بارز شود، نه تنها از میزان آفت در این محصول کاست، بلکه جمعیت آفت در محصولات اصلاح نشده اطراف را نیز کاهش داد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از سایت یورکالرت، این دستاورد که در تازه ترین شماره مجله “ساینس” چاپ شده می تواند ایده های نوید بخشی برای مهار افت ها و افزایش قابل توجه برداشت محصول در اینده به دنبال داشته باشد.
نویسندگان این گزارش در یک نشست مطبوعاتی که توسط مجله ساینس و ناشر آن ، جامعه علمی بین المللی (AAAS) تشکیل شد، دستاوردهای جدید در مورد پنبه تراریخته را با روزنامه نگاران زبده علمی چین مورد بحث قرار دادند.
در این نشست مطبوعاتی اطلاعات مربوط به کشت پنبه بی تی در شش استان شمال چین از سال ۱۹۹۷تا ۲۰۰۷ تشریح شد. ده میلیون کشاورز که بنیه مالی ضعیفی داشتند، این پنبه اصلاح شده را در ۳۸میلیون هکتار زمین کشاورزی و توسط کاشته بود. سپس این اطلاعات با داده های مربوط به میزان افت در این منطقه با محوریت یک افت مهم پنبه در چین مقایسه شد.
پنبه بی تی بیشتر لارو های آفت می کشد و به این ترتیب جمعیت این حشره را به شدت کاهش می دهد.
آمار نشان داد میزان آفت غوزه پنبه به ویژه در سالهای ۲۰۰۲تا ۲۰۰۶ به میزان قابل توجهی کاسته شد.
دانشمندان، این امر را ناشی از کاشت بذر تراریخته پنبه بی تی به همراه دما و بارندگی مطلوب دانستند و تایید کردند که پنبه بی تی عامل سرکوب آفتها در پنبه و چندین محصول اصلاح نشده یا غیرتراریخته بعداز ده سال بوده است.
دکتر کنگ مین وو از فرهنگستان علوم کشاورزی چین در پکن و همکارانش می گویند شاید علتی این موضوع آن باشد که پنبه ، میزبان اصلی تخم های آفت غوزه پنبه است و کاهش تعداد لارو های این آفت در پنبه می تواند در نهایت از شمار کل این افت بکاهد و بوته سایر محصولات را حفظ کند.
بی تی Bt ماده افت کشی است که از کریستالهای نوعی باکتری به دست امده و از سال ۱۹۶۰ فروش تجاری پیدا کرده است. این آفت برای انسان، حیووان، ماهی؛ گیاه، میکروارگانیزم ها و اکثر حشرات بی ضرر تلقی می شود اما برای آفات کرمی شکل و پروانه ها بسیار کشنده است.
در حال حاضر بی تی به عنوان آفت کش در بیش از ۵۰ کشور مختلف جهان ثبت و به بازار عرضه شده است. این ماده از آنجا که در زمانی بسیار کوتاه تجزیه می شود ، آب های زیرزمینی را آلوده نمی کند.
نویسندگان این مقاله تحقیقاتی نوشتند فناوری بی تی ابزار تازه ای برای کنترل آفات در اختیار چین می گذارد و در منطقه ای که پنبه بی تی کاشته می شود، تمامی کشاورزان از پیامدهای مثبت آن بهرهمند می شوند.
طبق آمار ارایه شده، در سال ۱۹۹۲ کرم غوزه پنبه میزان محصول پنبه را در شمال چین ۳۰درصد کاهش داد و به دلیل هزینه سنگین کنترل آفات در آن زمان بسیاری از کشاورزان از کاشتن پنبه خودداری کردند.
به گفته محققان چینی، این تحقیق موردی درباره پنبه بی تی بطور ضمنی نشانگر آنست که کشت دیگر محصولات بی تی مانند برنج بی تی نیز می تواند فواید زیادی در بر داشته باشد.
انان معتقدند که دستاوردهای پنبه تراریخته “بی تی” فرایند استفاده تجاری از محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده را در چین گام بلندی به پیش می برد.
این محققان می گویند استفاده از پنبه بی تی و دیگر محصولات تراریخته می تواند راه حل ایمن تر و اقتصادی تری برای کنترل آفات در بسیاری از مزارع کوچک سراسر جهان ارایه دهد.

با اینهمه آنان اذعان می کنند که یک چالش بزرگ در ارتباط با پنبه بی تی آنست که بالقوه ممکن است در نتیجه این فناوری، حشرات نسبت به افت کش بی تی مقاوم شوند و در نتیجه، اصلاح ژنتیکی این محصول را باید به عنوان تنها یکی از شیوه های مدیریت کلی آفات در نظر گرفت.

همچنین بررسی کنید

دردهای خطرناکی که نشانه مرگ هستند

شاید بیشتر درد‌های شکمی را به درد معده نسبت دهیم، اما این درد متفاوت است. …

علت بیدار شدن مکرر در نیمه شب چیست؟

هنگامی که احساس خستگی می‌کنید، دوباره به رختخواب بروید و سعی کنید چرت بزنید. سپس، …