خانه / اخبار اجتماعي / خشونت در خانواده های تاجيک 8/9/84

خشونت در خانواده های تاجيک 8/9/84

خشونت در خانواده های تاجيک
*** در خانواده های تاجيک عمدتأ زنان و کودکان مورد خشونت قرار می گيرند. زيرا به اعتقاد کارشناسان در جامعه تاجيکستان زنان و کودکان از نظر مالی و اقتصادی پايبند به مرد های خانواده هستند و به اين دليل نمی توانند، در برابر موارد نقض حقوق خويش به طور علنی اعتراض کنند.
فريدون ده ساله می گويد که پدرش مادرش را طلاق داده و با دختر جوانی ازدواج کرده است و او را با مادر و سه برادر و خاهرش از خانه بيرون کرده است.

فريدون حدود يک ماه است در خيابان های شهر به سر برده و نهايت در مرکز غيردولتی کودکان شهر دوشنبه سرپناه يافته است.

به گفته موجوده رحمانوا، رئيس اين مرکز در اين جا عمدتأ افرادی به سر می برند که از خشونت خانوادگی رنج ديده اند:

“کودکان را در خانواده ها کتک می زنند، از خانه بيرون می کنند و يا برای پيدا کردن پول برای خريداری مشروب مجبور می کنند. مثلأ پسری با نام خورشيد سرپناه ندارد. مادرش مي زده است و به خانه مردها را دعوت می کند و اين پسر مجبور شده است اين منزل را ترک کند.”

ميشه، يک کودک روستبار می گويد که از جبر مادر ميزده يا دايم الخمر خود از خانه فرار کرده است: “پدر ندارم. مادرم زياد مشروب می خوارد و مرا کتک می زند. سپس مرا مجبور می کند که گدايی کنم و به خانه نان بیارم.”

تاج النسای يازده ساله از پدر خود شکوه دارد که در ظرف 6 سال اقامتش در روسيه به اهل خانواده اش هيچ کمکی نکرده است و فرزندان خود را به ورته فقر و گرسنگی انداخته است:

“منزل قبلی مان در ناحيه رشت، در شرق تاجيکستان بر اثر عافت طبيعی خراب شد و ما به شهر دوشنبه کوچ بستيم. سپس پدرم برای دريافت کار به روسيه رفت و شش سال است که به ما پولی نفرستاده است. مادرم بيکار است. تنها يک برادر نوجوانم به ارابه کشی مشغول است و ده عضو خانواده مارا با نان تامين می کند.”

به اعتقاد کارشناسان در خانواده های تاجيک بيشتر زنان و کودکان مورد خشونت قرار می گيرند. زيرا به گفته مهر النسا بابابيک، کارشناس در مسائل زنان اکثر بانوان تاجيکستان استقلال اقتصادی ندارند و از اين لحاظ مجبور هستند اعمال خشونت آميز مردان را تحمل کنند:

“خشونت در اشکال مختلف، فشار آوردن، کوتک زدن، از خانه بيرون کردن، طلاق دادن و حتی به خودکشی وادار کردن ظاهر می شود. در برخی از موارد خشونت باعث خودسوزی زنان و دختران می گردد.”

يک زنی که مادر پنج فرزند است و از دست مادرشويش اذيت می بيند، ضمن تائيد اين نکته گفت که اگر تخصصی می داشت، به هيچ وجه بار مينت . جبر مادرشو را نمی کشيد:

“شوهرم به روسيه رفته است و به ما کمکی نمی کند. من تخصصی ندارم و نمی دانم به چه کار مشغول شوم. پسران 10 و 12 ساله ام در بازار ارابه کشی کرده به خانه يک مقدار پول می آرند. مادرشويم مرا زياد اذيت می کند و بعضأ کتک می زند. گاهی از اين گونه شرايط زيست به تنگ آمده می خواهم خودکشی کنم. ولی غم کودکانم را می خوارم، که پس از مرگ من سرنوشت آنها چه خواهد شد؟”

در همين حال مسئولان نهاد های ذيربط وزارت کشور تاجيکستان گفتند که در سال جاری ميلادی 5 مورد خودسوزی و خودکشی زنان و دختران ثبت نام شده است که به علت خشونت خانوادگی، بخصوص ضرب و شتم شوهر، اجبارأ به شوهر دادن دختران، ندادن اجازه تحصیل به آنها و شرايط بد اقتصادی خانواده رخ داده است.

ولی کارشناسان مستقل موارد اين گونه حوادث را به مراتب بيشتر ارزيابی کرده اند. زيرا به گفته آنها خودکشی در اسلام گناه محسوب می شود و پدر يا شوهر تلاش می کنند بمنظور حفظ اعتبار خانواده به اسرار خودکشی زن يا دختر که بسبب خشونت خانوادگی رخ داده است، سرپوش گذارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
******کودکان را در خانواده ها کتک می زنند، از خانه بيرون می کنند و يا برای پيدا کردن پول برای خريداری مشروب مجبور می کنند.

((موجوده رحمانوا، رئيس مرکز غيردولتی کودکان شهر دوشنبه))

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …