بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالیانه ۱۰ میلیون نفر در دنیا توسط حیوانات هار و یا مشکوک به آن مجروح می‌شوند

سالیانه ۱۰ میلیون نفر در دنیا توسط حیوانات هار یا مشکوک به هاری گزیده می‌شوند.
معاون پژوهشی انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالیانه ۱۰ میلیون نفر در دنیا توسط حیوانات هار و یا مشکوک به آن مجروح می‌شوند،‌ گفت: بخشی از آنان به علت عدم دسترسی به خدمات مناسب و کافی بهداشتی درمانی جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، دکتر سیاوشی در افتتاحیه دومین همایش روز جهانی هاری، آگاهی را بهترین راه مقابله با هاری دانست و افزود: با آگاهی بخشی به مردم در معرض خطر، احتمال گزش حیوانات کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه طی چهار دهه اخیر انستیتو پاستور به عنوان مرکز تحقیقات و رفرانس برای تشخیص هاری در خدمت جامعه بهداشتی و پزشکی کشور بوده است، یادآور شد: نامگذاری روزی با عنوان روز جهانی هاری توسط انجمن بین المللی کنترل هاری و CDC آمریکا پیشنهاد و از سوی سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفت.

معاون پژوهشی انستیتو پاستور ایران اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از نتایج تحقیقات دانشگاه‌های علوم پزشکی امکانات و شرایط بهتری برای مقابله با هاری در کشور فراهم شود.

همچنین بررسی کنید

دردهای خطرناکی که نشانه مرگ هستند

شاید بیشتر درد‌های شکمی را به درد معده نسبت دهیم، اما این درد متفاوت است. …

علت بیدار شدن مکرر در نیمه شب چیست؟

هنگامی که احساس خستگی می‌کنید، دوباره به رختخواب بروید و سعی کنید چرت بزنید. سپس، …