مرکز بهداشت شهرستان گلوگاه استان مازندران( در قالب طرح پزشک خانواده ) به ۵ پزشک عمومی نیاز دارد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( در قالب طرح پزشک خانواده )  به ۵ پزشک عمومی نیاز دارد .

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت تکمیل نیروی مورد نیاز برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان گلوگاه به پزشک عمومی نیاز دارد .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، حقوق محاسبه در این اعلام بر اساس نسخه ۸ دستورالعمل برنامه پزشک خانواده اعلام گردیده و مبلغ بر اساس دستورالعمل نسخه ۹ افزایش خواهد داشت .

نام مراکز و همچنین تعداد پزشک مورد نیاز و حقوق پرداختی ماهانه به شرح زیر است :

ردیف نام مرکز بهداشتی درمانی تعدا پزشک مورد نیاز مبلغ حقوق بر اساس دستورالعمل  پزشک خانواده ( نسخه ۸ ) به ریال
۱ مهدیرجه ۱ ۸۳۰۰۰۰۰
۲ لمراسک ۱ ۱۰۲۰۰۰۰۰
۳ نیالا ۱ ۱۱۸۰۰۰۰۰
۴ خورشید کلا ۱ ۸۲۰۰۰۰۰
۵ گلوگاه ۱ ۱ ۸۲۰۰۰۰۰

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز بهداشت شهرستان گلوگاه مراجعه نمایند و یا با واحد گسترش شهرستان گلوگاه به شماره تلفن    ۶۲۲۵۳۰۷ – ۰۱۵۲  و یا ۶۲۲۹۵۵۵ – ۰۱۵۲ تماس حاصل نمایند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …