به گزارش پایگاه اینترنتی اداره اعتیاد و خدمات بهداشت روانی آمریکا، :۱۷ میلیون آمریکایی افسرده هستند *** بر اساس آمار جدید ۱۷ میلیون فرد بالغ با سن ۱۸ سال به بالا در آمریکا (۸ درصد جمعیت) دست کم یک مورد حمله افسردگی را در یک سال گذشته گزارش کرده اند. ۱۰/۹/۸۴

۱۷ میلیون آمریکایی افسرده هستند

بر اساس آمار جدید ۱۷ میلیون فرد بالغ با سن ۱۸ سال به بالا در آمریکا (۸ درصد جمعیت) دست کم یک مورد حمله افسردگی را در یک سال گذشته گزارش کرده اند.

به گزارش پایگاه اینترنتی اداره اعتیاد و خدمات بهداشت روانی آمریکا، در حدود دو سوم این افراد در یک سال گذشته تحت درمان افسردگی قرار گرفته اند.
طی ۱۲ ماه قبل از انجام این مطالعه، ۱/۶۵ درصد از بالغینی که دچار حمله افسردگی بزرگ شده بودند گزارش کرده اند که بعد از حمله به پزشک مراجعه کرده یا دارو مصرف کرده اند.
میزان استفاده از مواد مخدر غیرقانونی در یک ماه قبل از انجام این مطالعه در بین افراد بالغی که حمله افسردگی بزرگ را تجربه کرده بودنددو برابر (۲/۱۴ درصد) افرادی بود که دچار چنین حالتی نشده بودند (۳/۷ درصد). استفاده از سیگار از این هم شایعتر بود.
آمار نشان می دهد که ۷/۳۹ بالغینی که طی سال گذشته دچار حملات افسردگی شده اند ظرف یک ماه گذشته سیگار کشیده اند در حالی که این رقم در بالغین ۱۸ سال به بالا که دچار افسردگی نشدند، ۹/۲۵ گزارش شده است.
میزان بروز افسردگی بزرگ بین زنها دو برابر مردها گزارش شده است. همچنین این بیماری در بالغین سنین ۴۹-۱۸ سال با میزان بروز ۱۰-۹ درصد، شایعتر از افراد مسن بالای ۶۵ سال (۳/۱ درصد) است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …