خانه / اخبار اجتماعي / به گزارش پايگاه اينترنتي اداره اعتياد و خدمات بهداشت رواني آمريكا، :17 ميليون آمريكايي افسرده هستند *** بر اساس آمار جديد 17 ميليون فرد بالغ با سن 18 سال به بالا در آمريكا (8 درصد جمعيت) دست كم يك مورد حمله افسردگي را در يك سال گذشته گزارش كرده اند. 10/9/84

به گزارش پايگاه اينترنتي اداره اعتياد و خدمات بهداشت رواني آمريكا، :17 ميليون آمريكايي افسرده هستند *** بر اساس آمار جديد 17 ميليون فرد بالغ با سن 18 سال به بالا در آمريكا (8 درصد جمعيت) دست كم يك مورد حمله افسردگي را در يك سال گذشته گزارش كرده اند. 10/9/84

17 ميليون آمريكايي افسرده هستند

بر اساس آمار جديد 17 ميليون فرد بالغ با سن 18 سال به بالا در آمريكا (8 درصد جمعيت) دست كم يك مورد حمله افسردگي را در يك سال گذشته گزارش كرده اند.

به گزارش پايگاه اينترنتي اداره اعتياد و خدمات بهداشت رواني آمريكا، در حدود دو سوم اين افراد در يك سال گذشته تحت درمان افسردگي قرار گرفته اند.
طي 12 ماه قبل از انجام اين مطالعه، 1/65 درصد از بالغيني كه دچار حمله افسردگي بزرگ شده بودند گزارش كرده اند كه بعد از حمله به پزشك مراجعه كرده يا دارو مصرف كرده اند.
ميزان استفاده از مواد مخدر غيرقانوني در يك ماه قبل از انجام اين مطالعه در بين افراد بالغي كه حمله افسردگي بزرگ را تجربه كرده بودنددو برابر (2/14 درصد) افرادي بود كه دچار چنين حالتي نشده بودند (3/7 درصد). استفاده از سيگار از اين هم شايعتر بود.
آمار نشان مي دهد كه 7/39 بالغيني كه طي سال گذشته دچار حملات افسردگي شده اند ظرف يك ماه گذشته سيگار كشيده اند در حالي كه اين رقم در بالغين 18 سال به بالا كه دچار افسردگي نشدند، 9/25 گزارش شده است.
ميزان بروز افسردگي بزرگ بين زنها دو برابر مردها گزارش شده است. همچنين اين بيماري در بالغين سنين 49-18 سال با ميزان بروز 10-9 درصد، شايعتر از افراد مسن بالاي 65 سال (3/1 درصد) است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …