خانه / اخبار اجتماعي / طرح شناسايي گياهان دارويي نواحي جنگلي ومرتعي بابل به اجرا درآمد

طرح شناسايي گياهان دارويي نواحي جنگلي ومرتعي بابل به اجرا درآمد

طرح شناسايي گياهان دارويي نواحي جنگلي ومرتعي شهرستان بابل به اجرا درآمد.

“محمد رعيتي دماوندي” مجري اين طرح از جهاد كشاورزي بابلگفت: اين طرح باهدف شناسايي گونه‌هاي باارزش علفي وبوته‌اي دارويي براي ترويج وتوسعه كشت اين گياهان اجرا شد.

وي افزود: دراين طرح، طي سه مرحله بازديد وتفحص از شش تيپ جنگلي و ‪۲۵‬ مرتع در بهار و تابستان، ‪ ۳۲۸‬گونه شناسايي وبراساس منابع معتبر موجود در زمينه گياهان دارويي، ‪ ۸۸‬گونه دارويي به همراه شكل زيستي و محدوده ارتفاعي رويش آنها مشخص شد.

به گفته وي دراين بررسي ‪ ۶۲/۵‬درصداز گياهان دارويي ازنظر شكل زيستي “همي‌كريپتوفيت” بودند و از نظر فرم رويشي نيز ‪ ۶۹/۳‬درصد جزو علفي‌هاي چند ساله محسوب مي‌شوند.

اين كارشناس افزود: تعداد ‪ ۱۲‬گونه ازميان ‪ ۸۸‬گونه شناسايي شده دراين طرح فراواني قابل ملاحظه‌اي درمنطقه رويشي خود داشته ومي‌توانند ازسطح مراتع وجنگل‌ها جمع آوري وبه بازار عرضه شوند.

وي ادامه داد: برخي ازاين گياهان نيز از گونه‌هاي شاخص ومهم دارويي هستند كه درنقاط مختلف ايران وجهان كشت شده‌اند و مي‌توان پس ازانجام آزمايش‌هاي سازگاري، كشت اين گونه‌ها را درمنطقه تداوم و باارايه تسهيلات ترويج كرد.

شهرستان بابل داراي ‪ ۵۰‬هزار هكتار اراضي جنگلي و ‪ ۵۰‬هزارهكتاراراضي مرتعي است.

همچنین بررسی کنید

فیس‌بوک اطلاعات کاربران را در اختیار دولت ها قرار می دهد !

شبکه اجتماعی فیس‌بوک می‌گوید ظرف نیمه نخست سال جاری میلادی، دولت‌های مختلف در سرتاسر جهان …

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …