معاون مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت:نتایج یک تحقیق که توسط این مرکز انجام شده است نشان می‌دهد با بهبود شاخص‌های روانی و اجتماعی معتادان می‌توان احتمال عود اعتیاد را در آنان کاهش داد. ۱۳/۹/۸۴

بهبود شاخص‌های روانی معتادان احتمال عوداعتیاد را درآنها کاهش می‌دهد ‪۸۴/۰۹/۱۳‬

معاون مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت:
نتایج یک تحقیق که توسط این مرکز انجام شده است نشان می‌دهد با بهبود شاخص‌های روانی و اجتماعی معتادان می‌توان احتمال عود اعتیاد را در آنان کاهش داد.

دکتر “هومان نارنجی ها” با بیان این مطلب افزود:این مطالعه که مجری آن دکتر “محمود توکلی” است بر روی ‪ ۳۰۰‬نفر از معتادان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سرپایی و بستری اعتیاد انجام شده است.

دکتر نارنجی‌ها گفت:نتایج این تحقیق نشان داد ارتقاء شاخص‌های روانی و اجتماعی مانند پرتحرکی،شادابی،افسردگی،اضطراب،حمایت خانواده و دوستان، برخورد احترام‌آمیز و افزایش حس تعلق در معتادان می‌تواند در کاهش احتمال عود اعتیاد موثر باشد.

بر اساس این تحقیق بهبود شاخص‌های مذکور به دنبال کاهش عود اعتیاد در افراد معتاد ،هزینه درمان آنان و میزان اثربخشی مداخلات درمانی را نیز افزایش می‌دهد.

دکتر نارنجی‌ها اظهار داشت:با توجه به یافته‌های این تحقیق پیشنهاد می شود به منظور کاهش هزینه‌های درمان و افزایش موفقیت آن ابزاری برای سطح روانی و اجتماعی معتادان تهیه شود تا به دنبال اقدامات مورد نیاز وضعیت معتادان حین درمان بهبود یابد.

وی در پایان یادآور شد:در حال حاضر مرکز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (موسسه داریوش) در حال تهیه ابزار سنجش وضعیت شدت اعتیاد در معتادان کشور است تا بتواند این سطح را در بدو ورود به مراکز درمانی و زندان‌ها مشخص کند.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …